GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Maar moeilijk.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Maar moeilijk.

4 minuten leestijd

Het schijnt, zelfs voor overigens geachte en vooraanstaande broeders maar moeilijk te zijn de juiste lijnen ^oor ons Geref. kerkrecht vast te houden. Zooals blijkt lilt een stukje, dat ik in „De Heraut" van deze week •^ind en dat met blijkbare instemming overgenomen "Werd uit de „Utrechtsche Kerkbode". Het gaat over een «•rtikel van prof. dr J. Ridderbos in het „Geref. Theol. Tijdschrift" van Mei j.l. Ik heb er aanstonds op geantwoord, maar daar er in Juni geen plaats meer was ^ dit tijdschrift, zoo was prof. R. zoo vriendelijk mij plaats voor een volgend nummer toe te zeggen. Ik heb ? '. "^ ^J'i antwoord prof. Ridderbos op gewezen hoe *y in zijn artikel verzuimde onderscheid te maken ussehen de soort van gezag van den kerkeraad en dat ^an de meerdere vergaderingen, het eerste is oorspron- "^elijk, ambtelijk, rechtstreeks, het tweede secundair, afgeleid, niet ambtelijk. Dat verdoezelen van verschil ^ soort van gezag betreur ik in het artikel van prof. '"• in „Geref. Theol. Tijdschrift" van Mei j.l. Hij is niet de eenige, die dit doet en dat niet onderscheiden brengt de verwarring. Maar zonder mijn antwoord op prof. R.'s artikel af te wachten, schrijft de „Utrechtsche Kerkbode", en „De Heraut" neemt het gaarne over. „Prof. R. zegt — zoo wordt in dit stukje aangehaald —: „Wij erkennen in de Kerk geen ander gezag dan dat van Christus, die in Zijn koninklijk ambt de Kerk regeert. Daarom heeft de vraag ambtelijk of niet ambtelijk in den door Dr v. L. bedoelden zin m.i. geen realiteit. Bij kerkelijke vergaderingen is de beslissende vraag, of haar regeerende arbeid een uiting is van Christus' arbeid."

Dat de Koning der Kerk op verschillende manieren en door verschillende middelen en instrumenten Zijn Kerk regeert is duidelijk. Dat betwist niemand. Mtiar het gaat er in het geschil over of die middelen allen gelijk zijn, of het overal hetzelfde soort van gezag is, dat de Koning instelde in Zijn Kerk. Men mag het ambtelijk karakter van den kerkeraad, blijkens de H. Schrift hem en hem alleen gegeven, niet verdoezelen als in de aanhaling van prof. R. geschiedt, en soortgelijk maken met het afgeleide, niet ambtelijke gezag der meerdere vergaderingen. En zeggen: Christus doet toch door beide zijn arbeid in de regeering der kerk. Ja, maar op verschillende wij ze.

Dit laatste zullen we vasthouden. Daar hangt hier alles aan. Als het gezag der meerdere vergaderingen s o o r t g e 1 ij k is als dat van den kerkeraad (wat het naar de H. Schrift niet is), dan kan men de hiërarchie niet ontkomen. Gelijk ik meen in mijn brochure aangetoond te hebben.

Ook stelt men de zaak niet juist voor, als men zegt als in dit door de pers wandelend stukje van de „Utrechtsche Kerkbode" geschiedt. „Dr v. L. zegt — zoo heet het in het stukje — de meerdere vergadering heeft een goddelijk recht op gezag, maar ze ontvangt het gezag pas doordat de kerken het haar toekennen." (Dit heet een aanhaling van mij te wezen, waar zeg ik het zóó? V. L.) „Prof. Ridderbos — zoo gaat het rondwandelend stukje door — zegt: De meerdere vergadering bezit haar gezag zoodra zijzelve er is. De Generale Synode ontleent haar gezag niet aan de K.O., maar de K.O. ontleent het hare aan de synode." Hier weer dezelfde verwarring. Hier worden dingen tegenover elkaar gesteld, die niet tegenover elkaar staan.

Ik zeg het zóó: De meerdere vergaderingen hebben krachtens goddelijk recht haar eigen afgeleid, confoederatief gezag (zooals dat in elke confoederatie de confoederatie over een der leden heeft). Dat is heel ander gezag dan het gezag, dat een lid van dien bond in eigen kring heeft.

En natuurlijk de meerdere vergaderingen zoodra zij er zijn, hebben dat afgeleide, beperkte, confoederatieve gezag. Zeker, het gezag van de K.O. rust daarop. Maar het is evenzeer waar, dat in die K.O. de groote lijnen getrokken zijn door de zelfstandige kerken voor wat de beperkte, afgeleide taak is van de confoederatie. Natuurlijk op grond van Gods Woord getrokken, en als zoodanig door stipulatie n aan de meerdere vergaderingen opgedragen. Zoo verstond ook Dr A. Kuyper het. Zie mijn brochure, p. 30.

Mag ik de broeders vragen geen onjuiste voorstellingen te geven van wat ik zeg, de brochure te lezen, en de argumenten te beantwoorden? Waartoe ook prof. Greijdanus hen reeds een en ander maal opwekte. Waarom gaan de broeders niet op die argumenten in?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juni 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

Maar moeilijk.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juni 1939

De Reformatie | 8 Pagina's