GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.882 resultaten
Filteren
van 1589
De Reformatie
WOORD-TRADITIE CONTRA TRADITIONALISME

WOORD-TRADITIE CONTRA TRADITIONALISME

Broeders en zusters.Het zal niemand verwonderen, dat het woord, op deze Schooldag gesproken, teruggrijpen wil op de arbeid, het leven en sterven van onze beide hooglararen Schilder en Holwerda. Wij kunnen deze profeten Gods nu eenmaal niet kwijt raken uit onze gedachten en zeker op een dag ...

De Reformatie
Ds M. J. C. BLOK.
2931 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

In ons nummer van volgende week hopen we het vervolg van het Schooldag-verslag te geven. Daarin zullen dan de overige referaten worden opgenomen.Bij dit nummer zal tevens gevoegd worden de inhoud, een uitvoerig trefwoorden- en tekstregister van deafgelopen jaargang van ons blad. ...

De Reformatie
DE REDACTIE.
43 woorden
Opbrengst Bibliotheekfonds.

Opbrengst Bibliotheekfonds.

Het Damescomité kon namens de vrouwen in onze Kerken het verheugende bericht brengen, dat ditmaal het bedrag voor de bibliotheek het vorige overtrof. Laat ons het vernemen in de verklaring, welke door het Comité zelf werd opgesteld en aan de Schooldagbezoekers medegedeeld. Zij luidt als volgt: ...

De Reformatie
Het Comité.
169 woorden
Theologische Hogeschooldag 1952 te Kampen

Theologische Hogeschooldag 1952 te Kampen

De Schooldag van dit jaar trekt meer bezoekers dan ooit tevoren. Circa 9000 plaatsaanvragen. - Vergaderingen in 7 gebouwen. Door 't Dames-Comité Bibliotheekfonds ruim f20.000 bijeengebracht. In de collecte een extra gift van f2000. Blijken van meeleven van de kerken van Canada en Zuid-Afrika. ...

De Reformatie
(w.g.) W. LOOPSTRA.
H. SMIT
J. C. JANSEN
Huisgemeente van Launceston.
(w.g.) VAN DER GUGTEN.
1085 woorden
DE HYPOMENISCHE ROEPING DER KERK

DE HYPOMENISCHE ROEPING DER KERK

Ge zult aanstonds vragen: waarom, dat vreemde woord in de titel van uw toespraak? Waarom bezigt ge desnoods niet tien of twintig Nederlandse woorden, die we begrijpen, inplaats van één woord, waarvan ons de zin ten enenmale ontgaat? Waarom zegt ge in een vreemde taal, wat zich in 't Nederlands to ...

De Reformatie
Ds J. MEIJER.
2207 woorden
De Bidstond.

De Bidstond.

Op Dinsdagavond te 8 uur werd de Bidstond gehouden in de Nieuwe Kerk. Het gebouw was meer dan bezet. Er waren al bezoekers uit de verste delen van ons land, zoals Zeeland, Groningen en Friesland. Een haif uur voor de aanvang was het gebouw al bezet. De saamgestroomde menigte viel spontaan het ker ...

De Reformatie
3064 woorden
BEDE OM NOORDENWIND EN ZUIDENWIND

BEDE OM NOORDENWIND EN ZUIDENWIND

Bange zorg vervult soms Uw hart, wanneer ge ziet op de grote crisis die het christendom in deze tijd doormaakt.Daar is de, bij de dag toenemende, afwijking van de dienst des Heren, die zich niet alleen openbaart in afval en vijandschap, maar ook üi het Indringen van wereldse zondige practi ...

De Reformatie
Ds J. DE WAARD.
2299 woorden
Volgende maand hopen

Volgende maand hopen

Volgende maand hopen wij te disponeren over het abonnementsgeld 1 October 1952—31 Maart 1953.Abonnees, die er de voorkeur aan geven het verschuldigde Ijedrag ad ƒ 4.50 per giro te betalen, verzoeken wij vriendelijk, dit vóór 4 October te doen op postrekening 406040 van „De Reformatie". We ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
83 woorden
TWEE DELEN VAN ZIJN GEEST

TWEE DELEN VAN ZIJN GEEST

„Twee delen van zijn geest": die woorden kennen wij uit 2 Koningen 2 : 9. Daar spreekt de Heilige Geest over de afsluiting van het levenswerk van Elia, en over het optreden van Elisa als zijn gezalfde opvolger in de profetische dienst des HEREN. In die geschiedenis van afscheid en voortgang klink ...

De Reformatie
Ds L. DOEKES.
2954 woorden
OOTMOED GEVRAAGD!

OOTMOED GEVRAAGD!

Ds G. VAN RONGEN. Het kan niet worden ontkend, broeders en zusters, dat van alle kanten om ootmoed wordt gevraagd. Zowel van buiten onze Kerken als van binnenuit wordt daar met 't oogr op allerlei dingen op aangedrongen; dat er toch ootmoed'zal zijn; dat we ons toc ...

De Reformatie
4498 woorden
van 1589