GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Van meer dan

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Van meer dan

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Van meer dan één kant vraagt men ons, of ons oordeel over den Kerstboom toch niet te gestreng is geweest.

Ongetwijfeld was het dit, voorzooveel in ons oordeel waardeering mocht ontbroken hebben van veler goede bedoeling. Te streng, voorzoover erj miskenning in mocht hebben doorgestraald van veel kostelijken zegen, dien de Heere ook door dit instrument geschonken had. Te streng zonder tegenspraak, bijaldien ons oordeel niet enkel het overnemen van den Kerstboom in Gereformeerde kringen, maar zonder onderscheid ook het aloud gebruik van den Kerstboom in andere kringen gold. Bedoelt men daarentegen, of ons oordeel niet al te gestreng tegen het géhruik onder 07ts, en afgezien van intentie en mogelijke vrucht inging, dan kunnen we slechts betreuren, dat ons woord vaak te zwak en te machteloos is, om zich te stellen tegen zoo velerlei onnatuurlijk indringsel, als onder ons niet thuishoort.

Wie weet, wat de Kerstboom is, van waar zijn oorsprong, wat zijn beteekenis^ en wat het gebruik is, waartoe hij, niet bij uitzondering, maar als regel in de landen waar hij inheemsch is, geleid heefr, ergert zich jaar bij jaar aan den steeds onheiliger, aan alle geloof gespeenden, geheel wereldschcn toon, die onder, bij en over don Kerstboom wordt aangeslagen.

Oorspronkelijk danken Duïtschland en Engeland den Kerstboom aan de begrijpelijke, maar nooit goed te keuren methode, om heidcnsche, afgodische gewoonten Christelijk te tinten en op Christelijk erf over te planten. Maar gelijk steeds, zoo is ook bij den Kerstboom het heidensche natuurelement weer machtig geworden over het Christelijk vernis, en metterdaad doet in verreweg de meeste gezinnen, waar thans de Kerstboom nog tiert, de naam van het Kindeke van Bethlehem slechts dienst, om wereld.sche en ongeheiligde vreugde te dekken.

Wat men ook bij het nu pas gevierde Kerstfeest in bijna heel de Duitsche, Fransche, Belgische en Engelsche pers (de Methodistische uitgezonderd) hierover te lezen kreeg, bevestigt dit niet slechts ten volle, maar toont zelfs, dat het kwaad van jaar tot jaar verergert.

Zelfs in geheel ongeioovige kringen, waar men de Kerstdagen in spotternij en jool doorbrengt, is de Kerstboom inheemsch geworden.

De ijdelheid, de zucht naar pret, de begeerlijkheid naar allerlei geschenken heeft er zich van meester gemaakt, en terwijl het lied voor Jezus, dat om den Kerstboom eertijds weerklonk, al flauwer en onherkenbaarder wordt, vermeerdert de wereldsche praal, is de ongewijde muziek er bij aan het woord gekomen, en wordt nu reeds niet zelden om den Kerstboom een wals of polka

uitgevoerd, en heel het Kindeke van Bethlehem vergeten in den dans. En nu weten we uitnemend v/el, dat dit in onze ernstiger kringen, God zij lof, nog anders is; en dat bij menigen Kerstboom ten onzent metterdaad alleen het Kindeke van Bethlehem heeft getriumfeerd, en alle ijdelheid buiten was gesloten.

Maar dit heft onze bedenking niet op. Immers, wie eenmaal den Kerstboom overneemt, heeft hem niet in zijn macht. . Die sloeg eenmaal den weg in, om terug te keeren tot het onderwijs door beelden en teekeaen, in stee van door het Woord. Die ging er eenmaal toe over, om door wat de zinnen prikkelt op de ziel te werken. Die deed meê om door allerlei cadeautjes voor Jezus te willen winnen. Die ging terug in de natuur, om op te leiden in den geest.

En dit nu achten we niet, dat aanbevelingswaardig is. Men wordt dan zijns ondanks meegevoerd door een macht, waar men geen meester over is. Men komt verder dan men wil. Dat er ook een tijd moet zijn, om elkaêr eens cadeautjes of verrassingen te zenden, betwisten we niet. Vooral onze winkels en magazijnen kunnen dat wel velen. Maar dat blijve dan op burgerlijk terrein. Daarvoor neme' iSèn\ gelijk in andere landen, het Nieuwjaar, den isten April, of gelijk ten onzent den St.-Nicolaasavond. Maar de kribbe van Bethlehem is er te heilig voor. De poëzie van Efrata's velden voor dien met linten en lichtjes versierden spar te hoog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Van meer dan

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's