GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beroepen te:

Amsterdam-C, L. J. Goris te Wezep. Middelburg, H. van Tongeren te Rouveen. Zaandam, D. v. Houdt te Uithuizermeeden.

— KERK-INSTITUERING TE MALANG. Uit Malang

werd het volgende bericht ontvangen: Bij deze mag ik U mededelen, dat door de kerkleden alhier, op een vergadering onder leiding van Ds Goossens (van Simiba) op 15 Maart besloten is tot hertnstltuering der Kerk over te gaan. De ambten zullen ingesteld worden als 2 gezinnen met kort verlof naar Nederland zijn geweest (plm. over vijf maanden terug). In die tussentijd wordt iawoning verzocht bij de Kerk van Semarang. Het ledental is 18. 4 gezinnen te MaJang (8 belijdende en 7 doopleden); 1 gezin te Djember (2 bel. leden) en 1 belijdend lid te Soerabaia.

— DE 60ste CENTRALE DIACONALE CONFEREN­ TIE TE KAMPEN. De a.s. JubUeum-conferentie zal niet, zoals enige tijd geleden is aangekondigd, gehouden worden op 2 Juli, maar D.V. op 18 Jimi. Deze laatste datum kan als definitief genoteerd worden. Op de conferentie zullen de professoren Holwerda en Veenhof een referaat houden. Het Comité heeft gemeend er goed aan te doen alle brs ambtsdragers, speciaal de diakenen en verder leden van Verenigingen voor Zusterhulp en allen, die werkzaam zijn in de dienst der barmhartigheid, voor deze jubileum-conferentie uit te nodigen naar het oude vertrouwde Kampen te komen. In Kampen hebben de brs inmiddels al een commissie van ontvangst gevormd. Het Centr. Diac. Comité heeft al vernomen, dat de Kamper broeders enthousiast aan het werk zijn om de ontvangst zo prettig mogelijk te maken in overeenstemming met het jubileumkarakter en dat de brs plannen maken voor een verrassing. De conferentiegangers, die de voorvergadering van Dinsdag 17 Juni willen meemaken en die in Kampen willen logeren moeten hun opgave voor logies vóór 1 Juni a.s. doen toekomen aan Peter Bos, Oudestraat 70, Kampen, telef. 99. Maakt vast plannen en reserveert vast 17 en (of) 18 Juni. Nadere mededelingen volgen nog.

Voor het Comité:

C. J. STAHLIE.

— DEPUTATEN VOOR CORRESPONDENTIE MET DE HOGE OVERHEID. De door de generale synode te Kampen 1951 benoemde deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid hebben als hun secretaris aangewezen ds H. Boimia, Torenlaan 12, Assen. Alle voor dit deputaatschap bestemde stukken gelieve men aan zijn adres te richten.

— SINAR DJIWA. De weg, om te komen tot de uitgave van „Lichtstralen" in de Maleise taal voor de in ons land verblijvende Ambonesien, is niet voorspoedig geweest; maar vorige maand is het eerste numnjier verschenen. „Slnar Djiwa" heet het. Aan aUe contactadressen in ons land zijn de pakketten met het gevraagde aantal exemplaren verzonden.

Het eerste nummer is dus in zee. En nu ligt het in de bedoeling in 't vervolg elke maand een nummer te doen verschijnen, als tenminste de financiën dit toelaten.

Het schijnt, als de Heere er Zijn onmisbare zegen over wil schenken, dat voor dit blaadje een taak is weggelegd, die ver uitgaat buiten de grenzen van de oorspronkelijke opzet.

Reeds enige tijd geleden kwam van uit Nieuw Guinea een brief, waarin o.m. de volgende mededeling voorkwam.:

„De behoefte aan Maleise lectuur is hier groot. Er is voor de Papoea's (niet analphabeten) practisch geen maleise lectuur. Daarom vormen zij, ondanks het feit dat zij uit de zending zijn geboren, een te gretiger prooi voor de Indonesische propaganda. Een blad als „Lichtstralen" in het Maleis zou hier met vreugde worden begroet".

Toen het eerste nummer juist op de pers zou gaan, kwam een brief uit O.-Soemba o.m. het volgende berichten:

„In het „Gezinsblad" zag ik Uw naam onder een stukje omtrent een Maleise uitgave van „Lichtstralen". Onmiddellijk dacht ik: dat zou voor Soemba misschien ook prachtig zijn. Ik zou het b.v. graag op school met de jongens lezen en laten lezen. Ook voor het ziekenhuis zou het prachtig zijn. Er komen wel nog veel patiënten, die alleen het Soembanees machtig zijn en de leeskunst niet, maar er zijn er toch ook veel, die onx lectuur vragen. Ik denk niet, dat we er gauw te veel zullen hebben. Want ze kunnen natuurlijk ook naar de kampongs via de guru. Lectuur voor het ziekenhuis zou toch prachtig zijn".

Nu nog een dergelijk verzoek van Borneo, dan zijn de zendingsterreinen compleet, en doet het blaadje niet alleen dienst voor het oorspronkelijke doel, de Ambonezen in hun moeilijke omstandigheden, in de taal die zij van huls uit verstaan, een woord van vertroosting en bemoediging te brengen van Hem, Die de Zijnen vergadert uit alle geslacht en taal en volk en natie, maar ook ver over zee, op de zendingsvelden, de roep van het Evangelie te doen horen.

Wonderlijk zijn de wegen des Heeren! Aan de verzoeken van uit Nieuw Guinea en Soemba is voldaan. Naar beide terreinen zijn pakketten onderweg. Moge de Heere er zijn zegen over gebieden!

En moge het financieel mogelijk worden gemaaikt dit mooie werk voort te zetten. Hieraan kan ieder voor zijn deel mede te werken!

Bilthoven, Soestd. weg 219 zuid.

Giro 59046.

H. TROOSTHEIDE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 april 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 april 1952

De Reformatie | 8 Pagina's