GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Nu deze week

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nu deze week

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 28 Febr. 1908.

Nu deze week ons het zilveren ambtsfeest bracht van Ds. Sikkei, mag ook onzerzijds een woord van oprechte hulde niet ontbreken.

De reformatorische arbeid, dien Ds. Sikkel in het kleine Hijlaard aanving en op zoo uitnemende vyijze heel Friesland tot zegen deed strekken, geeft hem bij de Friesche Kerk naast Ds. Ploos van Amstel, Dr. Wagenaar en Ds. van Kasteele recht op nooit te vergeten dankbaarheid. De krachtige wijze, waarop hij de pas tot reformatie gekomen Kerk van 's Gravenhage in vaste sporen geleid heeft, toonde nog meer, welke kostelijke gaven aan dezen Dienaar des Woords waren geschonken. En de Kerk van Amsterdam, die zich thans in zijn bezit verheugen mag, telt hem onder haar meest talentvolle predikanten. Aan Ds. Sikkel is de gave verleend om het Woord Gods te ontsluiten zooais aan weinigen. Onder zijn prediking is door de gemeente rijke zegen genoten.

Toch heeft Ds. Sikkel in dien pastoralen arbeid zich nooit opgesloten. Zijn blik bleef niet beperkt tot den kring van zijn ambtelijk werk. Als journalist heeft hij ia Hollandia over allerlei vraagstukken van kerkelijken en roaatschappelijken aard zijn licht laten schijnen. In heel het leven van onzen tijd leeft hij mee. Op de sociale quaestie, op het onderwijs op school, op de verhouding van staat en kerk heeft hij zijn eigen kijk. En zijn studie over Genesis toonde, dat hij ook op het gebied der exegese uitnemenden arbeid te leveren wist.

Bij die breedheid van opvatting kenmerkt zich zijn arbeid door iets origineels, niet alleen door de eigen manier van de dingen te zeggen, maar ook van de dingen tezün. En al mag niet elk der wegen die hij aanwees, aigemeene instemming hebben gevonden, toch heeft hij de verdienste de vraagstukken aan de orde te hebben gesteld, de beJaHgstelling van het publiek er voor te hebben opgewekt en nieuwe gezichtspunten te hebben geopend.

En bij dit alles komt, dat we in Ds. Sikkel te v/aardeeren hebben een trouw kampioen voor de Gereformeerde Kerk, die niet alleen met woorden, maar ook me daden getoond heeft, dat hij voor de reformatie der Kerk alles veil had.

Dat we bij die waardeering van de rijke gaven van geest en hart van Ds. Sikkel het daarom te meer betreurden, dat wij van hem moesten verschillen in zijn opvatting van de taak der Overheid tegenover de Kerk, omdat, naar onze overtuiging, daarin voor de vrijheid der Kerk een niet gering gevaar school, mag daarom niet verzwegen worden. Noopte dit verschil ons tot een strijd, die voor het eigea hart pijnlijjk was, des te aangenamer is het ons h'Q dit jubileum openlijk uiting te geven aan onzen dank voor het vele goede, dat God de Heere in Ds. Sikkei aan onze Kerken gegeven heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Nu deze week

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's