GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

WOLVKGA, 13 April. Zondag was het voor onze gemeente een blijde dag. Na eene vacature van slechts bijna 5 maanden mochten onze oogen weer onzen leeraar aanschouwen.

Na des ‘s morgens door Ds, P. Bos van Delfzijl, die tot tekst had gekozen 2 Tim, 4:5, tot zijn dienstwerk te zijn ingeleid, aanvaardde des 's middags onze van Marrum tot ons overgekomen leeraar. Ds. G. Kerssies, zijn dienstwerk onder ons, het Woord bedienende naar aanleiding van Ps. iio : 3,

Zegene de Heere zijn Eerw.'s arbeid onder ons, tot eer van Zijn Naam en tot heil der gemeente.

Namens den raad der Geref, Kerk: S. J. VISSER, scriba.

Verbeterd bericht.

Met het oog op een af te leggen examen zal op verzoek van een der Kerken de vergadering der classis Gouda niet op S Mei, maar D.V, op 19 Mei d.a.v. te Gouda saamkomen. Punten voor het agendum .kunnen nu tot i Mei ingezonden worden aan het adres van eerstondergeteekende.

Namens de roepende Kerk van Ouderkerka/dIJsel:

D. B. HAGENBEEK, praeses,

B, HOOGENDijK, scriba.

Ouderkerk aid IJsel, 9 April 1908.

„De classis Breukelen van Geref. Kerken, vergaderd op 2 April 1908 te Breukelen, geeft bij deze aan de Geref, Kerken in Nederland kennis, dat zij zich tot haar leedwezen genoodzaakt heeft gezien den heer N, Bijdemast te Maarssen zijn bevoegdheid als oefenaar te ontnemen, en zulks op grond van „openbare scheurmaking”.

Namens de classis voornoemd:

Ds. H, DE KONING, praeses.

Ds, W, MAAN, scriba.

Ds. R, DE JAGER, assessor.

Vreeland, 9 April I908,

Classe ’s-Gravenhage.

De Kerkeraad der Geref, Kerk van 's Gra venhage bericht, dat de classe 's-Gravenh|ge D, V. vergaderen zal te's Gravenhage op Dinsdag 12 Mei a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 April e.k. bij den scriba, Van Speijkstraat 105, 's-Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

C. LION CACHET, scriba,

’s-Gravenhage, ^3 April 1908.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1908

De Heraut | 4 Pagina's