GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Revue 1999 - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Revue 1999 - pagina 2

5 minuten leestijd

Nieuwe lay-out De lay-out van Ad Valvas heeft enige wij23glngen ondergaan. Om de overzichtelijkheid en leesbaarheid te bevorderen is de redactie overgegaan op een opmaak in zoveel mogelijk afgeronde blokken en een grotere letter. Het lettertype Is hetzelfde gebleven, ni. Ionic, alleen zijn de „leads" en de daaronder volgende kleiner gezette tekst beide een maatje groter uitgevoerd. Het ruimteverUes, dat als gevolg van deze toespassing optreedt, is tot een minimum gereduceerd door tegelijkertijd de tussenruimte tussen de tekstregels buiten de ,,leads" te verkleinen. Verder ts de Univers-letter voor de koppen vervangen door de smalvette Clarendon, die als zgn, schreefletter (met dwarsstreepjes aan de letters, bijv. de voetjes rusten eropi, beter bij de lonic-tekstletter look mrt schreef) past. De Univers is een schreefloze letter. Tenslotte is de korte inhoudsopgave op pagina 1 wat meer aangekleed. De redactie hoopt dat de lezers deze wijzigingen als verbeteringen ervaart, lioewei zij zich realiseert dat smaken altijd zullen blijven verschillen.

Uahias \A/EEKBLAD VRIJE UNIVERSITEIT

Sekretaris Lammes blijtt, zes bestuurders gaan

Revue Colofon Revue is het tijdschrift voor afgestudeer-

Bestuur SSH struikelt over omstreden ontslag

den van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het blad wordt in opdracht van het College van Bestuur uitgegeven door het Alumnibureau van de Vrije Universiteit. Revue verschijnt twee keer per jaar en

Tijdens de zomervakantie zijn vier van de vijf leden van het dagelijks bestuur van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) afgetreden. Ook twee leden van het algemeen bestuur van de SSH (de extern deskundigen) hebben te kennen gegeven hun zetels beschikbaar te zullen stellen. Oorzaak van deze bestuurskrisis is de positie van de sekretaris van de SSH, de heer Cees Lammes. De funktie van sekretaris van de SSH is een volledige betrekking, die neerkomt op het dagelijks ieidmg geven aan het ambtelijk apparaat van de SSH in samenspraak met het dagelijks bestuur.

Woensdag 30 juni werd het personeel van de SSH, dat ruim twintig mensen omvat, meegedeeld, dat de sekretaris per 1 september zou vertrekken en een andere baan aan de VU had geaksepteerd. Volgens Yvonne Boumans, administratief medewerkster bij de SSH, kwam deze mededeling als een donderslag bij heldere hemel. Dat het vertrek van Cees Lammes de nodige onrust veroorzaakte op Uilenstede en binnen de SSH bleek al spoedig. De afscheidsreceptie begin juli van Willem ComelLsse, die jarenlang onder andere als vice-voorzitter een belangrijke rol binnen de SSH heeft gespeeld, werd geboykot door het SSH personeel en de student-bewoners.

het algemeen bestuur hun zetels ter beschikiüng. AJleen Albert Kok. bleef aan als lid van het dagelijks bestuur en met hem de acht overige leden van het algemeen bestuur. Na het optrekken van enige stofwolken blijken de rollen na een maand precies omgekeerd. De sekretaris Lammes trekt, nu hij zich gesteund weet door het personeel en de meerderheid van het bestuur, zijn ontslag In, bedankt voor zijn nieuwe ban en blijft zitten bij de SSH, terwijl het nagenoeg voltallige dagelijks bestuur het hazepad kiest,

wordt gratis verspreid onder afgestudeerden van de Vrije Universiteit.

Wim Heersink Barbara Verhallen Columnisten: prof.dr. T. Sminia, prof.dr. P. Fortuyn, drs. C.j. Peelen

Verder besteden wij o.a. "^aandacht aan de mogelijke verdwijning van de lerarenopleidingen van de universiteiten (analyse,, pa^. 3j; een congres in Leusden: is wetenschap een 18e eeuws geloof in het atoomtijdperk? (pag. 5); en aan de universiteitsraad die ook "thematisch" gaat vergaderen (pag. 9).

Ilezew9e&:

VrijwiUig Volgens 'Willem Comelisse, die een maand voor de bestuurskrisis afscheid nam als vice-voorzitter van de SSH. ligt de oorzaak van de problemen niet in de persoonlijke, maar in de organisatorische sfeer. Het dagelijks be-

Op 2 augustus kwam op initiatief van vier leden het algemeen bestuur van de SSH in besloten zitting bijeen, waar een meerderheid het beieid van het dagelijlcs bestuur afkeurde en het DB verzocht bij de sekretaris erop aan te dringen, dat deze zou blijven. Daarop stelden vier bestuursleden uit het dagelijits en twee uit

Redactie

Da( een aankomende student de kans op een aardige kamer dichtbij de VU grijpt als die er is. bleek tijdens de Sociale Inlroduktie voor eerstejaars vorige week. De VU-Boekhandel had zijn étalage juist in een studentikoze "suite" omgetoverd of een onderwijslustige adspirant-bewoner meldde zich (zie foto). Een impressie van hoe eerstejaars de inlroduktie overigens ervoeren vindt u op pag. 7.

