GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verhorting uit het Kerkblad van 23 Aug. 1895.

Vergadering der Classis Edam, 15 Aug. 1895.

Door Ds. H. Louman Beijer, praeses der vorige vergadering, wordt de vergadering geopend op de gewone wijze.

Deputaten kerkvisitatoren brengen rapport uit. Naar aanleiding van het rapport komt, na een lange bespreking, een voorstel in stemming van den volgenden inhoud: »De Classis benoeme eene commissie van voorlichting, beslaande uit twee leden, voor de bespreking van de quaestie der rechtvaardigmaking van eeuwigheid, op de volgende vergadering.

Nadat dat voorstel is aangenomen, worden tot leden dezer commissie aangewezen D.D. H. van Dijken en H. Louman Beijer.

Het voorstel van de kerk van Monnikendam komt ter tafel. Het is van den volgenden inhoud: »De Classe spreke als haar gevoelen uit, dat geen kerk gasten tot het H. Avondmaal mag toelaten, dan na zich vooraf verzekerd te hebben, dat daartegen geen bezwaar bestaat in de kerk, waartoe zij behooren." Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Het College van Docenten maakt bekend, dat het Admissie-examen voor de Theol. School aanvangt Dinsdag 17 Sept. a. s., des voorm. ten 9 ure.

Die zich hiervoor wenschen aan te dienen, hebben zich in geschrifte of in persoon vóór of op dien datum aan te melden bij den Pedel, den heer J. Jansen te Kampen.

De adspirant behoort voorzien te zijn, behalve van een gewoon lidmaats-attest, van eenig getuigschrift aangaande godsvrucht en karakter met het oog op de keuze eener opleiding tot den Dienst des Woords. Voor' zooveel dit doenlijk is, van Classes of Kerkeraden. In elk geval van betrouwbare Christelijke personer, wanneer men, door 'Onbekendheid, van eerstgenoemden geen aanbeveling verkrijgen kan. Betreffende aanleg en bekwaamheid is een verklaring van leermeesters of andere bevoegde personen wenschelijk.

Behalve dat men voldoende moet onderlegd zijn, om met vrucht de Ie Klasse te kunnen volgen. wordt herinnerd: aan de kennis die vereischt wordt van de hoofdfeiten der Bijbelsche Geschiedenis en van de beginselen der Geref.. Religie naar het Kort Begrip.

Tevens zal gevraagd worden naar de redenen, welke den adspirant doen slaan naar de opleiding voor het leeraarsambt.

Voor hen, die zich, na aanneming, voor een hoogere Klasse wiljen aangeven, wordt nogmaals bericht: — dat, volgens het Besluit der jongste Curatoren-Vergadering, de Ve Klasse, welke reeds lang in het Schoolreglement was opgenomen, thans regel wordt.

Voor de Testimonium-vakken, in het Reglement genoemd, wordt geen uitstel van examen meer gegeven; deze vakken staan voortaan gelijk met alle andere van elk Klasse-examen. Mythologie is verplaatst naar de Ille Klasse. Antiquiteiten en Logica zullen worden onderwezen in de IVe Klasse. Novitii in de Ve Klasse moeten voor deze twee vakken de IVe Klasse bijwonen; zoodat zij hierin geen examen behoeven te doen bij de Admissie.

Namens het Doe.-College.,

P. BiESTERVEtD, Rector.

C. MuLBER, Secretaris.

Kavipen^ 7 Aug. 1895.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 augustus 1895

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 augustus 1895

De Heraut | 2 Pagina's