GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PLURIFORME PERS-HONIG.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PLURIFORME PERS-HONIG.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op en om het Kerkplein zie en hoor ik hem dagelijks, ofschoon hij mij — gecamoufleerd als ik daar verkeer — daar niet ziet: den Kerknieuwsgier.

Of eigenlijk een gier is hij niet. Dat woord roept zoo hatelijke associaties op, dat het terstond weer — met betuiging van leedwezen — wordt teruggenomen.

Maar nieuws-gierig is hij!

Overal op.

Overal bij.

Steekt letterlijk overal zijn neus in.

Beter gezegd, niet zijn neus, maar zijn honigspriet.

Als een nijvere bij zoemt en gonst hij van het eene bloembed naar het andere in de bonte bloemenwereld van het Kerkplein, in deze zéér pluriforme omgeving.

Nu eens hier, dan weer daar, overal puurt hij honig, d.w.z. bijna altijd honig. Een liéél enkel keertje een zeer fijn druppeltje venijn.

Maar dat bij uitzondering. Meestal puren honig. Zoetigheid. En deze edele waar wordt zorgvuldig en behoedzaam naar een kleinen korf gedragen, die elke week wordt weggehaald en door een nieuwen korf vervangen.

Er heerscht — zooals bij alle bijenvolk — in dien korf keurige orde. Voor elke honigsoort — de honig van elk bloembed is weer anders van kleur en geur, van smaak en van gewicht — is er in dat korfje een afzonderlijke honigraat. Lindenhonig komt in de aldus gemerkte afdeeling, heidehonig in een voor hem gereserveerd apartement. 'Het druppeltje venijn — een heel fijn druppeltje overigens en het gebeurt zelden — komt in een vak, dat hetzelfde opschrift draagt als een der andere, maar met de toevoeging: „artikel 31 K.O.". Overigens komt ook daax honig, veel honig in, maar als gezegd, zeldzaam en delicaat met een fijn drupje venijn gemengd. Een héél fijn druppeltje.

Dat fijne druppeltje noopte mij tot een onderzoek.

Ik zocht naar een verklaring.

En dacht aan het spreekwoord: waar bijen honig zuigen, daar halen wespen soms venijn.

Het stond voor mij vast, dat ik hier met een bij te doen had, een pers-bij, want het nijvere dier leverde pers-honig. Maar het raadsel, dat mij bezig hield, was dit: waar haalt toch deze pers-bij deze wespachtige allures vandaan ? Want die allures had het beest. Heel zelden weliswaar, maar ze kwamen voor. Ze traden niet chronisch op, maar zeer acuut.

Ik heb het eerst met steekproeven geprobeerd. Bijen steken niet, wespen steken wel. Eii ik vond het eigenaardig verschijnsel, dat het steken alleen voorkwam op vel van artikel 31. Want je hebt ook vel in dat ^genre. Ook op dat soort vel stak het diertje niet altijd, heel zelden weliswaar, maar het kwam uitsluitend daar voor, als het voorkwam. Een héél fijn steekje, maar het , stak.

Daarna heb ik geluidsproeven genomen. Het resultaat wees in dezelfde richting. Alom zoemde) en gonsde de pers-bij zéér regelmatig, zeer vreedzaam, zeer welwillend. Doorgaans ook boven het bloembed, waar de pers-honig artikel 31 gehaald werd.

Allergenoegelijkst zoemgohsde het beestje heen en weer bij een leeuwenbek, dien het Chrysostomus oftewel Guldenmond had genoemd. U moet weten, de persbij waagt zich af en toe aan een mondje klassiek, dat hij , , voor den eenvoudigen lezer" dan welwillend in het Nederlandsch van moderne spelling vertaalt.

Dien leeuwenbek nu had hij Chrysostomus oftewel Guldenmond gedoopt vanwege den gouden honig, dien dat bedje gaf en de gulden woorden, die het sprak. Toen hij dien honig proefde, zoemde hij: dat is Dé van Dé. En hij deponeerde in het korfje in het vak artikel 31: „Persoonlijk vonden wij de preek van D. V. D. de mooiste. Er zit in deze preek iets van dichterlijke hoogte, waardoor wie haar leest — laat staan, wie haar hooren mocht — als vanzelf meegevoerd wordt".

Toen ik me zoo over die meegevoerdheid van de persbij stond te verheugen, vloog een oude, onschuldige hommel langs mij heen.

Niet jaloersch worden, zei ze. De persbij heeft veel op met dien leeuwenbek, omdat ze allebei tegen gegisten honig, tegen gealeoholiseerden honig zijn. Ze ontmoeten elkaar wel eens op een geheelonthoudersvergadering. En de persbij houdt dien leeuwenbek te vriend, omdat er ook op die vereeniging wel eens vanwege artikel een-en-dertig kwestie komen kan over artikel twee. Zoo'n hommel toch!

Maar plotseling werd mijn geluidsversterker weer geboeid door het gezoem van de persbij. Als een helicoptère stond hij stil bij een flor picturalis, een schilderbloem. Plotseling versnelden zich de toeren van den zoemer. Zenuwachtig trilde de honigspriet. Totdat het dier plotseling schaterlachte. Het had in het schilderbekje wat leuks ontdekt. Haastig werd er honig naar het korfje gedragen. Met een klein druppeltje venijn. En in het vakje artikel 31 deponeerde het met véél honig ook dat kleine druppeltje:

De hiunor schuilt maar overal, mijn vrinden, 't Is maar de vraag, wie of hem wel.

Wie of hem niet kan vinden.

Die flor picturalis had n.l. beweerd, dat in den oogst 1946 de honigpers artikel 31 zèèr zachtmoedig was geweest. Daar zat geen humor in, daar kreeg de persbij last van humor.

Als ik dat klassiek, dat de persbij ditmaal vergat te vertalen , , voor den eenvoudigen lezer" in het Nederlandsch mag overzetten: humor is het latijnsche stamwoord voor het Nederlandsche: , , humeur". Net begon het te dagen.

De honig met een zeldzaam druppeltje venijn, de steekproeven, de geluidsproeven wezen allen in dezelfde richting: iri de buurt van het bloembed artikel 31 kreeg de persbij wel eens last van zijn humor, zijn humeiu-.

Toen ben ik met een optische proef geëindigd. Ik probeerde de persbij in het vizier te krijgen. Ik herkende hem.

Hij had me al eens honig geleverd.

„Mijn hooggeachte mede-Op een briefkaart bezwaarde broeder".

Vajidaar misschien die — overigens zeldzame — afwijking als hij over onze hoofden gonst? Oud zeer?

U vraagt zijn naam?

Ach, dat hebt U toch allang geraden? Het is mijn Haagsehe persvriend Scheps! Kijk, daar halen ze juist het korfje weg! Boven den ingang naar den pershonig staat: „Kerknieuws".

Misschien komt mijn naam nu ook nog eens in het korfje.

Onder de aanbevelingen voor dezen honig. •

Zal ik „effe geure": „D. p. C. schiigft in de Reformatie".

Dan komt de honig.

Vast gezuiverd van dat ééne fijne druppeltje!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

PLURIFORME PERS-HONIG.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 30 augustus 1947

De Reformatie | 8 Pagina's