GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het gaat met symbolen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het gaat met symbolen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, i Maart 1912.

Het gaat met symbolen als met de droomen van Fharao. Er hoort gevroonltjk een droomuitlegger bij om ons de beteekenis der symbolen te verklaren. £n deze droomuitleggers waren het reeds in oude tijden niet altoos met elkander eens....

Zooals men zich herinnefen zal, veroorloofden we ons onlangs een kleine critiek op den kop van het Zendingsblad, die in verschillende symbolen ons den zendingsarbeid moest voorstellen. We meenden dat de verklaring, door Ds. Dgkstra van deze teekenen gegeven, de meest authentieke was. Thans verzoekt de volgverige Zendingsdeputaat Ds. Renkema van Renkum ons de volgende nog meer officieele verklaring van deze symbolen in ons blad op te nemen, waaraan we gaarne voldoen:

Eenige toelichting aangaande den kop van „Het Zendingsblad".

De rand stelt voor een tamme en een wilde dtuivenwingerd, dooreen geslingerd; zich met elkander vereenigend.

De sterren met uitstralend licht beschijnen de rolle, getiteld: ffet Zendingsblad.

De sterren om den opengeslagen Bijbel getuigen van het licht, dat Gods Woord doet opgaan voor de Heidensche volken.

Daaronder ziet men links een vruchtenkraam met een Javaan er voor staande, terwijl op korten afstand van deze kraam een Javaansche vrouw, die hare inkoopen heeft gedaan, zich verwijdeit.

Rechts bemerkt men Soembaneesche paalwoningen, omgeven van cocospalmen, en daarvoor een Soembaneesch meisje, zittende bij muziekinstrumenten.

Beneden zijn twee handen geteekend; het is de hand van een blanke, (met de manchet) die de hand van een inlander vasthoudt; 't is het Christendom, dat het Heidendom de hand geeft; 't is de Zending, die ook de Heidensche volken in de zegeningen van Christus' verlossing wil doen deelen.

Uit deze verklaring blijkt dus, dat de beide ineengestrengelde handen niet Java en Soemba voorstellen moeten, door het Christendom zusterlijk verbonden, maar de hand, die de (Europeesche) Zending — dat is bepaald de hand met de manchet — aan den heidenschen Javaan — de hand zonder manchet — toereikt. Oas bezwaar tegen de gemanchetteerde hand is daarmede vervallen, maar fraai is het symbool niet. Vooreerst z^n de beide handen veel te groot in vergelijking met de daarboven aangebrachte voorstellingen van den Javaan en Soembanees, wat voor het oog storend werkt. En ten tweede zijn twee ineengestrengelde handen het gewone symbocd van vriendschap (of liefde), maar niet van het bieden van de hand om een ander weldaden te geven. Intusschen is de zaak van te weinig belang om de discussie hierover voort te zetten. We hopen, dat menige hand gretig moge worden uitgestoken om het Zendingsblad te lezen, en door dit uitnemend geredigeerde blad de belangstelling voor de Zending steeds meer worde op gewekt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Het gaat met symbolen

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1912

De Heraut | 4 Pagina's