GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ik geloof in de Heilige Geesl

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ik geloof in de Heilige Geesl

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat is misschien het minst geloofde stuk van ons algemeen ongetwijfeld christeUjk geloof: het geloof in de HeiUge Geest. Hele streken in Gods kerk zijn door het ongeloof in de Heiüge Geest verwoest, mede doordat van de Heilige Geest zo slecht is geleerd. Er was en er is een prediking, die zeer „evangelisch" sprak en spreekt van de Vader en van de Zoon en met een ruim „aanbod van genade" komt. Maar sprekende van de Heilige Geest worden de rollen omgekeerd en de bordjes verhangen. Mocht men die predikers geloof schenken, dan is de Heilige Geest anders dan de Vader en de Zoon. Van de Vader zegt men gaarne: „Alzo Uef heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe". En terecht! Want zo is het Godd'hjk Evangelie. En van de Zoon verhaalt men gaarne Zijn heerlijkheid: „als des eniggeborenen, l(die) van de Vader (kwam)". Maar toegekomen aan de Heilige Geest doet men dan, of nu op eeimiaal het Evangelie wordt versmald

Terwijl toch de HeiUge Geest tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is! Zijn Evangelie en Zijn werk zijn geen haar smaller dan heti Evangelie van de Vader en van de Zoon. Roept de Vader aan Zijn ontrouwe kerk toe: „Waarom zoudt gij sterven, gij huis Israels? ", de Geest des Vaders zegt het óók: „Waarom zoudt gij sterven? " Noodt de Zoon: „Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt; Ik zal u rust geven", de Heiüge Geest zegt het mèt Hem: „Komt allen tot Mij". Heeft de Vader, heeft de Zoon met ons een eeuwig, een vast, onverbrekelijk en onwankelbaar verbond der genade en der verzoening, de Heilige Geest heeft het óók, samen met de Vader en de Zoon. Hij heeft Zich verbonden om mij toe te eigenen hetgeen jk in de mij door de belofte geschonken Christus heb: de afwassing van mijn zonden en de dageUjkse vernieuwing van mijn leven, totdat ik in de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zal gesteld worden.

Het is mij beloofd.

Hij is mij beloofd.

Hij heeft het mij beloofd.

En hoewel mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden zwaar heb gezondigd; ik in mij bevind, dat ik geen volkomen geloof heb; mijn bekering verre van voltooid is, ik ellendig mens de Heilige Geest leeft en Die het geloof in mijn hart werkt door de prediking van het Heilig Evangelie en het strekt door het gebruik van de HeiUge Sacrament ten, de Geest des Vaders en des Zoons, dóet hetgeen ook Hij beloofd beeft.

Hoe?

Wie zal het werk van God doorgronden? Dat werk van de HeiUge Geest is onbegrijpelijk als de schepping der wereld en als de opwekking der doden. Maar het is ook even werkeüjk als de schepping, even werkelijk als de opstanding.

Het is mij beloofd.

Hij is mij beloofd.

Hij heeft het mij beloofd. ' , .

En ik geloof in Hem.

In de Heilige Geest.

En van Hem is mijn heil!

Van Hem, Die met de Vader en met de Zoon God, mijn Zaligmaker is!

De Heiland!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

Ik geloof in de Heilige Geesl

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 december 1951

De Reformatie | 8 Pagina's