@1

27 augustus 1982

Vervolg op pag. 2

Redactieadres Vrije Universiteit Amsterdam Alumnibureau De Boelelaan 1107 108! HV Amsterdam Telefoon (020) 444 5658 Telefax (020) 4 4 4 5555 E-mail: alumni@dienst.vu.nl

Duizenden ontslagen bij herverdelen universitaire taken te verwachten Enige duizenden banen zullen de komende jaren bij de universiteiten en hogescholen, inclusief de academische ziekenhuizen, raoeten worden opgeofferd als gevolg van nieuwe forse bezuinigingen. Herverdeling en concentratie van taken tussen de w.G.-instellingen moe-

KUPfflH

Internet: http://www.vu.nl/diensten/veb/alumni/ het nederlands kamerorkest

Klaas Allaart, Certjan ter Braak, Maud Effting, Sophia van 't Ende, Gerben

n aDonnemeni op de s

zierUngen op het niveau van studierichtingen en subfaculteiten. Zij adviseert allereerst te bekijken welke gebieden (studierichtingen, soorten subfacuJteiten) voor taakverdeling in aanmerking komen. Ais criteria daarvoor noemt de werkgroep de omvang van onderwijs- en onderzoekseenheden, sector- of discipline-adviezen of commentaren daarop van landelijke organen als de stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid, e,d,, de aanwexige hu is vesting! mogelijkheden), of kostbare apparatuur nodig is of vervangen moet worden, de maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden, de belangstelling van studenten, schaarste aan wetenschappelijk talent en de mate van differentia-

ten in 1984 Q& miljoen gulden en in 1987 258 miljoen gulden aan structurele besparingen hebben opgeleverd. Minister Deelman (onderwijs) heeft dit afgelopen maandag meegedeeld in het overleg met de universiteiten en hogescholen. Die krijgen tot 1 maart van het volgend jaar de tijd om een snoelplan op tafel te leggen. Komt dat niet op tijd, dan stelt de minister zelf een Laakverdelingsplan op. Nog voor de kamerverkiezingen van 8 september zal Deetman. naar iiij aankondigde, een beleidsnotitie uitbrengen met daarin criteria voor zo'n pian. Een werkgroep van de ambtelijke "Advies Groep Planning" (AGP) heeft in iuü een serie aan-

Aan dit nummer werkten mee

Croenewoud, Brenda van Keeken, Valerie van de Berg, Adriana van Oostenbrugge, 30 prima musici, aangevoerd door ANTONl ROS-MARBA en andere beroemde dingenlen, oegeleiden een keur van solisten Van B3fOI( tol en met tiet eigen1i|dse 'eperloire'. op de zaterdagavond m Het ConcertgeDouw, grote zaal voor slechts I 40,— of 4 concenen voor ƒ25,-.

Marcel Verhoeven, Annette Kik, Simone Koops, J.A. Montsma, Jaap Overbeek, Simone Schoonhoven, Ciska Stark, Antonie Wielens, Jaap Willems

Vormgeving

Alléén op vertoon van je collegekaart Bel even vóór 4 s«pleintier a.s. en je krijgt alle Informatie. Het Nededands Kamerorttest: 030-765676

Chris van Egmond (basisontwerp) Frans Plena (AVC/VU) Fotografie Peter Welters (AVC/VU) Amke de Kievit

Tijden

veranderen

De begin jaren

tachtig

tijd stonden

in Inet teken

van

hadden

waarmee

om een snoeiplan

uiteindelijk

in

op tafel

1987 een

te

leggen, Drul<

structurele

PlantijnCasparie Almere de herziening

van inet studiestelsei

deling

en concentratie

lingen

van het wetenschappelijk

Studenten

kregen

per

en de

van tal<en tussen

lierverde

instel-

onderwijs.

I september

1982

te

bezuiniging worden

siteiten

miljoen

gerealiseerd.

op eerdere maken

van 258

gulden

zou

De hele operatie,

bezuinigingen

en hogescholen

kwam, zeven

moest

tot acht

moeten

die de

boven

Oplage

univer-

21.500 exemplaren

procent ©1999 Revue

met een tweefasenstructuur, fase bestond toraaljaren. gen in

waarbij

uit een propedeusejaar Wat de universiteiten

1982 te horen

dat zij tot

de

eerste

en vier betreft,

I maart

'vermageren'.

doc-

die

kre-

1983 de

Bij de VU werden

dierichtingen andragogie

sociale

geografie,

opgeheven,

tandheelkunde

terwijl

uiteindelijk sociologie

de stu-

tandheelkunde

van de UvA moest

fuseren.

ISSN: 1381-2610

en met

Het volgende nummer van Revue verschijnt najaar 1 999.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1999

Revue | 108 Pagina's

Revue 1999 - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1999

Revue | 108 Pagina's

PDF Bekijken