GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordeliJkMd van de Redactie

De Heidelbergsche Catechismus op de Chr, School.

In De Zondagsschool, het tijdschrift ter bespreking van de belangen der Geref. Zondagsscholen (No. 3) wijst Ds. Tazelaar op het groote belang, dat de Heidelbergsche Catechismus op onze Christelijke scholen onderwezen worde. En ik geloof dat die zaak belangrijk genoeg is om ook door middel van uw Blad onder de aandacht van ons Geref. volk gebracht te worden

In vroegere eeuwen (na de Hervorming) werd in onze scholen de Catechismus als leerboek voor de jeugd gebruikt. Maar in onzen tijd geschiedt dat niet overal op onze Christelijke scholen. Wel wordt de Bijb. Geschiedenis op de school verteld. Wel lezen de kinderen op de school in den Bijbel. En dat is uitnemend. Maar daar zijn Geref. scholjn (geheel staande op den grondslag der Geref. Belijdenisschriften) n waar de catechismus niet wordt gebruikt.

Hoe groot het getal dier scholen is weet ik niet. M'sschien is onze catechismus op de meeste Geref. scholen in gebruik. Maar er zijn Geref. scholen waar hij niet gebruikt wordt. En dit is niet goed. In al onze kerkboeken staat boven den Heidelberger:

„Catechismus of onderwijzing, in de Christ, leer, die in de Nederlandsche Geref. kerken en scholen geleerd wordt." Dus ook in de scholen.

In onderscheidene kerkenorden-ngen uit de i6de eeuw wordt het gebruik van den Catechismus op de scholen voorgeschreven. Onze kerkenordening (die van 1618—19) zegt in art. 21: „De kerkeraden zullen alom toezien, dat er goede schoolmeesters zijn die niet alleen de kinderen leeren: lezen, schrijven, spraken en vrije kunsten, maar ook dezelve in de godzalig heid en in den Catechismus onderwijzen."

Evenals de kerkenordening de behandeling van den Catechismus in de Zondagnamiddagprediking voorschrijft, zoo schrijft zij ook het gebruik van den Catechismus op de scholen voor. Nu is mij niet bekend, dat er in onze Geref. kerken predikanten zijn, die de Catechismus-prediking nalaten, maar wel zijn er hoofden van Chr. scholen die den Catechismus niet op de school gebruiken.

Om welke reden dit wordt n-gelaten, weet ik niet, maar die nalatigheid schijnt mij niet goed.

Ook in onzen tijd is het gebruik van den Catechismus op de scholen door geachte mannen aanbevolen.

Dr. A. Kuyper zegt op bl. 472 van „Ous Program" „En wil men op later leeftijd in het opkomend geslacht gebondenheid aan de eeuwige beginselen vimien, dan is het noodwendig, dat begrippen als waarvan niet de liberalistische, maar b.v. de Heidelbergsche Catechismus uitgaat, het gemeengoed onzer Christelijke scholen worden."

Prof. Biesterveld zegt op bl. 114 van zijn geschrift „Het Geref. Kerkboek", dat de Catechismus een gouden kleinood is dat in kerken, scholen in gezinnen eene eereplaats verdient. En hij voegt er aan toe: Laat men toch onze jeugd getrouwelijk den Heidelberger inprenten.

Ds. Tazelaar geeft in zijn boek De Heidel bergsche Catechismus, het leerboek onzer vaderen, een geheel hoofdstuk over het gebruik van den Catechismus op de scholen. Hij beveelt dit gebruik nadrukkelijk aan en voert hier vele redenen voor aan.

Ook door Christel, onderwijs mannen wordt het gebruik van den Catechismus op de scholen aanbevolen. De heer Lankamp zegt pag. 90 van zijn Leerplan, Eerste deel: „In de Geref. Scholen moet de Heidelb. Catechismus door de oudste leerlingen geleerd en door den onder wijzer behandeld worden, en wij gelooven dat dit dan ook in de meeste Geref. Scholen geschiedt :

De heer Bijleveld verklaarde, volgens een verslag in De Standaard, dat hij voor zich het leeren van den Catechismus zeer gewenscht achtte voor de leerlingen onzer Scholen.

gehoon dit alles U, Geachte Redactie, niet onbekend is, heb ik het bovenstaande geschreven om het tot het bewustzijn van ons volk te brengen. En ik hoop dat het diene om aan onzen Catechismus hoe langer zoo meer die eereplaats op onze Geref. Scholen te verschaffen, die hem aldaar toekomt. S.

P. S. De cursiveering in enkele citaten is van mij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's