GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te:

Idskenhuizen: Cand. J. Kleine te Groningen en Cand. J. P. Prins te Meeden (Gron.).

Nieuwleusen: B. Geuchies te Daarlerveen en E. J. Wassink te Bruchterveld.

Aangenomen naar:

Kralingscheveer: J. Groen Jr. te Venio en Roermond. Marrum (Fr.): J. van Harmeien te Harkstede (Gr.).

Emeritaat Dr B. Wielenga.

De kerkeraad der Geref. Kerk te Amsterdam heeft aan Dr B. Wielenga, die 10 September a.s. veertig jaar in het ambt staat, op de meest eervolle wijze emeritaat verleend met ingang van 1 October a.s.

Candidaten tot den Heiligen Dienst.

Cand. G. Spijker, sinds 1 April leider van den Evangelisatie-arbeid bij de Geref. Kerk te Schiedam, is in de gelegenheid des Zondags de kerken te dienen. Een eventueel beroep kan hij terstond overwegen. Adres: Warande 175, Schiedam, Tel. 6797S.

— Cand. J. F. H. van der Bom, adres: Rozengracht 48, Amsterdam-C., telef. 49294, beroepbaar verklaard door de Classis Amsterdam der Geref. Kerken, is thans in de gelegenheid en gaarne bereid, de kerken te dienen.

De Bijbelverspreiding in 1938.

Door het Nederlandsdi Bijbelgenootschap werden in 1938 vanuit het Bijbelhuis in Amsterdam in Nederland geplaatst 45642 geheele Bijbels; 300 Oude Testamenten, 23739 Nieuwe Testamenten en 17S25 Evangeliën en andere Bijbelgedeelten, totaal alzoo 87206 exemplaren.

Door de agentuur te Bandoeng werden in Nederlandsch Indië geplaatst 4751 Bijbels, 2944 Oude Testamenten, 1660? Nieuwe Testamenten en 68733 Evangeliën en andere Bijbelgedeelten, totaal alzoo 93035 exemplaren.

De geheele Bijbel verspreiding van het Nederlandsch Bijbelgenootschap zoowel in Nederland als in Indië bedroeg in 1938 alzoo 50393 geheele Bijbels, 3244 Oude Testamenten, 40346 Nieuwe Testamenten en 86258 Evangeliën en andere Bijbelgedeelten, totaal alzoo 180241 exemplaren.

Het Javaasch medezverkend Bijbelgenootschap.

Op 29 Juni 1939 is het juist 125 jaar geleden, dat hel Nederlandsch Bijbelgenootsdiap te Amsterdam werd opgericht en tijdens de jaarvergadering te Amsterdam op Woensdag 21 Juni hoopt men dit feit te herdenken. Maar het Nederlandse!) Bijbelgenootschap is niet het eenige, dat in Juni zijn 125-jarig bestaan herdenkt, en reeds vroeger dan 29 Juni 1814 nas er eveneens met Nederlandsche medewerking nog een ander Bijbelgenootschap opgericht, waarvan de oorspronkelijke naam in den titel van dit stukje genoemd wordt.

Voorstel Geref. Kerk Yerseke.

De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Yerseke nam het besluit, bij de eerstvolgende vergadering van de Classis Goes het volgende voorstel in te dienen:

„De Kerk van Yerseke, gezien de sympathiseerende of weifelende houding van leden onzer kerken, zoowel van ambtsdragers als niet-ambtsdragers, ten opzichte van de Oxfordgroep; van oordeel, dat de tijd dringt, dat de kerken duidelijk zich over deze beweging uitspreken, stelt aan de classis Toor langs de Particuliere Synode aan de komende Generale Sjmode van Sneek te verzoeken, zulk een uitspraak te willen doen."

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Aangenomen naar:

Vlissingen: W. Meijnhout te Nieuwendam (Amsterdam-Noord).

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Bedankt voor:

Borssele: J. D. Earth te Dordrecht.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te:

Maasbommel en Alphen: Cand. H. van Doorn, hulppred. te Huizum (Fr.).

St. Oedenrode: J. K. v. d. Brink te Steenbergen. Voorthuizen: K. v. d. Pol te Wierden.

Aangenomen naar:

Diever (toez.): P. Inberg te Grollo. Hemmen (toez.): Dr O. Norel, pred.-dir. Diac.huis te Amsterdam.

IJzendoorn: Cand. C. Mulder te Amsterdam.

Idaard (toez.): P. Inberg te Grollo. Waverveen: Cand. C. Mulder te Amsterdam. Zuidwolde (Dr.): P. A. van Stempvoort te Haskerhorne (Fr.)

Afscheid van:

Stad aan 't Haringvliet: J. Polhuys. Tekst: Rom. 8:37.

Overleden:

H. Rutgers S.Jz. te Groningen, emer. pred., 96 jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken