GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hooggeleerde Hoer Redacteur,

Gaarne zag ik een plaatsje in Uw blad als „ingezonden" ingeruimd voor het onderstaande:

Als reserve-veldprediker komt men in direct contact met de nooden eii zorgen van onze gemobiliseerde manschappen. En hoevelen er daarvan tobben over den gang van zaken thuis, is niet bij benadering te zeggen. Misschien kan eenige illustratie zijn nut hebben:

Welnu, in een gesprek klaagt een.broeder zijn leed: Ds 'tis hard. Ik heb een vrouw en vier kinderen, en ben een kleine pachter. Reeds lang is het een vechten om het hoofd boven water te houden, en met Gods hulp is het nog altoos gelukt de eindjes aan elkaar te knoopen. Doch nu... mijh gewas staat nog gedeeltelijk te velde, en heel mijn bedrijf is onverzorgd. Mijn vrouw kan niet meer dan ze doet met haar gezin. Zeker, ik krijg kostwinnersvergoeding, maar wat blijft er over •van mijn middelen van bestaan. Een knecht huren, kan er eenvoudig niet at. Zelfs niet voor 't noodzakelijk werk... Een ander voorbeeld: Thuis heb ilc een kruidenierszaak, die nu mijn vrouw, zoo goed en zoo kwaad als het gaat, voortzet. Doch toen ik met verlof kwam, lag alles in 't honderd. Uit de boelchouding , kon Ik niet meer wijs. Alle opgaven voor de distributie zaten in de war; mijn vrouw moedeloos, zoo niet hopeloos, verschrikkelijk zenuwachtig en in tranen. Het is haar te zwaar... Nog een voorbeeld: Binnen heel korten tijd "verwachten wij vermeerdering van ons gezin. Familie in den omtrek hebben wij niet en geld voor betaalde hulp ook niet. Evenmin plaats voor logee's, die behulpzaam zouden kunnen zijn. En eigenlijk moet mijn vrouw heelemaal rusten..., enz.

Is hier nu niet een i'oeping, zoo heb ik mij afgevraagd, voor de broeders en zusters der kerk?

Ik weet een gemeente, waar de kerkeraad een commissie van broeders benoemde om de belangen der achtergebleven gezinnen te behartigen. Is hier misschien niet zelfs een speciale roeping der diaconie, ten einde nood en armoede te voorkomen? In elk geval lijkt mij het vormen van een plaatselijke centrale commissie voor sociale zorg ten behoeve van gezinnen van gemobillseerden zeer gewenscht, ja noodzakelijk. En deze commissie betrekke dan hulp in gevallen als bovenstaande uit vrijwillig zich daartoe beschikbaar stellende krachten uit de gemeente. Zij werke in overleg met kerkeraad of diaconie.

Een ieder, die dit leest, berade zich, opdat hulp worde geboden, waar dat noodig is! Het is met een beroep op de broeder- en zusterliefde in Christus, ter wille van velen onzer mannenbroeders, dat ondergeteekende dit onder uw aandacht brengt. U dankend voor de plaatsruimte,

Uw dw., A. W. T. NIJENHUIS.

Staf 21 R. I. Veldleger.

En zouden andere kerkelijke bladen dit niet kunnen en willen overnemen?

Bij voorbaat betuig ik mijn erkentelijkheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1939

De Reformatie | 8 Pagina's