GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

»Hel is den menschen gezet, eenmaal te sterven." Em wanneer die ure zal zijn aangebroken voor iemand onzer, is ook voor hem of voor haar de mogelijkheid voorbij, om den Heere hier op aarde te dienen en zelf mede te arbeiden aan de komst van zijn Rijk: want »wie zal den Heere loven in het graf? " Deze gedachte moet een iegelijk onzer tot meerderen ijver aansporen, vooral wanneer men de jaren ^iet heenspoeden; doch ook moet de gedachte aan de ure des doods de vraag doen opkomen in de ziel: »Kan ik niet ook nl, mijn dood op indirecte wijze toch nog iets doen voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods ? " - In vroegere tijden werden groote kapitalen vaak nagelaten, waardoor de Godshuizen zijn ontstaan, die nog zeer velen ouden van dagen, weduwen en weezen een welkome schuilplaats aanbieden. Hoevelenszijn er nog in onze dagen, die, al zijn het dan niet altijd groote sommen, dan toch nog heel wat in hun uiterste wilsbeschikking zouden kunnen toededen aan de Vrije Universiteit, opdat uit de renten daarvan een leerstoel in eene ofandere faculteit van wetenschap geheel often deele worde bekostigd! Ik weet wel, dat het een delicaat punt is, dat ik hier aanroer, en het misschien wat vreemd klinkt te vragen: »Gedenk onzer stichting ook, indien gij beschikkingen gaat treffen omtrent uw aardsche goed na uw heengaan van deze aarde" - maar aan den anderen kant is het toch een zeer natuurlijke zaak, daar toch voor ieder onzer de doodsure moet aanbreken, en, gelijk er ook geschreven staat, dat sdaamahet oordeel komt", waarbij het volstrekt niet onverschiUig zijn zal, hoe wij met .ons aardsche goed zullen gewoekerd hebben tot eer van onzen Koning.

Zij het mij vergund, hierbij in herinnering te brengen, dat de officieele titel onzer vereeniging waarop rechtspersoonlijkheid is verleend, is: »De Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gevestigd te Amsterdam." W. HOVY.

In dank ontvangen:

Voor de Vereenipng;

Aau Contritiutiën: door den heer R. de Ruiter te Harlingen ƒ 96.50; door den heer J. Velders te Baambrugge ƒ97.50; door den heer D. L, Tromp te Woudsend ƒ 54.50; door den heer H. G. Rierink te Eemmesbuiten ƒ30; door S. baron van Heemstra te Sassenheim ƒ 80.50; door het locaal Comité te Haarlem ƒ5; door den heer H. K. Okma te Jutrijp ƒ45; door Ds. J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum ƒ 86.50; door den heer Th. van den Brink te Oosterbeek ƒ30.50; door den heer L. Onvleete IJlst, (iste storting) ƒ 200; door den heer J. W. van Beem te Albega ƒ122; door den heer H. Bijkerk Rz. te Steenwijk ƒ 4.50; door den heer G. J.van Goor te Kampen ƒ9. Aan collecten! door den heer W. Hovy, van de Ned. Ger. Kerk te Beverwijk ƒ11; door den heer J. L. Jaspers, feestcoUecte van de Ger. Vereeniging te Hilversum ƒ 28.40; door Ds. J. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum ƒ 18; door den heer J. Velders te Baambrugge" ƒ 12; van den ksrkeraad te Baarn ƒ 21.10. Aan schrnkin^en: door den heer J. Velders van C. v. W. ƒ 2.50; door Ds J. J. A. Ploos van Amstel, gevonden in de collecte ƒ 5, van Mej. Wed. G. v. W. / 10, samen ƒ 15; door den heer E. Bouwmeester, te Rijssen, van de Zondagsschool / 2; door den heer W. Hovy, van den heer J. W. V. ƒ 60; door den heer R. de R. te Harlingen ƒ 1.50; door den heer W. Hovy, van Jhr. E. v. S. ƒ 100 ; door Dr. F. L. Rutgers van Mej. G. te VUssingen ƒ5 ; door den heer F. van den Brink te Renkum, van de fam. Van d. K. /5, van J. P. C. ƒ2.50, van Van d. P. ƒ 2 , van S. ƒ I, van H. ƒ 1 , van Van d. B. ƒ i , samen ƒ 12 50 ; gecollecteerd in de Vereenigin N. R. ƒ 2 50 en ƒ2.50 ; samen ƒ5.

Voor de Medische Faculteit:

Door den heer A. M. de Blauw Jr. te 's-Hage ƒ2.50; gecotlecteerd in Frascati ƒ 2.47.

Voor bet Hospitium:

Door Ds B. van Schelven / 2.50; door Mevr. Mond vanD. L, T. te W. ƒ10; door den heer H. Seret te Hof van Delft, van een belangstellende dame ƒ 5 ; door den heer W. Hovy van Jhr E. v. S. ƒ 20 ; van eenige vriendinnen te U. 6 lakens.

Voor het Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: door Ds. J. J. A. Ploos van Amstel, van den heer M. van der Laan, van Kollum/'9.75, van P.B. ƒ1, ƒ 9.75, samen/20.50; door Ds.B.van Schelven, collecte te Weesp ƒ 5.38; gecollecteerd in Maison Stroucken van J. M. B. ƒ 2, in Odéon ƒ5, samen ƒ 7; door den heer W. Hovy van Jhr. E. V. S. ƒ 20; door C. J. d. B. te V., gevonden in de con./5; postm. 's-Gravenhage ƒ 1.50; Van d. L./25-23t/2; vanM. te H. ^ i; door Bar. v. d B. V. V., halfjaarlijksche praebende / 39.20; door Van V. te V. van de Jongelingsver. ƒ5; Ds. B. te Z. /5; door B. P. T. te R. van de Halvestuiversvereeniging te R./ 390, waaronder eene gift van/100.

De contributie uit Maassluis, de vorige week vermeld, was ƒ128; en de collecte, i Januari als door Ds. v. Goor ontvangen verantwoord, was van de Ned. Ger. kerk te Bunschoten. S. J. SEEFAT, Penningmeester.

Lynbaansgracht 248.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's