GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting idt het Kerkblad van 9 Aug. 1895,

Vergadering der Classis Zwolle, gehouden r Aug. '95.

Alle kerken zijn vertegenwoordigd, behalve Blokzijl. In het moderamen nemen zitting Ds, Ploos van Amstel praeses, S. O. Los scriba.

Wordt verslag uitgebracht aangaande de Prov. Synode. De Classis acht het besluit der Prov, Synode, om. het getal der afgevaardigden van elke Classis met 2 te vermeerderen, in strijd met art. 47 D. K. O. en besluit, om op de e.v. vergadering der Prov. Synode intrekking van dit besluit te verzoeken.

Het besluit der kerken A en B tot ineensmelting werd met algemeene stemmen goedgekeurd.

Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. O. wordt advies gegeven inzake tucht.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Het College van Docenten maakt bekend, dat het Admissie-ex3imen voor de Theol. School aanvangt Dinsdag 17 Sept. a.s, des voorm. ten 9 ure.

Die zich hiervoor wenschen aan te dienen, hebben zich in geschriften of in persoon vóór of op dien datum aan te melden bij den Pedel, de heer J. Jansen te Kampen.

De adspirant' behoort voorzien te zijn, behalve van een gewoon lidmaats-attest, van eenig getuigschrift aangaande godsvrucht en

karakter met het oog'''op"denceuze eener opleiding tot den Dienst des Woords. Voor zooveel dit doenlijk is, van Classes of Kerkeraden. In elk geval van iDetrouwbare Christelijke personen, wanneer men, door onbekendheid, van eerstgenoemde geen aanbeveling verkrijgen kan. Betreffende aanleg en bekwaamheid is een verklaring van leermeesters of andere bevoegde personen wenschelijk.

Behalve dat men voldoende moet onderlegd zijn om met vrucht de Ie Klasse te kunnen volgen, — wordt herinnerd: aan de kennis die vereischt wordt van de hoofdfeiten]! der Bijbelsche Geschiedenis en van de beginselen der Geref. Religie naar het Kort Begrip.

Tevens zal gevraagd worden naar de redenen, .welke den adspirant doen staan naar de opleiding voor het Leeraarsambt.

Voor hen, die zich, na aanneming, voor een hoogere Klasse willen aangeven, wordt nogmaals bericht: — dat, volgens het Besluit der jongste Curatoren-Vergadering, de Ve Klasse, welke reeds lang in het Schoolreglement was opgenomen, thans regel wordt.

Voor de Testimonium-y3}iik.< in^ in het Reglement genoemd, wordt geen uitstel van examen meer gegeven; deze vakken staan voortaan gelijk met alle andere van elk Klasse-examen. Mythologie is verplaatst naar de Ille Klasse. Antiquiteiten en Logica zullen worden onderwezen in de IVe Klasse. Novitii in de Ve Klasse moeten voor deze twee vakken de IVe Klasse bijwonen; zoodat zij hierin geen examen behoeven te doen bij de Admissie.

Namens het Doc.-College^

P. BIESTERVELDDe Martelaren.

C. MULDER, Secretaris.

Kampen^ 1 Aug. 1895.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1895

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1895

De Heraut | 2 Pagina's