Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

4 minuten leestijd

Het Wonder der Genezing?

In een vorig artikel (zie no. 32) werd iets medegedeeld over den oorsprong der Möttlinger-beweging (het hysterische meisje); daarna over de Christian Science en haar eerste meesteres^ Mary Baker Eddy. Tevens werd met een enkel woord gesproken over de mirakelen der R. Katholieke kerk, speciaal werd gewezen op het verschijnsel der stigmatisatie en daarbij viel ons ook op, dat het voornamelijk hysterische jonge meisjes zijn geweest, die deze bijzonderheden verstonden.

Na al wat over de macht der suggestie, — die in ieder geval niet te loochenen is —, geschreven is, moet het nu den nuchteren beschouwer toch klaar zijn, dat èn Möttlingen èn de Christian Science èn de stigmatisatie, ons eenzelfde beeld vertoonen: jonge zenuwzieke vrouwen zijn bij alle drie de belangrijkste figuren.i)

Ge ziet nu de bloedige tranen van Therèse Neumann uit Könnersreuth, de welhaast beroemde hedendaagsche gestigmatiseerde; ge ziet ze met Uw eigen oogen, maar gelooft ge aan het wonder, dat daar zou gebeuren? Ge ziet de resultaten der Christian Science en hun bidders en bidsters.

Ge ziet ze weer loopen, die lam waren. Ge hoort ze weer lachen, die kreunden van pijn. Maar gelooft ge nu in de leer der Christian Science? Neen immers? Ge kunt het u indenken, dat de geest eens menschen zóó machtig triumfeeren kan over de zwakheid van zijn lichaam. En nu vraag ik u verder: Ge hoort van Möttlin-

gens genezingen; ge ziet desnoods mensohen terugkomen, die ten doode gedoemd schenen en die weer gezond en wel schijnen te zijn. En zoudt ge nu daarom gaan gelooven in de wondergenezing op het gebed? Waarom dan niet in de Christian Science geloofd, of in Lourdes?

Zien we niet uit Lourdes terugkomen, die er heen waren gegaan op krukken en in rolstoelen, die opgegeven waren door professoren en die hun geld aan vele medicijnmeesters hadden uitgegeven, terugkomen, gezond en met nieuwe hoop in het hart? 'Het geloof in hun genezing heeft hel wonder gewrocht. Daar, op diè plaats, biddende bij dat beeld, aanroepende diè Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, daar kan nog genezing gevonden worden en met de laatste krachten wordt de hoop op beterschap, die allang was gedoofd, weer aangestoken.

Er gaat weer iets branden in dien geest en de gezondheidswil wordt weer wakker en sterk. Dan staat de poort wijd open voor de genezing door den geest; dan kan de suggestie li, aar heilzaam werk gaan verrichten. Zoo constateeren we dankbaar de genezing in Lourdes, maar we worden er niet door overtuigd van het wonder, dat God daar zou verrichten, en we worden er niet door lot Roomsch-Katholieken bekeerd.

Integendeel, we gelooven, dat dat „vervloekte afgoderij" is, dat bidden daar in Lourdes. Er trekken ook jaarlijks duizenden pelgrims naar de tempels der Hindoes en naar de heilige rivieren der Brahmanen.

Trots onzegbare pijnen en onnoemelijk lijden, sleepten velen zich voort naar die heilige plaatsen, waar voor hen nog genezing wachtte. En ze zijn gezond en dankbaar naar hun haardsteden teruggekeerd, na hun offers te hebben gewijd.

Ook dat is „vervloekte afgoderij", maar ze zijn er GENEZEN, evengoed als in Lourdes, evengoed als bij de Christian Science, evengoed als in Möttüngen. Maar die genezingen zijn geen wonderen, waardoor we ontroerd zouden worden, omdat „de Heilige Geest daar klaarblijkelijk werkzaam is". Dal zijn genezingen, door de geweldige macht der suggesüe en autosuggestie.

Daar in Möttlingen, daar is nog redding voor den lijder. Daar aanvaardt hij de reis; met hoop in het hart; die hoop op genezing, dat geloof IN genezing, die het lichaam dan reeds ten gunstigste beïnvloedt. Dan komt de Möttlinger broeder en hij zegt het zoo rustig, maar met intense overtuiging; geloof in Jezus Christus; ga uit u zelf uit, en dan valt de ziekte van u af, U geschiede aaar uw geloof.

„Maar wat wij gelooven en van den Heiland verwachten, geschiedt aan ons. De ziekte is niet uit God, maar uit den satan, als gevolg van de zonde. God' laat de ziekte toe en gebruikt die om den mensch tot zich te brengen. Als men zich buigt en tot den Heiland vlucht, en zich als zondaar laat verlossen, dan blijkt ook dat de ziekte dikwijls kan worden weggenomen.

Maar men moet gelooven, onvoorwaardelijk, kinderlijk gelooven dat de Heiland dat werkelijk kan en wil doen." 2)

Natuurlijk willen wij geenszins afdoen aan de waarachtige vroomheid der Möttlinger-broeders, maar de nuchtere beschouwer van Möttlingen en andere gebedsgenezingen (Rozekruisen e.a.) heeft geen noodzaak om het wonder te aanvaarden als verklaring der genezing. Wij Calvinisten, gelooven niet in hel wonder in dezen zin.


1) Stanger, de eigenlijke stichter der Rettungsarche in Möttlingen, toonde ook met deze figuren overeenkomst, hij was zeker een hysterische psychopaath.

2) Ds W. A. Plug, Möttlingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken