GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Houdt het daarvoor!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Houdt het daarvoor!

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Rom. 6:11.

Paulus ontving een diepen blik in de eenheid, der geloovigen met Christus. En hij predikt deze mystieke eenheid met liefde en geestdrift.

Christus' dood is hun dood;

Christus' leven is hun leven.'. "

Toen de Middelaar stierf, gingen de gelög||i^5J. met Hem in den'dptod. • , . ^2^15^1

Toen Jezus verrees, zijii ook zij uit ^S/^i^^ïflén' opgestaan. ' i««< ; ««-

Teekenachtig wordt dit afgebeeld in liet sacrament van den doop, vooral zooals die in den , tijd, dei' eerste christenen doof onderdompeliiÖ^Py schiedde. ' .•.., ••.-v-, ..-.< * : ^S^''

Het ondergaan in het ; 1p^^p^; ^^é? ken en zegel van hef begraven worden met 'Christus' en van de afsterving van den ouden mensch.

En evenzoo was het weer opkomen uit het water een afbeelding, pi bevestiging van de opwekkingmet Chris tus.; 5vS^'; j»? ; ; wi^^ '^•i& SgSW^^^Èf2& i'i& 0^M^

Daarin ligt vooï de géloovig-en 'e«pp||^#? t^oSt.-

Christus heeft door zijn stervehSS^S^^önde atgerekend. • - . - ; •

Ook zij zijn daarom van de zonde verlost.

Zoowel van de schuld als .vaii', - 'de.''macih|i, .i4er, zonde. "^mw^m^^^m

In Adam zijn zij eenmaal 'gestoTveri. isjr^fefc'' ' ,

Gestorven aan het ware leven, aanWëllSeven met God. " ' .' ' ^!^^^_:

Maar in Christus stierven zij aan .de • zo'ïw*|iji.; aan den dood

En in Hem is voor hen het ware gemeenschapsleven met God hersteld.

Welnu, Paulus wekt dés%SStêii^*ïè'"R'ölthe op om dat te gelooven.

Houdt het daarvoor, gelS'öft liet dat gij der Hcüi''"''^"''-•"•---'"'' ~^^~-"•'•-zonde dood zijt, maar Gode levende door Chris­tus Jezus.

Wij zien dal niet.

De lovenspraCtijk schijnt er mee te strijden. . In ons eigen leven zoowel als in dat onzer medechristenen blijkt de zoaide nog zooveel macht te hebben.,

.F-^n de conscientie klaagt nog zoo dikwijls aan, dat we'ïiet Pa.ulus niet zoO'"gemakkelijk nazeggen, dat we van de zonde-af zijn^

En toch is het zoo, als we Christus toebehooren en dooi' levensv.ernieuwing' met Hem één plantei zijn geworden

Dan mogen we^Si^êf^fS i^E^^IIo^^BSr dat we der zonde dood zijn.

Dat er een scheiding gekomen is tusschen de zonde en ons. «Mfeili ~ ' ' "

En dat..we Gode leven door onzen Heere Jezus Christus.

Dat in deu Middelaar de levensband gelegd is met God.

De slotsom mag niet lichtvaardig worden gemaakt.

Hierin zou dat uitkomen, wahheer \ve' niet tevens in ernstige levensworsteling tegen de inwonende en nawerkende macht der zonde den'^fe|s^.aanb on den. , " . , *ipïSvgiajA

Gelooven, dat we der zonde; , geston^en eri , dus van haar bevrijd zijn en tevens in de zonde leven, kan niet samengaan. (Rom. 6:2).-

Jezus sprak van den wijnstok en 'de ranken, maar wees daarbij ook op de waterranfcen, die slechts aan dé buitenzijde van-den wijnstok vastzitlen en geen gemeenschap hebben met het leven van de plant. .-jMSfJ? -^;

Deze • zijn .wel een tijdl^^fiisohen de levende laiiken, maar op het juiste oogenblik komt de landman om ze weg te nemen en in het vuur te werpen.

fWanneer het ons niet hartelijk en oprecht om •'Christus te doen is - en om de doorwerking van zijn steryens-en levenskracht in ons leven, dan mogen wij ons niet gerust stelleii met onzen doop en de 'beteekenis daarvan.

'!Maar Paulus' opwekking geeft veel troost en viijmoedigheid voor wankelende zielen.

Is het uw , |)egeerte te sterven om te leven en in Christus gevonden te worden, ' houdt het dan daaivoor dat gij der zonde dood zijt.

Zij ligt niet meer voor u'w rekening en 'kan u niet meer schaden. - "^|P^S^^'

Zij is een u vreemde macht gewofdBüv •

Paulus zegt dan zelfs elders: i k doe de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont..

Laten w'ij ons daarin oefenen om het geloofsveri^'uwen te voeden, dat ons rust geeft en zekerheid.

De macht der nawerkenue zonde moge ons dan 'klein houden en afhankelijk, toch, houdt het daarvoor, dat ge met Christus gestorven, der zonde dood zijt, en ook met Hem opgewekt, 'Gode levende zijt door Christus Jezus onzen Heer.

• ' ' J. G. KUNST.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Houdt het daarvoor!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 1926

De Reformatie | 8 Pagina's