GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ongedierte" en „wolken van parfum"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ongedierte" en „wolken van parfum"

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wij lazen onlangs in een brochure — haar hier te noemen achten we niet nodig — over „de zelfs in een kerk nooit geheel te verenigen uitersten van onder het ongedierte zittende achterbuurtbewoners en met een wolk van parfum omgeven gegoede dames".

Nu achten we het mogelijk, dat er wel ergens „een" „kerk" is, waar deze uitersten elkander nooit raken. Én we helDben ook wel eens vernomen, dat wolken van parfum goede broedplaatsen somtijds zijn voor zeker soort parasieten; dat deze laatsten daar soms wél zo góéd gedijen als waar de karbol riekt.

Maar wij geloven niet, dat de zaken in dé kerk, de kerk van onze Here Jezus Christus, alzo staan. Wij geloven, dat er in haar schoot èn voor achterbuurtbewoners én voor gegoede dames plaats is. Maar we geloven eveneens, dat er in haar gemeenschap nóch voor ongedierte, nóch voor wolken van parfum ruimte blijft.

Voor ongedierte niet.

Want waar de Here Christus de harten komt reinigen door Zijn bloed en Geest, daar trekt Hij ook reinigend van het hart het léven in. En waar de harten gereinigd worden van het kwaad geweten, daar heeft het schoonmaakuur voor huiskamer en keuken geslagen. Waar de taal van het doopwater wordt verstaan, daar wordt ook de spraak van het badwater gehoord. Daar is het Woord des Groten Konings, daar is Zijn heerschappij. Daar heerst de God van Israël, die de reinheid van hart aan Zijn volk niet minder geleerd heeft dan de reinheid van zijn tentenkamp: want de HERE uw God wandelt in het midden van uw leger ; daarom zal uw leger heüig zijn" (Deut. 23 : 12—14). En ook voor „onder het ongedierte zittende achterbuurtbewoners" is het Woord Gods een zaad der wedergeboorte; je kent ze straks niet terug, de slonsen met piekharen. De hemelse Wijsheid van Spreuken 8, die in de morgenstond van Gods schone schepping als een voedsterling speelde voor Gods aangezicht, maakt ze tot deugdelijke huisvrouwen van Spreuken 31: Zij gordt haar lendenen met kracht en zij versterkt haar armen Zij beschouwt de gangen van haar huis en het brood der luiheid eet zij niet" (Spreuken 31 : 17, 27). En diezelfde hemelse Wijsheid onderwijst al haar genoden door het aan een bepaalde categorie gegeven gebod: Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven" (1 Tim. 5 : 14).

Waar dit woord wórdt gepredikt — waar nodig •— in het openbaar en bij de huizen, daar verdrijft het het ongedierte.

Mitsgaders „de wolken van parfum".

Dr B. Wielenga schreef eens over het schrijnend contrast van de Uppen, die met de lippenstift bewerkt, zich zetten aan de Avondmaalsbeker.

Terecht.

Hoe heeft het Woord Gods in Amos' dagen „de gegoede dames" van Samaria, die verfijnde „(ras)koeien van Basan" gedreigd roet het oordeel! (Amos 4). Hoe heeft het apostolisch Woord „de gegoede dames" vermaand goede-zusters-in-de-Here te zijn: rijk in goede werken, gaarne mededelende, gemeenzaam, leggende zichzelve weg tot een schat een goed fundament tot het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen" (1 Tim. 6 : 18, 19). Hoe hebben ook de zusters der gemeente in Filippi zich niet gehuld in wolken-van-parfum, maar voor de gevangen apostel Paulus gezorgd en tot hem gezonden haar gave „als leen welriekende reuk, een aangename offerande. God welbehageUjk" (Fil. 4 : 18). Hoe hebben zulke zusters haar „apostolaat" vervuld: Welker sieraad niet uitwendig was: et vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, naaar de verborgen mens des harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God" (1 Petr. 3 : 3, 4).

Zo brengt de Heilige Geest wel niet het ongedierte en de wolken-van-parfum, maar wel achterbuurten en gegoeden tot elkander.

In de enigheid des geloofs.

In heilige gemeenschap.

Gode aangenaam.

Gode tot een wei-riekende reuk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

Ongedierte

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 1951

De Reformatie | 8 Pagina's