GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Amerika

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Amerika

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is een verblijdend teeken, dat ook in Amerika de liefde voor het Calvinisme weer ontwaakt.

Amerika heeft aan het Calvinisme zijn geboorte en zijn vrijheid te danken. De „pelgrimvaders, " die om hun stoere Calvinistische belijdenis in Engeland niet geduld werden, zijn de grondleggers geweest van den machtigen staat, die het oude Europa dreigt te overvleugelen. En al zijn later in den stroom der volksverhuizing deze Calvinistische voortrekkers ondergegaan, toch bleef nog menige trek in het Amerikaansche volkskarakter en zijn staatsinstellingen de heugenis bewaren aan dit glorietijdperk uit het verleden.

In Amerika bleef dan ook steeds een kern aan dat Calvinisme getrouw. Terwijl in Europa de critiek op de Schrift en de ethische theologie steeds meer de vastigheden van het geloof ondermijnde, had men in Amerika nog theologen als Hodge, Strong en Shedd, die de oude banier omhoog hieven. P3n de exodus der afgescheidenen uit Nederland, waardoor tal van Nederlandsche Gereformeerde Kerken in Amerika ontstonden, die met de Moederkerk in nauw verband bleven, droeg niet weinig tot versterking van deze Calvinistische actie bij.

Onze Gereformeerde broeders in Amerika beschikken dan ook over een uitnemend geredigeerd theologisch tijdschrift: „The Princeton Review, " dat door degelijkheid uitmunt en ons Nederlanders tot een beschamend voorbeeld kan strekken. Thans verschijnt weer in nieuw gewaad T/te Banner of the Truth, waarbij als hoofdredacteur zal optreden Ds. Henry Beets, die op de Synode te Arnhem de Gereformeerde Kerk van Amerika vertegenwoordigde en door zijn bezielend spreken, zijn breeden blik, zijn warme sympathetische persoonlijkheid aller liefde en achting won. Het doel van deze uitgave omschrijt de redactie aldus:

„Dit blad is bestemd om de belangen te dienen van de Christelijke Gereformeerde kerk, zonder dat het daarom uitsluitend het orgaan van een bepaalde kerk wil zijn. Zijn eigenaardig doel zal zijn om de beginselen van het Calvinisme uiteen te zetten, voor te staan en te verdedigen. En het Calvinisme wordt hier niet genomen alleen in zijn, engeren zin als een godsdienstig stelsel, maar ook als een alles omvattende levens-en wereldbeschouwing; een levenssteLsel. Wij doen dit, omdat wij liefde gevoelen voor het Calvinisme en er vertrouwen in .stellen. Wij hebben het lief om zijn onverwrikbare logica, zijn bewonderenswaardige grootheid, zijn verheven opvattingen, zijn breeden omvang, maar bovenal omdat wij overtuigd zijn dat het de meest zuivere en meest omvattende opvatting is van de groote levenswaarheden van het onfeilbare woord van God, waarvoor we eerbiedig en geloovig ons buigen.

En wij hebben vertrouwen in het Calvinisme, dat het hét beste middel is waardoor de wereld kan worden verbeterd, zielen kunnen worden gered en de naam van God kan worden verheerlijkt. Bovendien gelooven wij, dat wat de wereld in het algemeen en het Amerikaansche volk in het bijzonder in deze tijden noodig heeft, is, dat de eeuwige beginselen van het Calvinisme recht worden verstaan en in practijk gebracht.

Wij beginnen daarom onze taak meteen diep gevoel van ontoereikendheid onzer krachten, maar ook met een vast vertrouwen op Hem, wien wij toebehooren, wien wij trachten te dienen en die aan degenen, die Hem vreezen, eene banier gegeven heeft, om die op te werpen van wege de Waarheid. (Ps. 60 : 6), i)".

1) It will be devoted to the interests of the Christian Reformed Church, yet without being an exclusively denominational journal. Its peculiar aim will be to explain, to advocate and defend the principles of Calvinism. And Calvinism not alone in its narrower sense as a religious system, but Calvinism also as a comprehensive life and world view, a «life system." This is done out of love toward Calvinism and of faith in it. We love it because of its massive logic, its stupendous grandeur, its sublime conceptions, i: s vast compass; above all because we are convinced that it is the purest most comprehensive, conception of the great, vital truths of the infallible Word of God, before which we bow reverently and believingly.

And we have faith in it as the best means by which the world is to be bettered souls saved and the name of God exalted. Besides, we believe that what the world in general, the American nation in particular, is in need of to day, is the right understanding and proper practice of the eternal principles of Calvinism.

We beiin our task With a profound sense of our own insufficiency, but also with firm reliance on Him, Whose we are, Whom we try to serve and Who has given a Banner to them that fear Him that it may be displayed because of the Truth. (Ps. 60 : 4).

Uit dit program spreekt een bezieling en liefde voor het Calvinisme, die het hart verkwikt.

Moge de Banier der Waarheid !^."-> -in deze vaste handen blijven, Amerika's kerken tot zegen en Gods naam tot eere.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Amerika

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's