GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE SCHRIFT

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE SCHRIFT

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

en gij zult Zijnen naam lieeten

Ingesloten.

Matth. 1:21 b. In het verhaal van Christus' geboorte, zooals Mattheüs dat geeft, is een klein, fijn trekje, dat onze aandacht niet mag ontsnappen.

't Is dit, dal de Heere niet aan Maria, maar aan Jozef opdracht geeft het komende lündje Zijn naam te geven.

Jozef is de naamgever van Jezus. En als dit feit ons heeft getroffen, dan valt ons óók in, dat later de engel nog andere opdrachten ten behoeve van en in verband mei het Kind juist aan Jozef doet toekomen. Jozef krijgt straks het bevel om naar Egypte te vluchten en daarna in Egypte, de aanwijzing, dal hij met zijn gezin veilig kan terugkeeren naar het vaderland.

Om wal liier ei_geulijk geschiedt te belichten, is het goed te denken aan het eigenaardige feit, dal in Israël een kind twee vaders kon hebben. Een „natuurlijke" en een „wettelijke", 't Is algemeen bekend, dat, wanneer een Israëlietisch man kinderloos stierf, de broeder van den overledene de weduwe moest huwen. En het eerste kind, dat uit dat nieuwe huwelijk geboren werd, was „naar de wet" het kind van den overleden, eersten man. Diens naam zou het dragen, diens erfgenaam zou het wezen. Niet naar den „natuurlijken" vader, maar naar den „wettelijken" werd bet kind benoemd, in diens geslachlslinie werd het opgenomen.

Dit door God zelf bevolen gebruik doet ons Jozefs posiUe beter verslaan. Geldt niet van alle woorden van het Oude Testament, dat ze „op" (Christus gesproken zijn en in Hem worden vervuld?

Jezus Christus had ook twee „vaders". God de Almachtige was in geheel eenigen zin Zijn eigen Vader. Hij was ontvangen van den Heiligen Geest. Maai- Jozef „wordt" ook vader van Jezus. Naar de wet is Jezus de zoon van Jozef. Zoo is Hij bekend in den „burgerlijken stand". Dit wordt misschien zelfs letterlijk uitgesproken inLuc. 3:23, als daar, naar velen meenen, gelezen moet worden: Jezus... zooals naar de wel gerekend werd, de zoon van Jozef.

En die vader-taak wordt nu door den engel aan Jozef gewezen. Hij moet Jezus Zijn naam geven. Dat wil zeggen: Jozef geeft aan Jezus Zijn rechtspositie. Zijn rechtspersoonlijkheid.

Na acht dagen heeft — zeer waarschijnlijk — Jozef den kleinen Jezus besneden en bij de voorstelling in den tempel vervulde Jozef weer zijn vader-plicht.

Door Jozef komt Jezus in het gezinsverband. Door Jozef wordt Hij opgenomen als burger in staats- en volksgemeenschap. Jozef bracht Hem naar de synagoge en in den tempel en in de werkplaats. Aan Jozef was Jezus immer onderdanig.

Zoo wordt Jozef ingesloten, ingeschakeld in hel ééne, groote ambtsleven van onzen Heiland. Jozef had daarin een groote, uiterst gewichtige, taak. Hij moest den Middelaar brengen in de verscliillende levensverbanden, op de terreinen waai- Christus leven en werken zon. In één woord gezegd: door Jozef, door zijn dienst, werd het raam der wel uitgebreid ook over den Zoon des menschen.

En weer komt Jozef nu naast Maria te staan. Naast Maria — we zullen de een niet uitheffen boven den ander. Ze hadden, beiden, een zware opdracht, zeer zeker verschillend, maar ongetwijfeld even belangrijk, even moeilijk. En bovenal — ze hebben, beiden, die opdracht in sterk geloof heerlijk volvoerd.

Door Maria kwam Jezus in het „leven". Door Jozef in de „levensverbanden".

Door Maria ontving Jezus de „menschelijke natuur". Door Jozef kwam Hij onder de wet. Nu zullen we dat woord van Paulus uit den Galatenbrief nog eens lezen — en we zien dan klaar Mai-ia en Jozef —, het woord: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw (de dienst van Maria!), geworden onder de wet (de dienst van Jozef!).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE SCHRIFT

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's