GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, i Juli 1910.

De dertigste jaarvergadering van de Vereenjging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag zal 7 Juli te Rotterdam worden gehouden.

Des avonds te voren vindt een bidstond plaats in de Nieuwe Westerkerk, waarin als voorganger zal optreden Dr. B. Wielenga van Arnhem. Van hem, die als redenaar zoo goeden naam heeft en het hart van ons volk won door zqn kostelijke verklaring onzer liturgische geschriften, mag een bezield woord worden verwacht, dat opwekt tot liefde voor onze Hoogeschool en tot gebed voor haar bloei.

De jaarvergadering, die Donderdagmorgen te 10 ure aanvangt en waarbij Ds. van Schelven praesideeren zal, wordt gehouden in het gebouw der Sociëteit de Harmonie. Niet het minst belangrijke punt op het agendum is wel het onderwerp, dat Prof. Bavinck zal inleiden en dat, onder den titel »; V^mding aangekondigd, een verrassing belooft te worden.

In de openbare meeting, die des middags te 2 ure zal aanvangen, zal het debat worden ingeleid door Prof. Dr. R. H. Woltjer, die spreken zal over Het Woord Gods en het woord der menseken. Met belangstelling zien we de rede van dezen jeugdigen hoogleeraar tegemoet, die voor 't eerst in onze openbare saamkomsten zal optreden, om de beginselen onzer Hoogeschool te verdedigen. Het door hem gekozen onderwerp belooft veel en heeft zeker de verdienste, dat het niet te veel boven de bevatting der hoorders zal gaan.

Van een goede opkomst zijn we bij deze jaarvergadering zeker. Rotterdam stelde ons nog nooit teleur. Zelfs toen we, dertien jaar geleden, te Rotterdam saamkwamen onder den indruk van den verloren electcralen veldslag en van de moeilijke crisis, die de Vrije Universiteit pas doorworsteld had, was er toch geestdrift, saambinding der harten, een worstelen tegen den stroom op. Hoeveel te meer zal er nu verheffing des harten tot God wezen, nu pas de provinciale stembus zoo schitterende victorie ons bracht en we in het teeken dier overwia ning saamkomen, Gode dankende voor wat Hij ook in onze Calvinistische Hoogeschool ons schonk voor ons land en volk, om de Christelijke grondslagen van ons nationaal leven te handhaven en te bevestigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's

De dertigste jaarvergadering van de Vereeniging

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's