GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De onrust in Indië.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De onrust in Indië.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Blijkens de binnenkomende telegrammen laat de toestand in Indië veel te wenschen over. Zelfs in streken, die geheel aan ons gezag onderworpen zijn, doen gewapende benden aanvallen en schijnt l)ijna. de oorlogstoestand ingetreden te zijn.

Bestond deze toestand nu in Atjeh of in de buitenbezittingen, dan zo^u het zoo erg niet zijn.

Deze onlusten hadden echter plaats op-het hoofdeiland, op Java en onder den rook van Batavia werd een telefoonkantoo.r bezet.

Ook hadden we hier niet te doen met de onberaden handelingen vaij onbeschaafde verzetslieden, maar met een vrij goed voorbereid complot.

Gelukkig schijnt de regeering den toestand volkomen meester te zijn en is er geen ernstig gevaar meer te duchten.

Toch is hiermede niet alles in 't reine, en blijft een onbehagelijk gevoel achter.

Zoo goed als het thans mogelijk was, dat zich een wijdvertakte organisatie vonnde om - een gveep naar het gezag te wagen, kan zich dit straks herhalen.

De' gelukkige en snelle O'nderdrukking van dit verzet geeft geen waarborg, dat dit straks opnieuw zal gelukken.

Nu is de toestand van hieruit niet goed te be-O'Ordeelen, vooral niet, door iemand, die Indië niet bij aanscho'uwing kent.

Ook geeft het beoordeelingsmateriaal, dat de telegrammen bieden, aanleiding tot vele vragen.

Moeten w^e dus van een beoordeeling van den toestand afzien; plaats voor. èen enkele opmerking is er wel.

Allereerst schijnt het, wat voorbarig om, zooals „Het Handelsblad" deed, direct reeds de schuldvraag te stellen en dan te wijzen op de verzoenende rede, die de nieuwbeno'emde Gouverneur-Generaal bij zijn gezagsaanvaarding gehoude'n heeft.

Het thans opgekomen verzet is geen incident, maar de uiting van een proces, dat reeds vele jaren duurt.

Wij hebben het te beschouwen als het O'nd'eraardsche gerommel, dat de uitbarsting van den' \Tilkaan voorspelt.

Wat is te doen om een uitbarsting te voorkomen ?

Zeer zeker zullen zij, die Indië kennen, zich in deze dagen ernstig, op het antwoord beraden en met vertro'uwen wachten wij het resultaat af.

Wij' doen dit in de hoop, dat men meer zal doen dan de militaire-en bestuurs-organisatie herzien. Zoolang niet méér verricht wordt is er geen waarborg tegen herhaling gegeven.

De verspreiding van communistische en revolutionaire beginselen dient stopgezet.

Reeds verleden jaar werd in deze rubriek, gewezen op het groote gevaar, dat in het kostehjk voorrecht der persvrijheid schuilt.

Het Indische volk bezit te weinig zelfstandigheid, dan dat het straffeloos blootgesteld kan worden aan de revolutionaire theorieën.

Ongetwijfeld zal de invoering van de censuur, ja, iedere preventieve maatregel als reactie gebrandmerkt worden.

Toch zal men, naast een nauwletteiji toezicht op het ambteiiiarencoTpis, In deze richtin^de waarborgen tegen een herhaling van het gebeurde moeten zoeken.

Tenslotte is de yrije-meeningsuiting van enkele onverantwoordelijke dwazen het bloed van vele honderden misleiden niet waard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

De onrust in Indië.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 1926

De Reformatie | 8 Pagina's