GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Door de regelingscommissie der jaarvergadering e Haarlem waren de Kerken uitgenoodigd een

collecte te houden om als schenking aan Directeuren ter hand te stellen. Dit bedrag was ± f14.000.

Het locaal-comité vroeg een feestgave voor het jubileum der Vrije Universiteit en verzamelde daardoor ruim f6000.

De oud-studenten en studenten waren reeds geruimen tijd werkzaam om een fonds te stichten, waarvan de rente moet dienen tot steun van het Studiefonds der Vrije Universiteit en mochten Dinsdagavond als eerste vrucht van hun arbeid ruim f 20.000 aan H.H. Directeuren voor dat fonds ter hand stellen, zoodat voorloopig een schenking van f40.000 voor het 40-jarig jubilettm kan worden geboekt.

Korte Notulen van de Classikale vergadering van Zwolle, • aldaar gehouden Donderdag 5 Augustus 1920 in de Piantagekerk.

Moderamen:

Ds. A. Brouwer Jr., Praeses, Ds. J. J. Westerbeek van Eerten, Assessor, Ds. B. J. Lambers, Scriba.

De vergadering wordt door Ds. Westerbeek van Ëerten als consulent van de roepende kerk Zalk, op de gebruikelijke wijze geopend.

Door de D. des W. Visser en v. Gelder worden de credentiebrieven nagezien. Alle kerken zijn tegenwoordig. Een diaken ontvangt keurstem.

De vergadering wordt geconstitueerd.

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd.

Door den Praeses wordt gememoreerd het overlijden van Ds. J. Visser, aan Ds. Ploos van Amstel het welkom toegeroepen. Ds. Dekker gefeliciteerd met het beroep naar Gameren en de Kerken van Hasselt en Zalk toegewenscht, dat de uitgebrachte beroepen met gunstigen uitslag worden bekroond.

De heer W. H. van der Vegt wordt praeparatoir geëxamineerd en met alle stemmen toegelaten.

Uit het rapport van Deputaten inzake br. B. J. de Kaste uit Kampen wordt megedeeld, dat hij zijn protest heeft teruggenomen.

Ds. Westerbeek van Eerten zal de Classe vertegenwoordigen bij de intree van de Predikanten Ds. Kuiper en Dr. Impeta te Kampen.

De stukken van het beroep van Ds. Kuiper worden goedgekeurd.

Ingekomen schrijven van de Classe Schiedam, dat Ds. A. Taal van Hoogvliet ingaande 30 Mei '20 zijn ambt heeft neergelegd, wijl hij overging tot een anderen staat des levens.

Aan de kerk van K. wordt advies gegeven in een tuchtzaak.

De vacatuurdiensten worden aldus geregeld: Blokzijl Ds. V. Gelder en Ds. Visser, Genemuiden Ds. Kapteijn en Ds. Westerbeek van Eerten, Hasselt Ds. Lambers, Kamperveen Ds. Munnik, Ambt-Vollenhove B, Ds. Ploos van Amstel, Wilsum Ds. Schoemakers (v. K.) Zalk Ds. Sluijs.

Dit jaar zal geen kerkvisitatie gehouden worden met het oog op de kosten der a.s. Generale Synode.

Aan de kerken van Oldemarkt en Staphorst wordt een extra toelage van f 100 voor dit jaar toegekend.

Ds. Brouwer wordt consulent van Hasselt en Ds. Ploos van Amstel van Blokzijl.

Het voorstel van Deputaten voor de verbetering van de traktementen der predikanten in deze Classe wordt aangenomen.

De commissie wordt gecontinueerd.

Het percentage, bij te dragen voor art. 13 K. O., zal de volgende verg. worden vastgesteld.

Kamperveen ontvangt restitutie van reisgeld voor vacatuurdiensten.

Voor de volgende vergadering is roepende Kerk Zwartsluis.

Het moderamen zal aldus zijn. Praeses Ds. J. Sluis, Assessor Ds. A. Brouwer Jr., Scriba Ds. B. J. Lambers.

De voorzitter eindigt de vergadering met dankgebed.

Op last der classe,

J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN, Assessor.

De vergadering van de Geref. kerken binnen de classis Dordrecht zal D V, gehouden worden op Donderdag 11 Nov. te 9J^ ure, in de consistoriekamer der Wilhelminakerk aldaar.

Punten voor het agendum worden ingewacht uiterlijk Donderdag 28 Oct. bij eerst ondergeteekende.

Names de roepende kerk van Zwijndrecht.

S. DE WAARD, praes.

A. VETTEN, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's