GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met Verker ting uit het Kerkblad van 8 Sept.

Kort verslag der Vergadering van de Classis Beilen, gehouden ie Dwingelo 22 Aug. 1893.

Een kerkeraad deelt mede, dat zich in zijne gemeente een dooplid bevindt, dat zeer ongeregeld leeft en voor vermaning onvatbaar schijnt te zijn. Ten einde raad heeft de kerkeraad besloten dit dooplid te royeeren en vraagt dienomtrent het advies der Classis.

In de discussie hierover, wijst men er op, dat een geroyeerd dooplid in negen van de tien gevallen voor de gemeente verloren is, weshalve men met doopleden de uiterste lankmoedigheid in acht dient te nemen; evenwel kunnen er zich gevallen voordoen, waarin royeeren plicht is, opdat anderen behouden mochten worden.

Tot de laatste schijnt men het onderhavige geval te moeten brengen, en daarom is 't ad-vies der Classis in overeenstemming met het verzoek van den kerkeraad.

Kort verslag van de buitengewone Vergadering der Classis Gouda, den 22 Aug. gehouden te Reeuwijk.

In zake 't pensioen aan Ds. de M. M. verklaart, na lange en breedvoerige discussie, de kerk van Nieuwerkerk, dat zij de administratie zal waarnemen en de gelden, daarvoor gecollecteerd, in ontvangst zal nemen; ook, dat zij zich tot de A. K. om hulp zal wenden en de overige kerken verzoeken zal om mede te helpen steunen.

Door de leden der Classis zal beproefd worden, het nu nog achterstallige geld, voor de e.k. Classikale Vergadering, bijeen te verzamelen.

In zake het vervullen der vacature-beurten zal aan de Classis Leiden bericht worden, dat de kerken in de Classis Gouda voortdurend op haar hulp blijven rekenen.

Besloten wordt de volgende vergadering te Gouda te houden, op te roepen door kerk Gouda (B).

Classicale vergadering gehouden te Gorinchera, 24 Augustus '93.

Eene instructie der kerk Leerdam A maakt, dat op de e.k. vergadering, in verband met eventueel besluit der Generale Synode, breeder over dusgenaamde shandopening" zal gesproken worden.

De kerken Leerdam A, Gorinchera en Hardinxveld verklaren zich niet solidair ten opzichte der gevolgen die eene roeping der kerk Leerdam B zou kunnen na zich sleepen.

Leden buiten de provincie (waartoe zij behooren) ter kerk gaande, zijn verplicht in eigen provincie hun attestatie te houden; terwijl verzocht kan worden, dat de hun meest genabuurde kerk, buiten de provincie - gelegen, von den kerkeraad bij wien de attestatiƫn berusten, een opdracht van toezicht over hen etc. ontvange, met den wensch hen tot de Sacramenten toe te laten.

Het gelijktijdig houden der onderscheidene collecten in de respectieve kerken der Classis, zal D. V. op de e.k. vergadering worden vastgesteld.

Giesendam B ontvangt advies in zake tuchtoefening.

Naar aanleiding ecner vraag, Leerdam A, wordt over het gebruik van het formulier van den Christelijken ban eenstemmig geoordeeld. Ds. Smilde.wordt in de plaats van Ds. Sluijter consulent van Langerak.

Een vraag over reizen op Zondag wordt tot later uitgesteld.

De toestand der kerken is over 't algemeen bevredigend.

Theologische Schooi.

Belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat het Admissie-examen zal aanvangen Dinsdagmorgen 26 September, ten 9 ure te Kampen op de bekende plaats. Nogmaals wordt aan adspiranten herinnerd goede attesten mede te brengen; volgens de door ons gegeven toelichtingen in dit blad.

De cursus zal geopend worden Donderdagavond, 28 September, ten half acht, wanneer alle studenten verwacht worden.

Namens het Doe.-College,

L. LINDEBOOM, Rector.

C. MULDER, Secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 september 1893

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 september 1893

De Heraut | 4 Pagina's