GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)

Geëerde Redactie!

Met bevreemding lees ik de kritiek op hetgeen na den dood van Z. M. den Koning door onze Nederl. Evang. kerk gedaan werd, in uw Heraut der Gereformeerde keiken van Nederland van 14 Dec. 11.

Blijkens hier bijgevoegde circulaire is er geen sprake geweest van een lijkdienst maar van een buitengewone godsdienstoefening. Die circulaire is gezonden aan alle Nederlanders; het geschiedde in overleg met Z. E. den gezant, zooals betamelgk was, maar alle grootwaardigheidbekleeders, die gekomen zijn, zijn uit eigen beweging gekomen of afgevaardigd, nadat ons voornemen door de bladen bekend geworden was.

Ik hoop dat de door mij gehoudene toespraak bij die gelegenheid, weldra door u gelezen zal kunnen worden en uw goedkeuring zal kunnen wegdragen, waarop door mij groote prijs zal worden gesteld, geëerde Redactie, want eere te onthouden aan God Almachtig is een groote zonde, waarvan de beschuldiging niet op mij mag blijven rusten. Geen lijkdienst maar een godsdienstoefening is er gehouden, zooals honderden predikanten dat steeds hebben gedaan in de kerk van Nederland, te beginnen met Arnoldus Cornelis van der Linde, die bij de begrafenis van Prins Willem I over Openb. XIV:13 een lijkrede hield.

Aan de door mij uit te geven toespraak voeg ik een opgave bij van zulke redenen, door Oranjelievende predikanten op alle Oranjevorsten tot in de kleinste dorpjes toe gehouden.

Dat kan zijn nuttigheid hebben, naar ik hoop. Het is waar dat er rouw is aangebracht in ons eenvoudig kerkgebouw. Bloemen waren er niet, er lag slechts een krans, die voor de begrafenis te Delft was bestemd.

Vergeet niet, geëerde Redactie, dat wij in België zijn, dat onze kerk een Evangelische kerk is, dat eenvormigheid de vloek is van het moderne leven, dat de Almachtige in den winter de gansche natuur doet treuren en in de lente haar in bruidsgewaad tooit; dat het Oude Testament, zie b.v, Üavid weeklagende over Saul, den gezalfden des Heeren, ons voorbeelden ter navolging levert.

Maar de hoofdzaak is en daar sta ik op, door mij is een godsdienstoefening gehouden. Staande hebben allen zich verootmoedigd voor God onder gebed en gezang der gemeente. Ernstige woorden zijn onbeschroomd gesproken, van menschenverheerlijking was geen sprake. God Almachtig ontving hulde. Hij alleen. Misverstand deed b.v. Vlndépendance Beige schrijven: Un service solennel a été chanté, etc. Misverstand deed (naar ik hoor) in een telegram de N. Rott. Ct. gewagen van een lijkdienst voor de rust van den Koning. Wij zijn onschuldig aan deze omschrijvingen. Wij bleven binnen de grenzen en verwierven de goedkeuring zelfs der strengst gereformeerde belijders, gelijk wij in ons geweten voor God gerechtvaardigd zijn.

Geloof mij, geëerde Redactie, met dank voor uwe, als altijd, leerzame maar op onjuiste inlichtingen berustende kntiek en in de hoop dat alle Nederlanders, geheel ontworteld aan een alle gemoedswarmte doodend ijskoud determinisme, opgevoed in een Oranjelievende omgeving, de handen ineen mogen slaan in dezen aan revolutionaire woelingen rijken, maar aan bezieling en gevoel armen tijd, om den troon te schragen onzer Oranjespruite, met innige gebeden zoowel binnenskamers als in de Godsdienstoefeningen der gemeente, dat alles niet gispende maar veeleer aanmoedigende; dat ik gaarne, met waardeering voor elk in waarheid Christelijk historisch streven, blijve. Geëerde Redactie,

Uw Dienstw. Dienaar

A. PijNACKER HORDIJK,

pred. bij de Ned. Evang. Kerk.

Brussel, 7 Dec. '90.

[In het volgend nummer hopen we hierop terug te komen.

RED.]

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

De Heraut | 4 Pagina's