GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Nijd en twistgieriobeid.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nijd en twistgieriobeid.

4 minuten leestijd

Want waar nijd en twistgiarigheid is, aldaar is verwarring en alle booze handel. Jakobus 3; 16.

De zendbrief van Jakobus brengt naar den viril van Go4 een eigen klank in de woindedijke symphonie van Zijn Woord.

Hier is bet Spreukenboek v'aii het Nieuwe Testament, het boek der pi-a^tósche levenswijsheid, der geheiligde levenskunst voor de gemeente van Christus.

Het Woord van God komt hier naar ons leven van eiken dag in huis en kerk, in maatscha.'ppij en volk en omschijnt dat leven met zijh ontdekkend licht.

In dat niets en niemand spaxend licht woordt tweeërlei wijsheid openbaar.

De ééiie wijsheid ia „aardscli" —~ ze komt vaii beneden, al zou ze zidi ook van èemelsche leuzen bedienen - --en „natuurl; ök" — ze leeft 6p uit ons bedorven hart — en „duivelscli" — want de va.der der leugen doet er zidi in voor als engel des liohts.

De andere wijsheid is „van boven", uit God, uit den Heiligen Geest, en deze wijsheid is „ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van bannhartigheid en van goede vruchten, niet partijdiglijk oordeelende en ongevemsd".

Van deze laatste wijsheid geldt: „de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken". En wilt ge nu daartegenover, van die eerste wijsheid weten de vrucht? Ze is deze: „want waai' nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle booze handel".

Jakobus' brief *geneest ons van den waan, alsof onder de eerste volgelingen van Christus slechts leefde de heilige liefde, die niet ziohzelven maar den ander zoekt.

Het leven uit den Heiligen Geest bloeit niet in de kringen, aan welke dit scihrijven is gericht. Het kwijnt. Er is verval. Er is tweespalt. Er is een uiteenrukking van het Christelijk leven. Men staat niet naast elkimder maar tegenover elkander. Men benijdt elkander, men bedilt elkander, men beschimpt elkander, men belastert elkander. Zoo worden van elkander gescheurd, die bij elkander behooren. Het weefsel van den Heiligen Geest wordt tot losse draden uit elkander getrokken en weer' door elkander gestrengeld 'tot één hopelooze verwarring. Wie zal de draden weer vinden en stiUekens terugleggen elk op zijn eigen plaats?

Nu komt het ontdekkend licht van Gods levend Woord. Die verwarring en die booze handel is er, omdat in de harten voortwoekert de nijd en de twistgierigheid. '

De nijd is die duivelsehe hartstocht, welke den ander zijn plaats in het leven niet gunt. En de twistgierigheid de booze zucht om tegen elkander op te zetten, wat door God naast elkander is geplaatst.

Nu is er altijd onder het brokje mensclienleven, dat wij kunnen zien, de onzichtbare levensbodem, welken God alleen ziet. Hij toetst de harten en proeft de nieren.

Verwarring en boozen handel kuruien we zinnelijk waarnemen. Ze vallen te constateeren. Ze zijn de taaie stengels van bet onkruid. We schroeien ons aan hun netels. ;

Nijd en twistgierigheid blijven verborgen in de donkerheid van het menschenliart. Men ziet ze niet. Men kan ze hoogstens vermoeden. God ziet ze. Ze zijn de onkruidwortels, die den levensgrond verontreinigen.

Daarom moet in dagen van verwarring en boozen handel het lichtend Woo^rd van God door den Heiligen Geest ontdekkend in de harten schijnen.

Het walmend licht der aaMsche, natuurlijke, duivelsehe wijsheid, dat ons tof zelfbehagen misleidt, moet worden gedoofd.

En de levensluiken moeten open, opdat ons omslrale het zonnelicht van die wijsheid, welke van boven in onze donkerheid komt inglanzen.

Wat God in onze harten ziet, moeten ook wij in Zijn licht willen zien. Ook al doet "dat licht ons van ons zelven schrikken.

Pas zóó komt er waarheid en zuiverheid in onze levensverhoudingen.

Nu wordt het onkruid uitgeroeid. Met tak en wortel. De verwarring en de booze handel moet weg. Maar ook de.nijd en de twistgierigheid moet weg.

Nu worden de harten gereinigd. Nu wordt de verwarring ontward. De Heilige Geest komt de levensdraden ontlcnoopen. "En Hij komt ze weer samenvoegen tot Zijn goddelijk weefsel.

Deze zuivere wijsheid is „van boven". Dan moet ze ook „Van boven" worden begeerd. Menschen kunnen haar niet geVen.

Wat menschen geven kunnen is niet van boven, maar aardsch, zinnelijk, duivelsch.

Daarom moet in dagen Van verwarring en boozen handel ons vertrouwen zich niet op menschen vastzetten.

Van alle schepsel afziende, moet de gemeente dos Heeren weer opzien omhoog.

Indien iemaird wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt.

En zij zal hem gegeven worden. Doch, dat hij ze begeere in geloof. Niet twijfelende.

Want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op-en nedergeworpen wordt.

Want die mensch raeene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.

Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijne wegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Nijd en twistgieriobeid.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken