GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Groniugen-Den Haag — J. B. Woltei-sl^^^;

De lezer treft hier een. , , bijdtage tot 'de kenms Vande prozalitteraluur en het volksgeloof der middeleeuwen". Het boek is een bezit van zeer hooge waarde, juist om de meer dan degelijke bewerking der stof. De schrijver heeft immers in zijn proefschrift dit onderwerp behandeld en al zijn liefde en al zijn geduld en al zijn zorg en al zijn kostbaren tijd; er .aan kunnen geven, toen hij voor de oerste: : , : fiia'a|i||lj& ; : ; stof onder handen nam. P.ii daar komt nu vooi wat dezen di'uk betreft nog als verheugende ouistundigheid bij, dat na 25 jaar jifgierste uitgave was in 1900) de auteur zooveel meer Mèft gestudeerd, zooveel rijper heeft kunnen nadenken en zoo h('(d vcd aaiilci-kcaingen heoft kunnen malceii, die thans de nadere uilwei'king van zijn boek fen goede moesten-komen. ''pt^m-^'-M^^^^'

Wie kennis nomSfiSp'S^BW^iiddeleeuw-scho litteratuur, de vertellingen omtrent visioenen en mirakelen, de stichtelijke anekdoten en iegendeji, die tegen hot einde van. de 12e eeuw in het volksleven ingetliageii werden, zal met behulp van dit breed geschrift in de stof, die hij' zoekt, kunnen indringen. Niet slechts de zeer ruime keuze van voorbeelden uit de hier onderzochte litteratuur, maar ook de beschrijving van den achtergrond, waai uit ze opkon> t, geeft het werk een bizondere beteekonis voor wie over de middeleeuwen studceren wil. Pei'soonlijk heb ik er veel aan gehad, vooral in de bestudeering van de Christusfiguur in de litteratuur en hoop ik er nog veel van te genieten bij de bespreking van den Satan; want hier zijn twee rijke hoofdstukken: Jezus in cte exempelen, en: de duivel in de exempelen. Voorts wordt na inleiding en beschrijving van hoofdbronnen, ontstaan en geschiedenis der exempelen, gehandeld over Maria, de .loden, het secrament, boete en biecht, de „vier utersten" (dood, oordeel, vagevuur met hel, paradijs en hemel) in de e.x^mpelen, waarna hoofdstukken, gegeven worden ton besluite over: de allegorie in de exempelen, den invloed der bespiegelende mystiek in sommige exempelen, moraliseei'ende exempelen en e.xempélen van de middeleeuwen. Er is gestreefd naar uiterste volledigheid. De.critiek, voorzoover die gegeven wordt, wordt ten deele bepaald door een overtuiging, die de onze niet is. Maar het boek geeft bijna geen critiek wat den inhoud der. exempelen aangaat, het beschrijft en beoordeelt niet. En daarom is het zoo heel veel waard voor ieder, die de middeleeuwen" kennen wil on dan zelfden maatstaf van waardeering meebreufft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Dr. C. G. N. de Vooys, „Middelneder­landse Legenden en Exempelen. Herziene en Vermeerderde druk.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Reformatie | 8 Pagina's