GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

meer kan doen. Deze zaak blijkt wel eenigszins duister en moeilijk nog te zijn.

De kerken B. en W. ontvangen de toezegging van ƒ loo, zoo zij een dienaar des Woords beroepen.

D.D. van den Brink en Tom, door de Prov. Synode hiervoor aangewezen, zijn bereid de kerken der Classis ten behoeve der zending voorlichtend en opwekkend te dienen.

Kort Verslag van de Vergadering der Classe Goes, gehouden 28 October 1897 te Goes.

Cand. V, d. Werff draagt een gedeelte voor van een leerrede over r Petrus i : 8. 9.

Vervolgens wordt onderzocht in Exegese O. Test, (Ps. 42, Micha i) door Ds. Koopmans; Exegese N. Test. (i Joh. 5, Judas) door Ds. Visser; Dogmatiek en Symbol door Ds. v. d. Veen; Kerkgesch. en Kerkrecht door Ds. Donner; Ethiek door Ds. v. d. Veen; Homilitiek door Ds, Donner; Inhoud der H. S. en Practica door Ds. Elffers.

Na gunstig advies van HH. deputaten besluit de Classe met alle stemmen tot toelating.

Vervolgens brengen kerkvisitatoren bij monde van Ds. v. d. Veen rapport uit. De toestand der kerken in deze Classe mag bevredigend genoemd. Dit rapport goedgekeurd zijnde, worden deputaten met dankzegging ontslagen.

Naar aanleiding van een ingekomen stuk van het Curatorium der Theol. School wordt Ds. Visser van lerseke door de Classe aangewezen om de flantieele belangen dier School te behartigen.

Baarland ontvangt vrijheid om over te gaan tot de afsnijding van twee lidmaten.

Kas voop Emeritus-ppedikanten, "Weduwen en - weezen in de Ppovincie Geldepland.

De nieuwe regeling naar het besluit der Gen. Synode treedt, zooals bekend is, i Jan. '98 in werking.

Sommige Provinciale Synoden benoemden commissies voor de kas hunner Provincie.

Had de Prov. Synode van Gelderland dit ook gedaan, dan zou ongetwijfeld die commissie doen, wat er noodig was te doen in het belang der kas.

Waar dit nu evenwel niet is geschied, en de kerken toch groot belang hebben bij den geregelden gang van zaken, neemt de ondergeteekende de vrijheid, de aandacht van de kerkeraden in Gelderland te vestigen op een punt van groot belang, in verband met het vaststellen der collecten voor het volgend jaar.

Gelderland nam op zich te zorgen voor haar eigen Emeriti, zonder eene bijdrage te vragen aan de Algemeene kas. Zonder in staat te zijn het bedrag precies te noemen, mag toch als zeker worden vastgesteld, dat de 61 kerken zullen hebben te zorgen voor minstens/ 2500 in '98.

Het ie kwartaal van de pensioenen vervalt i April '98.

Zal nu de uitkeering geregeld kunnen geschieden, dan behoort de regeling van de collecten zoo te zijn, dat de re coUecte voor de kas in alle kerken vóór i April niet alleen is gehouden, maar ook aan den penningmeester is verzonden.

Begin Maart hoopt ondergeteekende van de reeds ingekomen collecten in Kerkblad ^VL Kerkbode melding te maken.

H. W. V. VEELEN.

Bieren, 9 November 1897, Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's