GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Kerk en Wereld”, Dr. Geelkerken’s, aanval op de Generale Synode afgewezen, door Dr. J. Ridderbos. Kampen, 1920.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Kerk en Wereld”, Dr. Geelkerken’s, aanval op de Generale Synode afgewezen, door Dr. J. Ridderbos. Kampen, 1920.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BOEKBESPREKING.

In het rapport-Bavinck inzake de voorstellen der Partiouliere Synodes rakende de belijdenis, uiitgehracht O'p de Lee'uwiarder Synode, komt ook deze zin voor: „Anderen waren van oordeel, dat zulk een getuigenis uit den aard der zaak te algemeen en te vaag zou wezen, om er gen gunstige uitwerking van te m'ogen ve rwachten". (Acta p. 154). Tot die „anderen" uit de desbetreffende Commissie behoorde ook prof. Aaiders en ik. En toich, al ben ik geen vooirs'tander geweest valn het Getuigenis, lafgedacht van het la, ter door de Synode vastgestelde, sta ik ten opzichte van Dr. Geelkerken"s aanval niet aan diens zijde, doch ben ik het volkomen eens, met prof. Ridderbos.

Deze neemt Geelkerken's aanval fink onderhanden. Hij onderwerpt het optreden van 'Overtoom's predikant aan een scherpe en dikwijls echt-geestige critiek, en verdedigt in zijn brochure deze twee stellingen: lo. dat Dr. G. nog wel onder voorgeven de tolk van Christus te, zijn, de Synode onzer Kerken in een valsch daglicht hetft geplaatst, en 2o. dait hij, onder plechtige belofte, Christus' Woord te zullen prediken, aan dat Woord een averechtschen zin. heeft gegeven.

Deze stellingen zijn m'. i. volkomen juist.

Haar verdediging is glashelder, en ilc ben prof. Ridderbos dankbaar, dat hij, ondanks de toejuiching, die Dr. G. van mannen als Dr. Wielenga en Ds. Watennk te beurt viel, he( zoo kloek voor de Synode heeft opgenomen.

Daarmede is mijn standpunt nog niet gewijzigd.

Ik geloof nog niet, dat ziilk een getuigenis en ook dit, dat in onze Kerken is voorgelezen, veel ten goede zal uitwerken, en het ware beter geweest, indien de Synode een anderen wgg had ingeslagen. Maar nu zij besloot deze , , encycliek" tot de Kerken te do-en uitgaan, was er nr. i. voor Dr. G. hoegenaamd geen reden op zulk een wijze tegen haar O'p te treden en haar doen als liefdeloos en onschriftuurlijk te brandmerken.

Dat verdient de Synode niet.

Dat verdienen onze Kerken niet. En ik moet deze daad openlijk afkeuren. Diaarom' beveel ik het gescbri.ft Van prof. Ridderbos van harte aan, dat geheel en al weergeeft hoe ik, en ik geloof, de meesten met mij in onze Kerken over Geelkerken's aanval denken. Is dan o\cr alles het zwijgen opgelegd?

Natuurlijk niet, en God roept ons tot getuigen. Wij moeten den durf hebben de dingen eerlijk en open te «eggen, maar alleen wanneer wij voor onze aanklachten goeden grond hebben in 's Heeren Woord, en met dat Woord in de hand de w-ondeplekken kunnen aMiwijzen. Dan mogen we niet alleen, maar moeten we spreken. Ondanks alles I Echter niet, als 't een jpeisoünlijke opinie van ons betreft. Daarvoor slaat de Dienst des Woords te hoog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 1920

De Reformatie | 8 Pagina's

„Kerk en Wereld”, Dr. Geelkerken’s, aanval op de Generale Synode afgewezen, door Dr. J. Ridderbos. Kampen, 1920.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 1920

De Reformatie | 8 Pagina's