GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Dr Westphall's „Jezus van Nazareth".

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr Westphall's „Jezus van Nazareth".

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dit boekje, dat in de oorlogsjaren in de verschillende talen der aan den oorlog deelnemende natiën werd uitgegeven en aan de soldaten kosteloos werd uitgereikt, bestaat niet alleen nog, maar er is nog steeds veel vraag naar. En dat, niettegenstaande het sedert 1927 niet meer giatis verspreid, maar tegen den kostprijs verkocht wordt Reeds 45000 exemplaren zijn er thans in Nederland en Nederlandsch-Indië verspreid, maar door nieuwe bestellingen moest het Nederlandsch Comité wel overgaan tot de uitgave van den 4den druk groot 17000 exemplaren, alhoewel de koopkracht der meeste Evangelisatie-vereenigingen thans gering is. En als bewijs hoe het boekje gewaardeerd wordt, kan hieraan toegevoegd worden, dat het Nederl. Bijbelgenootschap het thans in brailleschrift doet drukken, zoodat ook de blinden het binnen korten tijd kunnen lezen.

Toch is het gewenscht opnieuw de aandacht der vele vrienden van het Evangelisatie-werk op dit boekje te vestigen. Het is een harmonie der vier Evangeliën en bijzonder geschikt voor hen, die den Bijbel niet kennen. Maar ook voor jeugdwerk wordt het veel gebruikt. En ieder Bijbellezer en ieder, die uit het Evangelie vertellen moet, zal het op prijs stellen naast zijn Bijbel, deze harmonie in zijn bezit te hebben. Het is dan ook een geschikt geschenk voor hen, die belijdenis des geloofs hebben afgelegd.

Voor Evangelisatie-doeleinden moet het besteld worden bij den heer D. King, Heemstede, a f 0.50 per exemplaar, bij afname van minstens 10 exemplaren worden ze portvrij toegezonden.

Voor particulier gebruik is het in den boekhandel verkrijgbaar in een mooi, stevig bandje a f 1.10 en ook bij den uitgever J. H. Kok te Kampen.

Deze prijzen waren resp. f 0.60 en f 1.25 per ex. Maar daar papier en drukkosten thans lager zijn, wordt ook e prijs in gelijke mate lager. Het Nederlandsch Comité ertrouwt, dat dit den verkoop bevorderen zal en alle rienden van het Evangelie zullen meehelpen dit boekje e verspreiden.

Periodieken.

De veelheid van ons toegezonden couranten en periodieken is zoo groot, dat we geen ruimte hebben, om den inhoud van al de afzonderlijke nummers aan te geven. We vermelden daarom de regelmatige ontvangst van „De Spiegel" (uitg. Zomer & Keuning, Wageningen), „Het Schouwvenster" (uitg. E. J. Bosch Jbzn, Amsterdam), „De Schoolkrant" (Zomer & Keuning, Wageningen), „Ons Reisblad" (Weteringkade 22a, Den Haag),

„Het Zendingsblad van de Geref. Kerken in Nederland" („Vada", Wageningen), „Homoeopathisch Maandblad" (N.V. Roepers drukkerij, 's-Gravenhage), , X> & Elimbode" (Tulpstr. 14, Rotterdam), „Maandbericht van de Ned. Afd. V. d. Wereldbond der Kerken" (P. den Boer, Utrecht), „Maandblad v. d, Geref. Vereen, voor Drankbestrijding" (Willemsparkweg 217, Amsterdam) „Geref. Kerkbode v. Schouwen-Duiveland en Tholen" (J. v. d. Wal, Bruinisse), „De Goede Tijding" (W. D. Meinema, Delft), „De Genadeklok", Maandblad voor de Evang. der Geref. Kerk Amsterd. Noord (Pluvierstraat 61), „Ons Blad", Evang. Maandbl. voor Jongens en Meisjes (johs Vlaanderen OIdenzeel( Ie Oosterparkstr. 212, Amsterdam-O.), „Het Geref. Mannenblad" (Laan v. Eik en Duinen 114, Den Haag), „Maandbl. Ned. en Oranje", orgaan der Centr. Antirev. Kiesvereen. Amsterdam (N.Z. Voorburgwal 58—60, Amsterdam). Van tijd tot tijd zullen we van den inhoud dezer periodieken melding maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 mei 1933

De Reformatie | 8 Pagina's

Dr Westphall's „Jezus van Nazareth

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 mei 1933

De Reformatie | 8 Pagina's