GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen:

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen:

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen: Geachte Broeder ! Zooals u uit nevensgaande circulaire, die hier bij menigten is verspreid, kunt zien, zal morgen het zoogenaamde Classicaal Bestuur hier de goede rust in ons plaatsje komen verstoren. Vroeger bemoeide het zich in 't allerminst niet met den toestand dezer Gemeente, zelfs in vacature-tijd niet, maar nu hier gezegd en voor den Heere betuigd is, dat wij begeeren terug te keeren tot de gehoorzaamheid aan het Hoofd der kerk, zie nu zullen deze heeren zich laten gelden. Nu, wij zijn in de hand des Heeren. Er zijn teekenen die doen vermoeden, dat genoemde commissie morgen niet veel werk zal hebben. Het moet ons verbazen en tot groote dankbaarheid stemmen, dat eene gemeente, die nOg zoo weinig kennis had van al deze dingen en zoo onverwachts voor de groote zaak kwam te staan, nu zoo beslist jin hare groote meerderheid medegaat.

Ook in onze omgeving werkt de beweging krachtig door. Ik hoop u daarvan binnen kort meer te kunnen schrijven. De Zondag ging ongestoord voorbij. Reeds keert alles hier uiterlijk tot 't gewone aanzien weder. Maar innerlijk is er eene beweging gewekt, die de harten diep beroert. De Heere zij geloofd. Het ijs smelt. De mond des predikers is vrij en geopend.

Verleden week Woensdag zijn wij (de kerkeraad) gezamenlijk (zoo gezegd) afgezet. De bullen bevatten niets [nieuws, alleen dat een der redenen mijner afzetting — het Congresbezoek eenig en alleen — steunt op een courantenbericht. Welk een juristen!

Het gaat anders als met de guillotine of met den Franschen slag.

Vrijdag zijn mijne goede Kerkeraadsleden geschorst (zoo 't heet). Woensdag daaraan reeds kerkelijk gedood !

Wij ondervinden kennelijk des Heeren nabijheid.

Ons volk wordt welsprekend in het - sterken van de zwakken en hestrafïen van wie zouden afvallen.

Morgenavond krijgen wij misschien Ds. Ploos hier in de kerk. Van heinde en verre zal men komen om hem te hooren.

Het bovenhedoelde stuk is van den volgenden inhoud.

Het Classikaal Bestuur van Onderdendam, betreurende de scheuring en verdeeldheid, door invloed van buiten in Uwe gemeente — van.ouds behoorende tot de Nederlandsciie Hervormde Kerk — ontstaan,

hartelijk wenschende, meerder ellende te voorkomen en zooveel mogelijk de toestanden ten uwent wederom in het rechte spoor te brengen,

noodigt bij dezen alle belangstellenden in het wezenlijk welzijn uwer gemeente, om ten dien einde met eene door genoemd Bestuur afgevaardigde Commissie samen te komen ter vriendschappelijke bespreking van al wat daartoe dienen kan.

De Commissie is gaarne bereid, ook hun, die zich aanvankelijk tot verzet tegen de wettige orde lieten verleiden, maar wenschen op den goeden weg terug te keeren, de noodigè inlichtingen te geven, en zal daartoe in Uwe gemeente ZUIDWOLDE zitting houden op Woensdag den 23 Febr. 1887 van 10—2 uur, ten huize van D. Schutter.

Namens het Classikaal Bestuur van Onderdendam.

C. H. PICCARDT, praeses.

J. B. GOUDSCHAAL, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1887

De Heraut | 8 Pagina's

Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen:

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 februari 1887

De Heraut | 8 Pagina's