GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

In de Vleeschwording

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In de Vleeschwording

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Vleeschwording des Woords, die onlangs het licht zag, bracht Dr. Kuyper in een breede voorrede het droeve feit te berde, dat Dr. Böhl in zijn Dogmaiik had kunnen en durven schrijven: Christus is evenals onzer één onder de toerekening van Adams schuld geboren.

Tegen deze critiek is Dr. Böhl in verzet gekomen in een geschriftje, 54 bladz. groot, dat te Amsterdam bij SchefFer & Co. het licht zag onder den titel: Ztir Abwehr, etliche Bemerkungen qegen Professor Dr. A. Kuyper's Einleitune; zu seiner Schrift ., ^Die Incarnation des Wortes" van Dr. Ed. Böhl, Prof d. Theologie in Wien.

Overmits Dr. Böhl op bladz. 20 van zijn Abwehr de kapitale fout van deze critiek in een miskenning van het werk des Heiligen Geestes ziet, en juist een uitgave in drie deelen over het Werk van den Heiligen Geest van de hand van Dr. Kuyper ter perse ging, schijnt het veiligst, de fae.spicking hiervan uit te stellen tot de voorrede van dit werk voor ons ligt.

Reeds nu echter willen we niet verhelen, dat tweeërlei in deze anticritiek ons pijnlijk aandeed.

Vooreerst dat Dr. Böhl, wel verre van de gemaakte bedenkingen te weerleggen, ze zelfs niet bespreekt en heet af te doen met dit nootje op pag. 43 : »Die Gegensatze, die Dr. Kuyper macht... laboriren an grosse UndeutLchkeit, — ich lasse sie auf sich beruhcn!"

Welk een gemis aan wetenschappelijken zin!

En ten tweede, dat Dr. Böhl, wel verre - van in Christelijken toon, als een broeder te schrijven, zijn geschriftje ontsiert met spijtige spotternij, die verraadt hoe hij zich in zijn hoogheid gekrenkt gevoelt.

Slechts één voorbeeld.

Omdat een Heraut-^x'Cik.A de quaestie van den staat des menschen o, m. met een beeld aan een stoomschip ontleend toelichtte, wordt heele pagina's lang de draak gestoken met deze „nieuwe scheepsinrichting van Dr. Kuyper".

In Weenen moge dit goede munt zijn, in Amsterdam is men er nog te degelijk voor.

We doen tot deze lieflijkheden het zwijgen. Slechts dit zij nu reeds gezegd: Waar Dr. Böhl door een breed vertoog over de leer der Verbonden, gelijk Dr. Kuyper die gaf, de aandacht poogt af te leiden, zullen wij te schrapper voet bij stuk houden.

5) Adams zonde, gelijk aan ons, zoo oo aan Christus toegerekend!" d^t is de eigenlijke stelling die Dr. Böhl voor zijn rekening heeft.

En die moet hij, ook na zijn Zur Abwehr, nog bewijzen, — of, wat een zegen ware, herroepen i).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

In de Vleeschwording

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's