GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

In het laatste nummer van dit blad

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In het laatste nummer van dit blad

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam.^ 8 Juli 1892.

In het laatste nummer van dit blad is opgegeven, hoe de Gereformeerde Kerken in Nederland thans in Classen en Provinciën zijn samengevoegd. Bij het overnemen en afdrukken van die lijst, gelijk zij in de Synodale vergaderingen werd vastgesteld en ook in de Acta afgedrukt staat, zijn echter enkele fouten ingeslopen, die de volgende verbetering noodig hebben.

Bij Classe Leeuwarden moet aan Beetgum eene A en B v\rorden toegevoegd.

Bij Classe Dokkum moet Murmerivoude als zelfstandige Kerk worden bijgevoegd.

Bij Classe Kollum moet Oudwoude en Westergeest A en B veranderd worden in Oudwoude c. a; moet Westergeest als zelfstandige Kerk worden bijgevoegd; en moet Veenwouden c. a, veranderd worden in Veenwoudsterwal c, a.

Bij Clasjc Franeker is Midlum bij vergissing tweemaal vermeld.

De vierde Classe van Drenthe moet niet Eminen, maar Coevorden genoemd worden.

Bij die Classe Coevorden moet voor Steen gelezen worden Steen.

Bij Classe Zwolle moet de naam Steenwykerwold wegvallen.

Bij Classe Deventer moet Hengeloo worden bijgevoegd. (Ou.)

Bij Classe Utrecht moet én bij Driebergen éa bij H'armelen de bijgevoegde A en B wegvallen.

Bij Classe Rotterdam moet Katendrecht als zelfstandige Kerk worden bijgevoegd.

Bij Classe Zierikzee moeten voor de eerste samenroeping de beide Kerken van Zierikzee genoemd worden; moet bij Wissekerke{N. B.) het bijgevoegde c. a. wegvallen; en moet aan Zierikzee eene A en B worden toegevoegd.

Bij Classe 's-Hertogenbosch moet én bij 'j Grevelduin-Qapelle éa bij Sprang de bijgevoegde A en B wegvallen.

En bij classe Klundert moet de naam Breda wegvallen.

Na die verbeteringen is de bedoelde opgave geheel in overeenstemming met de officieele lijst, die uit naam der 700 Kerken aan de Regeering is opgezonden.

Voorts zijn in dat laatste nummer, bij de opgave der plaatsen, waar meer dan ééne Gereformeerde kerkformatie is en waar dus ter onderscheiding eene bijgevoegde letter noodig is, aan die plaatsen toe te voegen: Zaandam, Broek op Lan^endij'k, O. enN. 'Wetering, Serooskerke {IV.J en Zierikzee, zoodat haar geheele aantal 112 is, en er dus (daar op vier plaatsen drie kerkformatiën bestaan) 472 Kerken zijn, die eenvoudig „de Gereformeerde Kerk te ", zonder eenige bijvoeging, heeten.

En eindelijk valt nog op te merken, dat wel in den regel bij plaatsen, waar meer dan ééne kerkformatie is, door A de formatie van 1834 vg%. en door B die van 1886 vgg. wordt aangeduid; maar een volstrekte regel is dit toch niet.

Onder de bovenbedoelde 112 plaatsen toch zijn er twee, waar de formatie van 1886 vgg, de oudste is, nl. Dieren en Grijpskerke; op welke twee plaatsen dus de oude Nederduitsche Gereformeerde kerk thans Kerk A is geworden, en de oude Christelijke Gereformeerde thans Kerk B.

En buitendien zijn er vijf plaatsen, waar reeds tengevolge van de actie van 1834 vgg, twee kerkformatiën bestonden, nl. Haarlem, Leiden, Dordrecht, Middelburg en Zierikzee; op welke plaatsen de verandering dus deze is'

C. G. Haarlem (G. O. Gr.) is nu Ger. K. A. C.G, „ (K!. Hl, L.)„ „ „ „B. N, G, „ , . , , „ „ „ „ C, C, G, Leiden (Hooigr.) „ „ „ „ A. C. G. „ (Heerengr, ), , „ „ „ B. N G "" C, G, Dordrecht (Kromh, ) „ „ „A. C. G, „ (Kuipersh.) „ „ „ B. N. G, „ „ „ c. C, G, Middelb, (Langedelft) „ „ „A. C.G, „ (St.Pietersstr.), , „ „B. N.G. „ „ „ „C. C. G. Zierikzee (Meelstraat) „ , , „A. C. G. „(St. Domusstr.) „ „ , , B. Met de bovenstaande gegevens behoeft er nu wel nergens meer onzekerheid of misverstand te bestaan,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 juli 1892

De Heraut | 4 Pagina's

In het laatste nummer van dit blad

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 juli 1892

De Heraut | 4 Pagina's