GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EEN GOED IDEE  WIE WERKT ER MEE?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EEN GOED IDEE WIE WERKT ER MEE?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op verzoek geven we hier door wat Neef Henk schreef in het Utr. Kerkblad.

, , De menselijke gedachten kunnen soms een wonderlijke loop nemen. Zo zat Ik dezer dagen te mijmeren over de vraag: wat is geld? Ja, ik weet wel, volgens de geleerden is geld: ruilmiddel of betaalmiddel. Maar dat kan het voor Iemand persoonlijk alleen maar zijn als hij het bezit, want, zonder geld kan hij niets ruilen, kan hij niets kopen, en heeft hij dus ook niets te betalen. En, zo mijmerde ik verder, wat Is tegenwoordig de waarde van het geld, vooral In ons land, waar tengevolge van een onverantwoordelijke Sinterklaaspolltiek, het geld voortdurend In waarde daalt. Wat kan men b.v. in deze dagen met' een dubbeltje uitvoeren? Het is practisch een waardeloos muntstukje, want om iets te kunnen kopen moet men een meer of minder grote verzameling van deze muntstukjes hebben.

Het zal vermoedelijk wel liggen aan de onvoldaanheid over de regertngspolitiek van de na-oorlogse tijd, dat mijn gedachten van het geld dwaalden naar de Ambonezen die in ons land vertoeven. Evenals ons geld vrijwel waardeloos wordt, zo moeten die mensen zich hier in de kampen ook vrijwel waardeloos gevoelen. Het Ambonese volk is door de eeuwen heen trouw geweest aan de Ne-

derlaadse zaak, trouw aan het Huis van Oranje. Zij hebben metterdaad bewezen dat zij goed en bloed veil hadden om de Nederlandse belangen te dienen, getrouw aan koningin en vaderland. En nu? Ze zijn nu een waardeloze factor geworden, of eigenlijk nog erger. Ze zijn geworden tot lastposten waar niemand raad mee weet. Die mensen hebben geweigerd aan Nederland ontrouw te worden, en toen werd Nederland ontrouw aan hen. Nederland liet ze in de steek. Omdat men echter toch nog wel begreep, dat het é.1 te erg zou zijn om die mensen met hun gezinnen eenvoudig uit te leveren aan de machten der revolutie, en ze door het banditisme in massa te laten vermoorden, daarom worden ze dan maar naar Nederland gevoerd en hier in massakampen opgeborgen, zoals men overbodige prulleboel in een hoekje van de schuur of op zolder opbergt. Het grote onderscheid echter tussen de prullaria die wij op zolder wegstoppen en deze getrouwe onderdanen van het Nederlandse gezag, toen dit nog bestond, is, dat deze laatste MENSEN zijn, schepselen en beelddragers Gods. Mensen, geschapen voor de eeuwigheid. Deze mensen zijn hier min of meer object geworden van openbare liefdadigheid, want ze hebben asm alles gebrek. Gelukkig verloochent het Nederlandse volk zijn ware aard niet en ondervinden allerwege de hulpacties votfr kleding, dekking etc. veel steun en tracht men die lieden het moeilijke leven zo dragelijk mogelijk te maken. Maar beter dan dit tijdelijk leven, is Uwe goedertierenheid Deze mensen hebben vóór alles ook behoefte aan geestelijk voedsel, aan geestelijke hulp en bijstand. In deze richting is al een en ander gedaan. Veel lectuur is reeds naar de kampen gezonden, maar slechts weinigen der Ambonezen zijn in staat Nederlands te lezen.

Van zeer nabij vernam ik, dat het bestuur van het Landelijk Verband van Evangelisatie-commissies onzer kerken, het plan overweegt om onder de Ambonezen het Evangelisatie-orgaan „Lichtstralen" te verspreiden, geörakt in hun eigen taal. Op de Pinksterdag hoorden de talloze vreemdelingen te Jeruzalem zich door de apostelen de grote werken Gtods verkondigen, een iegelijk in zijn eigen taal. Waarom zouden wij aan deze Ambonezen ook niet de grote werken Gods verkondigen, hun het Woord en de belijdenis voorhouden en ze de kerk wijzen, in hun eigen taal?

Maar eilieve, de kosten? En zo kom ik weer terug op onze waardeloze dubbeltjes. Onze kerken tellen met elkaar ruim 90.000 leden, en ik dacht zo: van leder lid één waardeloos dubbeltje en er is een bedrag beschikbaar van f9000.—, waarmede het ontzaglijk grote doel kan worden bereikt dat aan dit zwaar beproefde volk het rijke Evangelie kan worden gebracht in hun eigen taal. Wat krijgen dan onze, op zich zelf waardeloze dubbeltjes plotseling een enorm grote waarde!

Wie onzer zou daarvoor nu zijn dubbeltje niet over hebben ?

De Secretaris-Penningmeester van het Verband is br H. Troostheide, Soestd.weg 219 Zuid te Bilthoven. Hij heeft zelfs twee girorekeningen: één t.n.v. H. Troostheide, no. 59046, en één t.n.v. Penningmeester Verband Evangelisatie-commissies Geref. Kerken (art. 31) no. 103772. Het is mij van nabij bekend, dat hij bereid en in staat is de dubbeltjes-regen op te vangen en in goede bedding te leiden. Wat kan er onder de zegen des Heeren, op deze wijze toch nog machtig veel worden gedaan met éên vrijwel waardeloos dubbeltje!

Voor deze keer mag ik misschien aan al onze kerkelijke bladen vriendelijk verzoeken deze eenvoudige krabbel over te nemen, opdat uit héél het land de dubbeltjes zullen stromen! Want ze zullen hard nodig zijn!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 juni 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

EEN GOED IDEE  WIE WERKT ER MEE?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 juni 1951

De Reformatie | 8 Pagina's