GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. )

Mijnheer de Redacteur!

In het laatste nummer van uw blad komt een schrijven voor aan leden der kerk te Hilversum, die schriftelijk op hare hervorming hadden aangedrongen. In dat schrijven, door Ds. Dijkstra onderteekend, zegt deze ook dit: Onder een valsche leus van het ambt dergeloovigen, nergens in de Schrift genoemd. Op de door mij gecursiveerde woorden moet, dunkt mij, de aandacht, ook van Ds. Dijkstra zelf, worden gevestigd en het is daartoe, dat ik u bescheidenlijk eenige plaatsruimte verzoek. Een van beide toch heeft Ds Dijkstra er mede bedoeld, öf dat deze woorden niet uit de Schrift zijn overgeschreven, wijl ze in haar niet gelezen worden, 'öf dat de zaak, er door bedoeld, in die Schrift niet geleerd wordt. In het eerste geval is het een zeggen, dat een predikant waarlijk niet tot eer verstrekt, wijl het een gering denkbeeld geeft van zijn ontwikkeling. Immers, de Kerke Gods zou dan niets anders hebben te doen, dan nasprekenof naschrijven wat in den Bijbel staat, waardoor hij ophoudt een levend woord, d. i. een altijd vloeiende bron van kennisse te zijn, en alle studie van hem vervalt. In het tweede geval daarentegen zou onze Geloofsbelijdenis in deze woorden iets leeren, dat niet in Gods Woord gegrond is, d. i. er mede strijdt. Maar zoo Ds. Dijkstra dit bedoeld heeft, dient hij dit natuurlijk te bewijzen, en zou artikel 28 herziening behoeven, zoo dit bewijs geleverd wierd. Of »het ambt der geloovigen" in dit artikel heel anders bedoeld is, kan alleen de kenner der geschriften van de opstellers en vaststellers onzer Formulieren van Eenigheid, benevens van de geschiedenis onzer kerken, beoordeelen. Alleen merk ik op, dat er op de woorden het ambt aller geloovigen volgt: achtervolgende het W^ oor ds Gods, zich ofte scheiden van degenen, die niet van de kerk zijn., en zich te voegen tot deze vergadering^' enz. Nu behooren ontwijfelbaar de verwerpers van den Christus der Schriften niet tot de kerk en vertoont evenzeer de synodale hiërarchie de hoofdkenmerken der valsche kerk. Volgens dit artikel moeten dus ook de irenische belijders van den Christus der Schriften zich van deze allen afscheiden. Willen ze liever in het synodaal verband blijven en naar de Schrift doen, ons wel, mits ze dan in alles naar en niet ten deele in strijd met haar doen. Dan zullen ze zelf ervaren, dat dit door de synode nooit wordt geduld.

U dankzeggende voor de plaatsing regelen, teeken ik mij dezer

Met achting.

Uw dienstw. Dienaar.,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 november 1887

De Heraut | 4 Pagina's