GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Aankandiging

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Aankandiging

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als dit nummer verschijnt, zullen de gebonden deelen van deel II van mijn ..Heidelbergsche. Catechismus" wel gereed gekomen zijn; de abonnés hebben de laatste aflevering van deel II plus band reeds ontvangen. Naar gewoonte van ons blad kondigt een auteur eigen werk aan. Gaarne, en met dank in 't hart, voldoe ik aan dezen plicht. Deel II behandelt Zondag 5, 6 en 7. Met registers (vaai dhr W. G. de Vries) bevat het boek 656 bladzijden. Papier is prachtig; letter en druk maken het lezen gemakkelijk. En de registers, die uitvoerig zijn, geven den . lezers een sleutelbos in de hand, waarmee ze op verscheiden plaatsen zóó maar het werk kunnen binnenstappen, om iets te vinden over het onderwerp, dat hen speciaal mocht interesseeren voor studie, of inleiding op een vereehiging of anderszins.

Laat mij juist op die registers mogen wijzen. Zooals ik bij de aankondiging van deel I opmerkte, de bedoeling van het werk is, voor den meelevenden gereformeerden lezer leesbaar te zijn. Dat beteekent niet, dat er geen gedeelten kunnen of willen zijn, die soms (maar dan bedoel Ik ook echt: „soms") een lezer wat inspanning afvergen. Maar waar zal men kunnen samenspreken over God, en over Zijn werk, en over Christus, geloof en geloofsmysterie, als men niet af en toe het gevoel krijgt: nu kan ik alleen nog maar vechten met de stof? Het wóórd „mysterie" is gauw in den mond genomen, en het klinkt altijd mooi en plechtig; maar als ons spreken van , .mysteriën" geen looze decoratie wezen zal van ons te hooge borstje, daa moet men het ervoor óver hebben, zich naar dat punt heen te worstelen, waar het mysterie als zoodanig zich laat gevoelen. In de noten is wat materiaal opgeborgen, dat meer voor , , beroepsmenschen" dient; maar de doorlóópende tekst is toch wel te volgen voor wie wil. Was er geen register, dan zou voor druk bezette menschen de doorlóópende tekst misschien het „benaderen" van een of ander onderdeel moeilijk blijven. Maar dank zij het dubbele register (teksten, zaken) plus uitvoerige inhoudsopgave, bladzij voor bladzij, kunnen óók wie het druk hebben, toch wel in veel gevallen vinden wat zij zoeken. Laat me herhalen mogen, dat ik bij het schrijven dan ook heb gedacht mede aan onze vereenigingen.

Het schrijven van dit werk gaf me groote vreugde. Juist omdat het telkens weer dwong, terug te gaan tot het verleden, en daarmee te vergelijken wat tegenwoordig op de markt komt. Dit laatste is vaak zoo hopeloos door woordmisbruik. Meermalen ook lijdt het en wordt het verarmd óf bedorven door een niet meer willen teruggaan tot de gereformeerde bronnen; memgeen verwerpt wat hij niet kent, als hij de oudere gereformeerde theologie links laat liggen. En waar de kennis van de klassieke talen op de gymnasia helaas, dank zij een steeds verder gaande methodische en de serieuze leeraren machteloos makende verslechtering van ons onderwijs, sterk ten achter komt staan bij wat vroeger het gymnasium gaf, .laar zie ik aankomen, dat theologische schrijvers op den duur zich nóg meer zullen losmaken van de bronnen, waaruit juist de gereformeerden hebben te putten, terwijl dan de overstelpende aanwas van nieuwere boeken van ongereformeerde auteurs, den niet geschoolden lezer het verstaan van wat hij leest, steeds moeilijker doen worden. Zie ik het wel, dan zal de studie van het gereformeerde denken zich meer en meer onttrekken aan het „volk", en zich opsluiten in wetenschappelijke handboeken. Daarom is dit werk in het tegenwoordige tijdsgewricht een poging, om den band tusschen het gereformeerde volk en zijn theologen vast te houden, en dit door een betoogtrant, waarbij de schrijver niet zonder meer decreteert wat hij als auteur zelf meent, maar ook een blik gunt in de arg-umentatiekeuken, en voorts steeds poogt terug te gaan op wat vroeger is geschreven door hen, die m den strijd ons voorgegaan zijn, en die veel meer te pas brachten bij wat ze bespraken, dan tn onzen tijd velen de gewoonte hebben.

Ik blijf dankbaar, en steeds weer verwonderd, dat de verschijning van een werk als het onderhavige wordt mogelijk gemaakt door ons volk. Dat ééne feit beteekent meer dan honderd persartikeltjes van mensehen, die met een zekere geringschatting naar ónze menschen kijken, als waren ze een stelletje „schavuiten van de lekke schuit", vermoeide kijkers naar een spel van schimmen uit een voorbij verleden.

Wat de stof betreft: de lezer weet zelf wel, welke belangrijke zaken aan de orde komen tn Zondag 5—7.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Aankandiging

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's