GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

E Voto.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

E Voto.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, i Nov. 1895.

Nu het vierde Deel van E Voto verzonden werd, is hiermede dit uitvoerige werk over den Heidelbergschen Catechismus compleet.

Eerst van nu af aan komt dit werk ook in den handel, maar nu tegen den dubbelen prijs, namelijk van ƒ 24.

Het was ons een voorrecht, dat we dit werk aan onze abounenten tegen de helft van dien prijs konden doen toekomen, en we danken hen, : ^dat ze in zoo grooten getale van deze onze aanbieding gebruik maakten.

Niet minder dan ruim dertienhotiderd schreven er op in, niettegenstaande het ook tot dien halven prijs, nog altoos voor velen een kostbaar werk bleef.

Voor een tiental jaren zou zulk een sterke verspreiding van zulk een boek eenvoudig onmogelijk zijn geweest.

Van gewone omvangrijke werken van dien aard werden in ons kleine land gemeenlijk niet meer dan 600 exemplaren opgelegd, zelden meer dan 400 a 500 verkocht.

Een debiet van dertienhonderd exemplaren, nog eer het werk in den handel kwam, overtreft uit dien hoofde voor zulk een uitgebreid werk van over de 2400 bladzijden, de hoogst gespannen verwachting.

. Dit nu is een levensteeken.

Er blijiit uit, dat de lust in Gereformeerde lectuur hand over hand toenam ; dat het Calvinisme krachtig in ons midden opleeft; en dat ook ons blad, dat zich de v/eeropleving der Gereformeerde beginselen ten doel koos, dat doel niet geheel gemist heeft.

We hebben hieraan nog iets toe te voegen:

Van onderscheidene zijden is ons gevraagd, of het niet mogelijk ware, om aan de vier dealen van E Voto een alle deelen omvattend register toe te voegen.

Ook een register van besproken Bijbelplaatsen.

Dit lag oorspronkelijk niet in het plan, overmits het scheen, dat de volgorde van den Catechismus den kenner van den Catechismus genoegzaam in staat stelde, ook zonder register, te weten, waar hij zoeken moest wat hij zocht.

Indien echter de aanvraag om zulk een register te bezitten aanhoudt, willen we beproeven iemand te vinden, die dit omvangrijke werk op zich neemt.

We zullen dan later bekend maken, op welke voorwaarde dit verkrijgbaar is, en evenals bij de uitgave zelve voor onze a bonnenten, die op E Voto inteekenden, de gelegenheid openstellen, om het voor lageren prijs zich aan te schaffen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1895

De Heraut | 4 Pagina's

E Voto.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 november 1895

De Heraut | 4 Pagina's