GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

DUUR GEKOCHT.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DUUR GEKOCHT.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Picture Post van 3 Mei 1947 brengt belangrijk nieuws in woord en beeld van den interkerkelijken slag om Engeland, ondernomen om de 90 pet van het Engelsche volk, dat niet meer kerkelijk meeleeft, terug te brengen naar de kerk.

Het is een fotoreportage van de „Christian Commandes", die tegen die onkerkelijkheid slag leveren.

De foto's zijn interessant.

Het begint in het interkerkelijk „hoofdkwartier". Daar ziet men voor zich den Generalen Staf. Een aantal predikanten „van verschillende kerkelijke denominaties" zou Barkey Wolf zeggen.

Die Engelsche Reverends zien er nog écht pastoraal uit. Keurig in 't zwart, de boorden achterstevoren. Als de krantenjongen op het Centraal-Station er zóó eentje tegen kwam, dan zei hij vast: „Maasbode, Eerwaarde"

Die achterste-voren boorden brachten me aan het denken. Zouden die dominees soms door een achterste-voren-evangelie hun kerken hebben leeggepreekt en leeggeliturgied? Wie weet Als je regelmatig de Engelsche Radio hoort en het blad van de Church of England leest

Maar ik zou van de foto's vertellen.

Net als in den echten oorlog krijgen we ook deze geestelijke veldslagen in beeld. Documentatiefilm noemen ze dat. Alleen met dit verschil, dat de Wochenschau achter Berlijn gedraaid werd, toen het front bij Bakoe lag en „Their's the Glory" grootendeels gedraaid werd, toen de rust de velden rondom Arnhem weer kleurde.

Die oorlogsfilms waren nèt echt of bijna echt. De reportage van den geestelijken slag om Engeland is heelemaal echt.

Een straatprediking

Niets opvallends. Net als bij ons op het Amstelveld.

Dan een foto uit Poplar. U weet wel, het Poplar van Ds Lax. Een dominee, in 't zwart, boord achterste-voren, de pijp gewoon van voren naar achteren, achter een toonbank. Voor de toonbank een oude burgerjuffrouw. Op de toonbank leege glELzen. Model bierglas. Om eerlijk te blijven: leeg Inhoud dus van achteren naar voren gegaan. Andere „klanten" wachten. De juffrouw haalt in dezen genadewinkel een geestelijk advies. (Iets voor Ds van Dijk? )

Dan een kiekje, dat ons een kijkje geeft in een , , dancing hall".

Een juffrouw, die héél intiem .— uitrustend van haar laatste charleston (of danst men die niet meer? ) — met haar „heer" in een tweepersoons fauteuil zit, neemt volgens het onderschrift „niet onvriendelijk, maar ook niet enthousiast" een tractaatje in ontvangst.

De laatste foto toont ons een dominee, preekend voor de sterren. Neen, geen collega van Franoiscus van Assisi, die voor de vischjes preekte! Bedoeld zijn de sterren van een filmstudio, die even den arbeid hebben onderbroken om te luisteren naar „het evangelie". De Reverend is met zorg gekozen en aangepast, gefilm-lijnd zou ik bijna zeggen. Zwarte pak en achterstevoren-boord thuisgelaten. 'n Charmante man. Charlie-Chaplin-snor. Kon zóó van het witte doek gestapt zijn.

De krantenjongen van het C. S. zou vragen: „Lach, Mijnheer? lei Paris? "

De sterren luisteren met aandacht op het oogenblik waarop de fotograaf knipte. Ze zijn gewend gefotografeerd te worden. In het centrum luistert een beroemde vrouwelijke ster (er zijn mannelijke en vrouwelijke sterren, maar dat verschil valt bij de nieuwe spelling weg) met groote aandacht. Een type van Van Meegeren's schilderijen. Dus óók imitatie. Een gezicht of ze zóó bereid is in een Maria Magdalena-film de hoofdrol te bezetten.

(Misschien iets voor de Alproch? Heeft met Babylonisch of Assyrisch niets te maken. Alproch is de Algemeene Protestantsch-Christelijke Filmstichting te Zeist)

Zoo loopt de Kerk met , , het Evangelie" te leuren. Indien ook maar met het Evangelie! Indien maar niet met een evangelie van-achterstevoren !

De text bij deze schoone fotoserie vertelt, dat men naar nieuwe methoden voor deze , , evangelisatie" gezocht heeft, omdat het in Engeland op zijn Billy-Sunday's niet meer gaat. De Amerikaansche methoden zijn ook te duur. Men heeft daar berekend, dat elke „saved soul" tweeduizend dollar kostte. En voor een échte Maria Magdalena is dat blijkbaar te veel

Toen ben ik me eens gaan „bezinnen".

U weet, dat is modern.

Ik heb zoo gedacht: als die Engelsche dominees — met of zonder achterste-voren-boord - nu eens het Evangelie van voren naar achteren hadden gepreekt Genesis 1, 2, 3, van de schepping, den staat der rechtheid, den zondeval in het Paradijs, over Golgotha naar de stad met de paarlen poorten zónder klatergoud en zonder scenario's! ? Als ze er eens mee begonnen bij de 10 pet., die nog naar de kerk en de catechisatie komt? Als ze eens in-Engeland leerden zijn doop te verstaan ?

Twee duizend dollar !

Als ze het de catechisatiejongens en - meisjes weer eens leerden, niet van die algemeene en niet van die absolute belofte a la Ridderbos, maar van die onwankelbare en trouwe heilsbelofte des HEEREN?

Niet op z'n Billy Sunday's en niet op z'n , , slag-om-Engelands", maar Paulinisch: Gij zijt duur gekocht, zoo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw ziel, welke Godes zijn".

En: „Wéét, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uwen ijdelen wandel, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een heilig, onschuldig en onbevlekt Lam".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

DUUR GEKOCHT.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1947

De Reformatie | 8 Pagina's