GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Geestelijke verzorging in de Gestichten der Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Algemeen Bestuur der Vereeniging heeft met groote belangstelling kennis genomen van hetgeen in onderscheidene bladen is beweerd en gevraagd naar aanleiding van den afloop der benoeming van Ds. G. H. van Kasteel tot geestelijk verzorger van jBloemeodaal." Het Bestuur stelt er prijs op, dat alle leden en alle vrsenden der Vereeniging goed weten, vraarom die zeer gevvenschte heer en broeder door haar niet kon worden aanvaard als dienaar des Woords van de Gereformeerde kerk te Loosduinen.

De redenen zijn deze: i. Dat de Vereeniging de geestelijke verzorgers der Stichtingen 7üet benoemt voor den ambtelijken dienst des Woords; =imbtelijke dienst des Woords is niet uit te oefenen, omdat de Stichting niet is een institaaire kerk, maar een Gesticht tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen, die tot onderscheidene kerken behooren. De dienende broeders en zusters staan onder ambtelijke verzorging en toezicht van den kerkeraad der Gemeente, waarvan zij leden zijn. 2. Dat de Vereeniging, ook niet het oog op haar particulier karakter, in verband met de kerkelijke gedeeidheid harer leden, geen geestelijken verzorger kan ontvangen in den weg, waarin de Gereformeerde kerkeraden van 's Hage en van Loosduinen Ds. Van Kasteel aan haar wilden afstaan.

Aan de kerken zelve moet de Vereeniging overlaten te beoordeelen, of een dienaar des Woords, die zich overgeeft tot dezen niet ambtelijken, maar wel aan zijn vroeger ambtswerk zeer nauw verwanten arbeid onder de zoo zwaar bezochte lijders en de hen verzorgende broederschap, daardoor het ambt zou verliezen. Zij bedoelt volstrekt niet, hem buiten het ambt te stellen. De vrijmoedigheid om aan een dienaar des Woords dit werk op te dragen, ontleent zij aan de dringende behoefte aan geestelijke verzorging, en aan de overtuiging, dat in den regel een broeder, die van God den Heere bekwaamheid tot en geoelendheid in het ambt mocht, verkrijgen, het meest geschikt mag geacht worden voor dezen heerlijken en veeleischenden arbeid. Van harte hoopt de Vereeniging, dat de kerken haar niet zullen bemoeilijken, maar, met haar standpunt, behoeften en toestanden rekenend, er toe zullen medewerken dat de eerlang te benoemen geestelijke verzorgers ongehinderd dezen arbeid der Christelijke barmhartigheid in hare Stichtingen kunnen aanvaarden.

Amsterdam., 18 Januari 1897.

Namens hei A. B. der Vereeniging.,

L. LINDEBOOM, Voorzitter. H. W. VAN MARLE, Secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Geestelijke verzorging in de Gestichten der Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's