GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Eerst de bruiioft, dan de tempel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eerst de bruiioft, dan de tempel.

4 minuten leestijd

En. Jezus was ook genood, ea Zijns discipelen tot de bruiloft ... . En Hij vond in den tempel Johannes 2 : 2 en 14.

Het blijve altijd de aandacht trekken, dat Jezus Zijn eerste Mes, ^iasteeken verricht heeft op een bruiloft.

Nauwelijks is Hij van Zijn v/egbereider tot Zijn openlijken Messiasarbeid ingeleid. Pas is de Heilige Geest in duivengedaante op Hem nedergedaald en werd over Hem de stem des Vaders gdi'oord. De verzoeker in de woestijn moest wijkeli voor Zijn: „daar staait geschreven!" Uit de kringen van den Dooper volgen Hem Zijn eerste discipelen.

Nu gaat Hij' dan heen, bereid tot den doodelijken kamp, waarvan de woestijnverzoeking het voorpostengevecht is geweest.

Hij gaat heen met het doel de werken des duivels te verbreken.

Misschien zoekt uw oog Hem nu in Jerusalem, in den tempel.

Straks. Straks. Dan zal Hij daar met den geesel van touwtjes wegdrijven de kooplieden en de wisselaars, "de schapen en 'de ossen.

Nu nog niet. Nu is Zijii eerste gang naar een bruiloft.

Eerst de bruiloft, dan de tempel.

Toevallig kan 'dit niet zijii.

Zóó moet het. Zóó ligt dal in Gods Raad.. Deze orde is Gods orde.

In de woestijnverzoeking' ging Jezus m in het huis van den Sterke öm dien Sterke te binden. Nu gaat Hij hem zijn vaten ontrooven. Nu moet de in eenzame worsteling behaalde triumf worden verwerkelijkt in het leven.

En dan niet slechts in een stukje van het leven maar in héél het volle leven, in al z'n geledingen en verhoudingen, in al z'n hoogten en diepten.

Daartoe gaat Jezus uit 'de woestijn nog niet naar den tempel maar juist het allereerst naar de bruiloft.

Daar, op die bruiloft, méér nog dan in den tempel, hoort Zijn oor het m.enschenleven kloppen.

In de bruiloft 'begint het huwelijk.

En in het huv/elijk begint het gezin.

En in dat gezinsleven liggen de wortels, de kiemen, de spiTiitsiels, de botten, waaruit, heel het menschenleven moet wassen en bloeien.

Dat huisigezin is het vat bij uitnemendheid, dat aan den Overste dezer wereld moet worden ontweldigd.

Zonder het huisgezin geen tempel.

Want niet uit de enl? : ele personen, hier één en daar één, los en vreemd van elkander, belieft het God Zijn kerk te bouwen, maar juist uit de huisgezimien. Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij... en uw huis!

Satan in het gezin, dat is: Satan in het leven. Jezus in het gelzin, dat is: Jezus in het leven. Eerst de bruiloft, dan de tempel.

Deze orde Gods zij er ook in het leven van wie zich naar Jezus noemen.

Waar reformatiedrang in de harten ontwaakt, leve die reformatie zich óók uit in onze kerkelijke samenleving, maar biegimie bij de bruiloft.

Er is, bij veel lauwhartigheid, in m'enigeen onder ons nog prijJselijke ijver voor allerlei arbeid in Gods koninkrijk, naar het O'ude recept in „Kerk, Staat en MaatS'chappij".

Broeders, wier activiteit moeilijk zou kuimen v.'orden gemist. Die voor velen en voor veel een zegen zijn .en willen zijn.

Maar juist zij loopen niet weinig gevaar, ijverend in den tempel, hun allernaaste omgeving, waai' ze als man of huisvader hun roeping hebben, geestelijk te laten verko'mmeren.

Het is niet altijd zoo.

Er zijn gezimiien, waar man en vrouw, één van zin, in gemeenschap met Jezus voor elkander en samen voor anderen een zegen zoeken te zijn.

Maar er zijn er toch' ook' niet weinigen, •jvaar bij' alle actie naar buiten^ daarbinnen de levenstoon geestelijk zinkt.

De \yijn der echte. Christelijke levensvreugde parelt er niet in 'den levensbeker.

Er is levensmatiliieid en levensverwelking. indien althans de bie'ker niet vol is van onderlinge levensverbittering.

Want Jezus is daar op de bruiloft niet.

Hij woi-dt er misschien nog wel in den tempel gezocht. En men zou Hem er wel willen met den geesel van touwtjes.

Maar men heeft Hem niet op de bruiloft ingewacht.

En Hij wil eerst de btuiloft, dan pas den tempel.

Voor deze orde Gods zij open het oog van wie zoekt naar de oorzaken van de onmiskenbare ontreddering in mienig jong leven.

Waar de band aan Woord en belijdenis is gerekt of stukgerafeld, is dit, wel niet altijd, maar tO'Ch vaker dan wei eens wordt vermoed, middellijkerwijs gevolg van de scheefgetrokken verhoudingen in eigen huisielijk' leven, waar te weinig is gezien 'de blijde kracht van het geloofsleven.

De critiek der jongeren is wel eens te wijten aan de kwaal der ouderen.

Dan is er in zulk een huis nog wel gebod op gebod. Er is ook' nog wel een Bijbel en ©en gemeenschappelijk gebed. Maar er is niet meer de heerlijikh'eid van Jezus uitschitterend in een elkander toegewijd samenleven.

Het water wordt er niet meer tot wijn. En dan kan men wel pogen den tempel te reformeer€9i.

Maar reformatie van den tempel zonder reformatie van het huisgezin mislukt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's

Eerst de bruiioft, dan de tempel.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1921

De Reformatie | 8 Pagina's