GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het woord in Azië te spreken; en aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe; en zij Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af te Troas.En van Paulus werd in den nacht een gezicht gezien: daar was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië en help ons.As hij nu dit gezicht gezien had, zoo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, ' besluitende (daaruit), dat ons de Heere geroepen had om hun het Evangehe te verkondigen. Handel. 16:6—10.

De verhoogde Christus opent Europa.

I.

De wag voar Paulus geopend.

Een keerpunt in hel kerkvergaderend werk van den Heere Christus is het gezicht van den Macedonischen man.

Het zegt ons niets minder dan dat de Heiland Europa opent. Maar bewonder dan de souvereine leiding, die Hij daarbij voert. Hij sluit n.l. dooi" Zijn Geest de wegen in Kleln-Azië voor Paulus en zijn reisgezellen af, en den weg naar Troas, naar Europa, open.

Paulus wil naar de provincie Asia, waar vele groote steden liggen. Hij wil de geijkte methode volgen: in de steden kernen vormen, die dan het omliggende land zullen bearbeiden. Maai- de Geest laat hun dit niet toe en doet hen op de een of andere wijze weten: „Verboden ïoegan, g". Ons treft hier de eerste negatieve aanwijzing, die alleen maar zegt wat niet gebeuren mag! Voor Patdus was toen de eenige conclusie: wij gaan het platteland van Phrygië en Galatië voor Christus winnen! En alzoo deden zij!

Daarna begeeren zij naar het Noorden en N.- Oosten door te stooten; want anders konden zij nergens heen; immers naar hel Zuiden, naar Asia, was de weg afgesloten. En naar het Westen was alleen maar — de zee! En zie nu! óók dat laat de Geest niet toe! Hij laat hen weten, hoe dan ook, „Verboden Toegang". Ook dit landschap Bithynië wordt voor hen gesloten. Een tweede negatieve aanwijzing; die .alleen maar zegt, wat niet gebeuren mag.

Toen schoot er voor Paulus niets anders over •dan de bergen af te dalen en te gaan naar de havenstad Troas! En daar zaten de evangelisten nu! Wat nu? Dat leek bedenkelijk veel op een negatieve leiding van den Koning der Kerk! Waarheen? Naar welk land aan de overzijde der zee moeten zij toch gaan?

Zie! wanneer Paulus des nachts met deze vragen worstelt en den Heere Christus om klaarheid bidt: „Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij uwe paden", dan komt daar een positieve aanwijzing des Heeren.

Paulus ziet den Macedonischen man, die om zijn overkomst smeekt, om toch in hun nood Ie voorzien!

Zóó nu opent Jezus Christus den weg voor Paulus. Tol Macedonië is vrije toegang. En de manier om hem dit duidelijk te maken is reeds zoo veelzeggend.

Zeker, de Geest had alleen hoorbaar het hem kunnen te kennen geven: „Ga naar dat deel Van Europa". Maar dat gebeurt niet. Hier is een klare openbaring, om vooral den nood van de heidenwereld te zien; te zien, om nooit te vergeten, die gevouwen handen, hunkerend naar redding. Zóó wijst nu Christus den weg, dien zij : zullen hebben te verkiezen. En — zij hebben hem verkozen ook! Gehoorzaam aan de souvereine leiding des Heeren!

Jezus Cliristus opent Em-opa! Souverein is Hij in het beschikken over de volken. Macedonië, vóór andere landen, zal het eerst deelen in Zijn Verbondsweldaden. De oorzaak ligt niet in de meer of mindere waardigheid! Maar alleen in Zijn souverein welbehagen. Hij opent en sluit landen naar Zijn wü!

Maar dat is niet voldoende! Wat baat een open land, een ontsloten weg, indien het volk zelf zich niet open stelt voor Jezus Christus? Vandaar dat gezicht van dien roependen man. Paulus vindt daar een geopend oor; dus een open volk! Souvereine leiding van Jezus Christus. Hij opent Europa, Hij alleen! Want nooit zal eenig volk, of eenig mensch uit zichzelf om hulp van het Evangelie roepen. Macedonië, Em-opa roept, omdat Christus het roepend maakt. En daarom was deze roep tot Paulus voor hem een openbaring van Christus' roeping. Zoo alleen werd Europa geopend.

Omdat God Europa roept, roept Europa Paulus. Geen wonder dan ook, dat zij zich haasten om in Macedonië te komen.

Nog vandaag aan den dag opent Jezus Christus de landen der wereld en haar volkeren.

Souverein schrijdt Hij voort laitgs alle wegen! Laat dan Zijn Kerk gehoorzamen aan Zijn souvereine leiding. Zegt den gebond'nen: „Hier is. Uw Verlosser! Hij, die u liefheeft, wilde voor u lij. den; wil van uw zonden eeuwig u bevrijden. Hij draagt uw nooden."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 augustus 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 augustus 1936

De Reformatie | 8 Pagina's