GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hooggeachte Redactie,

In no. '20 van „De Reformatie" gaf Prof. Hepp eenige citaten uit „Dte Saambinder", waardoor mijl de volgende zinsnede onder de oogen kwam-

„Een of ander jongelLngs-vereeniging-jongeling heeft eens in een krant der jongelingen verklaard, niet gaarne bij; mij ter Catechisatie te zullen gaan; 't moest er wel een janboel zijn."

Deze zin werpt een ongunstig licht op' den persoon in kwestie en schijnt bovendien de jqngel.-ver. in 't algemeen te willen treffen. Het komt mij daarom wenschelijk voor deze onjuiste voorstelling weg te nemen door u op de hoogte van de feiten te brengen.

In „De Saambinder" d.d. 28 Jan. en 11' Febr. '21 schrtef Ds Kersten een artikel over „Jongelings-Vercenigingen", .waarin hij o.rp.. het vqlgende schreef:

„Als de catechisaties niet trouw warden bezocht, , als de noodige aandacht bij! de leerlingen ontbreekt, als de enkele vragen slecht worden geleerd en nog slechter vvorden opgezegd; als.... maar dit is reeds genoeg.... dan zijn. vre geneigd moedeloos te worden. In onze jeugd was 't zoo heel anders, toen was er eerbied vqor een dominé, en •TOOT de ouderlingen, maar nu, 't is som's of de duivel in die jongens gevaren is. Wie worden boos, vooral op die jongens.

Catechiseeren .wordt een rampi, • gelukkig als dat uur dan voorbij' is, on we zetten niet gaarne nog , een stap op den W'^, om met de opgeschoten jongens .verder over allerlei te handelen, dat tot hun pntwikkeling dienen kan, hun leergierigheid veroordeelen we soms, die wijlsneuzen! En toch 't moest ons wel beschamen, dat - wij , niet meer weten, en .ons prikkelen tot meerder onderzoek. Gaarne wil rik dat alles toestemimien."

Van de hand van schrijver dezes werd daarop in „De Vaandrager" d, d. 16 en 3'0 Maart '21 een ingezonden stuk geplaatst, dat tegen de door Dis K. geleverde beschouwingen .inging. Hierin schreef ik a.m^. het volgende :

„en , als ik dan'iêés^Wat Dis Kj. over-de catechisaties schrijft, vrees ik, dat de leiding van hét ambt (n.l. op de J.V.) niet zoo héél gunstig zou werken. We zouden in verband hiermede de vraag kunnen stellen, of het met de catechisatie van Ds tK. wel in orde is. De beschrijKring, ons daarvan gegeven, lokt niet uit, qm bij Zijn Eerw. les in de geloofsleer te komen halen."

Dit is geheel iets anders, dan - wat D's K. er van maakt Van janboel heb ik in 't geheel niet gesproken, 'k Geloof, dat ik hiermede de-onjuistheden heb Weggenomen en den lezer de gelegenheid gegeven zich objectief een oordeel te vormen. Met dank voor. de plaatsing.

„Een of ander J, oin, gelihgs-Vereeniging-jongeling.''

Leiden, 19 Febr. '23.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1923

De Reformatie | 8 Pagina's