GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Diaconaal convent.

Het diaconaal convent zal, zoo de Heere wil, gehouden worden op Donderdagavond 2 en Vrijdag 3 Februari 1888, te Utrecht, inliet «Gebouw voor kunsten en wetenschappen." Woensdag i Februari tevoren, des avonds te half acht uur. GODSDIENSTOEFENING in de Oosterkerk. (Ds. Klaarhamer, pred. te Middelburg.)

Donderdagavond te zes uur in het »Gebouw voor kunsten en wetenschappen": OPENING VAN HET DIACONAAL CONGRES.

Onderwerp van behandeling: De bedienende ersonen. Vrijdagmorgen te 10 uur: Voortzetting van et congres. Onderwerpen: De bediening, en De bediende' ersonen.

Vrijdagavond te half acht uur: GODSDIENST­ EFENING in de Oosterkerk. ("Ds. N. A, de Gaay ortman, pred. te Amsterdam.) Het convent zal toegankelijk zijn voor Bediearen des Woords, Ouderlingen en Diakenen an Gereformeerde Kerken, daartoe door hunne erkeraden afgevaardigd.

W, VAN DEN BERGH, te Voorthuizen.

N. A. DE GAAY FORTMAN, te Amsterdam.

H. HOEKSTRA, te Utrecht.

AXEL. Den igden Deeember 1.1. werd in eene erkeraadsvergadering onder praesidium van en oudsten ouderling voor de geheele Herormde gemeente te Axel aan de Kerkorde, ngevoerd bij Koninklijk Besluit van 1816, alle racht en geldigheid ontnomen, en diensvolgens lle daarop gegronde bepalingen • en besluiten oor vervallen verklaard. Uit de handelwijze an het klassikaal bestuur van Wijk-bij-Duurstede tegenover den heer Ds. F. W. J. Wolf, aatst predikant te O dijk en thans predikant dezer gemeente, was wederom ten duidelijkste ebleken, hoezeer door de besturen niet meer evraagd wordt naar wat Gods Heilig Woord ebiedt, en hoe zelfs de reglementen, waarop zij zich steeds beroepen, met de meeste wilekeur word? .», uitgelegd en misbruikt. Veler oogen gingen ' aldus open voor het ongoddeijke in een dergelijke organisatie. De kerkeaad besloot dan ook, zich wederom onder de nimmer afgeschafte Dordtsche kerkenordening te stellen, de Formulieren van Eenigheid als akkoord van kerkelijke gemeenschap aan te nemen, en in correspondentie te treden met de andere kerken. Ds. Wolf, die in deze vacante gemeente reeds enkele weken het Woord bediende in de Christelijke school, welke door heeren bestuurderen bereidvaardig ten dienste van den kerkeraad was gesteld, werd door den consulent. Ds. Klaarhamer, den 28sten Dec. 1.1. naar aanleiding van Joh. 21:17 bevestigd en deed Zondag d. a. v. zijn intrede. Onder den zegen des Heeren gaat in deze kerk het aangevangen werk der reformatie boven verwachting gelukkiaj voort.

Aan de kerkeraden dor Ned. Geref. Kerken {doleerende)

De kerkeraad der Ned. Geref. kerk (doleerende) te Engwierum, krachtens het ambt der geloovigen onder medewerking der genabuurde kerk van Anjum gekozen en openlijk in het ambt bevestigd op Maandag 2 Januari 1888, bericht u langs dezen weg, dat ook voor zijne kerk de synodale organisatie van 1816/52 is terzijdegezet en aanvaard de kerkenorde van Dordrecht van 1619. Erkennende de drie formulieren van eenigheid als akkoord van kerkelijke gemeenschap, wenscht hij ook met de overige Gereformeerde kerken in correspondentie te treden; hij bidt dezen den zegen des Heeren toe en biedt den broederen bg dezen de broederband.

Namens den kerkeraad,

F. T. POSTMA, Ouderling.

J LANGHOUT, Consulent. Engwierum, 5 Januari 1888.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten uit de Ned geref. Kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's