GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Zevenhuizen (Gr.): J. Dijlj te Sellingen.

Aangenomen naar: Abcoude: Cand. J. C. Jonlters te Rotterdam-Zuid. Afscheid van: Uithuizen: C. J. Bos. Telcst: Psalm 90:16 en 17. Uithuizermeeden: J. Lugtigheid. Tekst: Openb. 22:12 en 13

Emeritaat Ds J. H. Koers. De classis Arnhem der Geref. Kerken heeft in haar laatst gehouden vergadering aan Ds J. H. Koers te Oosterbeek, op diens verzoek, na een diensttijd van meer dan 40 jaar, eervol emeritaat verleend.

Candidaten tot den Heiligen Dienst.

Voor de Classis Klundert is na afgelegd praeparatoir examen met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken de heer C. Spek, cand. Theol. School. De heer Spek, wiens adres is Prins Hendrikstraat 132, Breda (Ginneken) zal gaarne de Kerken des Zondags dienen en een eventueel beroep in overweging nemen.

— De heer P. W. van der Veen, Kraneweg 56a, Groningen, is door de Classis Groningen der Geref. Kerken praeparatoir geëxamineerd en toegelaten tot het staan naar het ambt van Dienaar des Woords. Cand. v. d. Veen wil gaarne de Kerken des Zondags dienen en voor een beroep in aanmerking komen.

Oisterwijk (Noord-Brabant).

Men verzoekt ons, evenals vorige jaren, wederom de aandacht van ons uitgaand publiek te willen vestigen op de onvolprezen schitterende streek, waarin deze plaats, als in een lustwarande, gelegen is.

Het behoeft thans voor onze menschen geen bezwaar meer te zijn om deze zeldzaam schoone plaats als doel zijner zomeruitstapjes te stellen.

Des Zondags is er gelegenheid den Dienst des Woords iri de Geref. Kerk, gelegen aan de Kievitslaan D 355 aldaar, bij te wonen.

door den wijk- Inlichtingen worden gaarne verstrekt ouderling B. Quist, Kievitslaan D 354.

Oproep voor Kootwijk.

In het voorjaar dezes jaars vergaderden ondergeteekenden met den Kerkeraad van Kootwijk en de Commissie uit de Classis tot bespreking van de splitsing der Kerk. We brachten daarbij een bezoek aan het mooie kerkje met het rieten dak, dat de Kerk van Kootwijk van Gereformeerd Nederland cadeau heeft gekregen. Men herinnert zich, dat na de emeriteering van Ds Houtzagers de Hervormde Kerk, waarin men tot dien tijd vergaderde, niet meer beschikbaar werd gesteld. We stonden ook een oogenbHk bij dat eeuwenoude kerkgebouw met zijn zwaren toren in die landelijke eenzaamheid, waar bijna geen gerucht van de wereld doordringt: het was juist in de dagen van de Doleantie-herdenking. Doch toen we daarna het nieuwe kerkje bezochten (men kan in den trein tusschen Amersfoort en Apeldoorn het torentje juist boven het geboomte zien uitsteken) bemerkten we, dat dit deerlijk in verval was. De Kerk van Kootwijk heeft geen middelen om tot de zoo noodige restauratie over te gaan en thans na de splitsing kan er in 't geheel niet aan gedacht worden. Uiterlijk lijkt het nog niet zoo erg: alleen is duidelijk zichtbaar, hoe de ratten het rieten dak gehavend hebben — als dat zoo doorgaat blijft er niet veel van over. Maar deskundig onderzoek heeft uitgewezen, dat de muren zijn ingewaterd, dat het torentje grootendeels is verrot en dat velerlei grondige herziening moet plaats hebben.

Daarom besloten wij, ons ook nu weer tot Gereformeerd Nederland te richten met een oproep tot steun, opdat er een bedrag bijeengebracht worde, waaruit de restauratie kan bekostigd worden. Er zijn zeker ettelijke duizenden voor noodig. We hadden dezen oproep gaarne geplaatst in de dagen der Doleantie-herdenking, opdat men, onder den verschen indruk daarvan, te meer de eereschuld aan Koot wij ks Kerk zou gevoelen, doch het werd beter geacht de beshssing van de.Classis inzake de splitsing af te wach­ ten. Thans is er echter te meer reden om hulp (. i. Want de kleine, hulpbehoevende Kerk van Kootw"t zich toch al voor den bouw van een pastorie geplaat t dat er van kerk-restauratie niets kan komen. Ons ri dat daarom alle Gereformeerden in Nederland de hel hand moeten bieden. Men zal dat zeker gaarne d dankbare herinnering aan de belangrijke gebeurtenis"" dat kleine Veluwsche dorpje nu vijftig jaar geleden*': nam de Reformatie van 1886 een aanvang. Laat hi een eere zijn, het gebouw van de eerste Kerk der Dol voor verval te behoeden. Elke gift, hoe klein ook i' kom bij den laatst ondergeteekende. De Classis Arier keurde onze handeUng goed en wil onzen oproep o

ondersteunen. '' Dr G. KEIZER, De Stee. A. SCHWEITZER, Amste P. C. DE BRUIJN, ApeU E. I. F. NAWIJN, Ap

Postgiro 29726. ^*^

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Lutten a. d. Dedemsvaart: K. Bokhorst te Murmerivi Zeist: W. Bijleveld te Haarlem-C.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Benthuizen: Cand. A. van Stuyvenberg te Rotterdam, Boskoop: Cand. J. v. d. Berg te Rotterdam.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Dedemsvaart: Cand. H. J. van Heerden, hulppred. te hoven. Harlingen: J. C. Salverda te Hoofddorp. Hoogeveen (2e maal): W. Vroegindeweij te Zegveld. Meeden: Cand. F. N. van Aalst te Haarlem. Stavenisse: S. v. d. Linde te Lopik.

Aangenomen naar: Deventer: C. B. Burger te Bergen op Zoom. Doeveren: P. J. Hage, em. pred. te Maartensdijk. Lettelbert-Enumatil: Cand. W. Wilman te Engwierui Zwolle: M. N. W. Smit te Kerkrade.

Bedankt voor: Apeldoorn en Het Loo: M. N. W. Smit te Kerkrade G. L. Brouwer te Oosterbeek. Dcornspijk: D. Th. Keek te Staphorst. Middelharnis: B. Batelaan te Huizen. Spijkenisse: G. H. J. Marsman te Urk.

Afscheid van: Dedemsvaart: G. Bos. Tekst: 1 Thess. 2: 8. Rotterdam: Dr P. G. Datema.

Overleden: G. van Dis, pred. te Zaamslag, 67 jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 juli 1936

De Reformatie | 8 Pagina's