GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Moederdag.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Moederdag.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als de dagen van het jaar, we bedoelen de dagen, die tot „feestdagen" en „gedenkdagen" gepromoveerd zijn, praten konden, dan zouden ze elkander „met toepassing op zichzelve", vast eens herinneren aan de woorden, die Vondel eens den Amsterdamschen weeskinderen in den mond legde en die ge bij de ingangspoort van het oude Weeshuys in de Kalverstraat nog lezen kunt:

„Wij groeien vast, in tal en last".

Er zijn nieuwe „feesten van 't jaar'' aan het groeien.

Nieuwe getijden, waarvoor de oude plaats maken.

In Roomschen kring slonk het getal der heiligendagen.

In Protestantsehen kring werd men vreemd aan den zin van de „algemeen erkende christelijke feestdagen".

Voor de massa hield de Dag, de Rustdag, op de feestdag te zijn, „de roem der dagen".

Alleen het laatste is een wezenlijk verlies.

Maar een nieuwe dagen-cyclus staat geboren te worden.

We kennen tegenwoordig een wereld-spaardag.

We hebben sinds een aantal jaren den wereld-ge-, bedsdag-voor-Vrouwen.

En, Moederdag!

Wie daaruit afleidt, dat met het sparen, het bidden der Vrouwen en Moeders wèl gesteld is, vergist zich.

Er was een voorgeslacht, dat geen spaardag kende, maar spaarde; een geslacht, waarin een wereld-gebedsdag voor Vrouwen onbekend was, maar dat Vrouwen bezat, die naar het Apostolisch bevel „baden zonder ophouden"'; een geslacht, dat geen Moeder-dag onderhield, maar dat Moeders heeft voortgebracht.

En het is te vreezen, dat we spaardagen hebben, maar niet sparen; gebedsdagen, maar niet bidden zonder-ophouden; Moederdagen, maar yan het Moederschap niets verstaan.

Moederdag wordt gevierd in een tijd, die het moederschap als misschien geen anderen tijd heeft vertrapt; in huizen, waar men aan de bronnen van het moederschap heeft geknoeid; door mannen, die de slanke lijn hebben gezegend; door vrouwen, die liever haar geld besteedden aan permanent-wave dan haar zorgen aan een' permanente kinderwasch.

Waar komt die Moederdag toch vandaan?

Is hij een acte van berouw van een tijd, die moederschap niet eerde? het

Is hij een acte van camouflage van een tijd die door het moeder-zijn te vieren zijn tegenzin tegen het moeder-wórden verbergt?

Of is de idee uitgebroed door een of ander bloemisten-en bakkers-centrum? '

Er is een ironie der geschikdenis.

Of liever „een vinger Goli".

In de twintiger jaren vaïi onze eeuw hebben Moeders in de straten der groote steden gedemonstreerd voor verbaasde kinderoogen en voor verbaasde kinderooren gezegd, dat ze weigerden „kanonnenvleesch" ter wereld te brengen.

En de weinige kinderen die ze baarden, werden kanonnenvleesch.

God de HEERE heeft ze in de jaren 1940—1945 gestrooid „als mest voor den aardbodem".

Er is een God die leeft, en die op aarde vonnis geeft.

Gezegend volk, dat den prikkel van een Moederdag niet noodig heeft en geen behoefte aan den Moeder-cultus.

Omdat men daar nog verstaat den zegen, dien de vrouwen van Bethlehem aan Boaz op zijn geestelijk bruidsfeest toebaden:

„De HEERE make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en Lea, die beiden het huis Israels hebben gebouwd" (Ruth 4 : 11). „En de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd" (vers 13).

Waar nog de psalm in eere is: „Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de mjden uws huizes, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel" (Psalm 128).

Waar de kinderen Moeder niet verachten als zij oud geworden is, en de kinderen Vader en Moeder in de vreeze des HEEREN als zij oud geworden zijn wedervergelding doen (Spr. 23 : 22; I Tim. 5:4).

Waar de HEERE geprezen wordt, als Hij „de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een vroolijke moeder van kinderen" (Psalm 113).

Waar Moeders zijn als de Moeder van den Koning Lemuel, die haar zoon met de woorden des HEEREN onderwees (Spr. 31).

Deugdelijke huisvrouwen.

Kostelijker dan robijnen.

Gezegend volk, dat geen Moeder-dag noodig heeft, omdat elke dag Moeders dag is. En waar in de kinderen en kleinkinderen hetzelfde ongeveinsd geloof is, dati In hun moeder en grootmoeder woonde (Il Tim. 1:5).

Moeders bij de gratie Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 mei 1948

De Reformatie | 8 Pagina's

Moederdag.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 mei 1948

De Reformatie | 8 Pagina's