GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VEREENIÖINU VOOR flOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN ORONDSLAO.

PROGRAM

VOOR DE

Dertigste Jaarlijksche

te lioudLen te 3E{.ottei*da.iii,

6 en 7 Juli 1910,

Samenkomst,

op Woensdag, 6 Juli, des avonds te 7I/2 uur, zal een Ure des Gebeds worden gehouden in de Nieuwe Westerkerk (Ammanstraat), waarin als voorganger zal optreden Dr. B. WIELINGA, van Arnhem.

II.

Op Donderdag daaraanvolgende zal de Algemeene Vergadering gehouden worden van des morgens 10 tot des middags 12 uur, in het gebouw „Harmonie", ingang Haagsche Veer.

De leiding van deie vergadering is door HH. Directeuren opgedragen aan den curator Ds. B. VAN SCHELVEN.

III.

Op Donderdag, des namiddags te z uur, zal een openbare vergadering worden gehouden in het gebouw „Harmonie".

Het debat zal worden ingeleid door den hoogleeraar Dr. R. H. WOLTJER. Onderwerp: Het Woord Gods en het woord der menschen.

Voor entree betaalt men ƒ 0.25; doch Leden en Contribuanten hebben gratis toegang. Op Donderdag, des namiddags te vijf uur, gemeenschappelijke maaltijd tegen betaling van /2, —. (In de Diergaarde, ingang Kruisstraat tegenover de Diergaardelaan.)

Aan H.H. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht hiervan vóór 3 Juli kennis te geven aan den heer C. Kerkhol, Noordsingel 202.

Ook zal de Regelingscommissie aanwijzing doen van gelegenheid tot logeeren voor den prijs van /2, so, 72, 25, /i, 75 of /1, 40, en zorg dragen, dat na den bidstond leden en begunstigers elkander kunnen ontmoeten en gezellig samenzijn in het Gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Oppert.

Tot deze samenkomst worden alle leden en begunstigers vriendelijk uitgenoodigd. Zij, die tot de Vereeniging als leden of begunstigers wenschen toe te treden, kunnen hiervan aangifte doen aan het lokaal, vóór den aanvang der vergadering.

De Regelingscommissie:

Dr. B. J. F. BAVINCK, Voorzitter.

A. J. DE BRAAL.

C. KERKHOF, Secretaris.

J. J. HAGENBEEK.

H. DANE. Penningmeester,

L. BARENDRECHT.

W. MINDERAA.

G. J. VAN LINSCHOTEN.

R. D. KETELAAR.

C. B. EPKER..

Mr. P. B. BOUMAN.

I. VOORTMAN

H. J. VAN ALPHEN.

N. J. VAN DER VALK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's