GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VROUWENVRAGEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VROUWENVRAGEN

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een boek voor Moeder.

Is het erg belangrijk om Moeder te wezen? „Bijna alle meisjes, als ze groot zijn, worden moeder. Wat is daar nou aan. Zoo> saai, alle dagen maar weer hetzelfde: bedden afhalen, vaten wasschen en tafeldekken."

Dit was de wijsheid van een twaalfjarige. Maar hoeveel werkelijke moeders spreken in een moedeloO'ze bui niet ongeveer gelijk? „Altijd maar weer hetzelfde": bedden afhalen, baby's baden, luiers spoelen, suikerpotten vullen, kruideniersboekjes klaarmaken, confereeren met groenteboer en slager, waschlijstjes controleeren, winkelhaken dichthalen, eindelooze ladders wegmoffelen, bloemen gieten, en dan... vechten tegen stof en leege magen. Eiken dag maar weer stofzuigen, met schuiers loopen, stofdoekexi kloppen. Pas is het schoon, of daar stormt er weer iemand binnen. „Vergeten voeten te vegen, neemt u me niet kwalijk, Moes, 'kga het gauw doen". Ach, ja, maar do schoenvorm staat reeds hatelijk grijs-wit op het karpet. En dan dat eten koken, eiken dag maar weer een nieuw menu. Puzzles met restjes, die te veel zijn voor een priekje, en te weinig voor een volledigen maaltijd. En die tóch benut moeten worden. Aardappelen, vleesch, groente, toetjes, hoe vaak hebben we het niet op onze vingers uitgeteld. Aardappelen, groente, vleesch, jus, hapje toe, voor vandaag is 't weer klaar. En morgen? Ja, voor morgen ook. En overmorgen is weer nieuwe zorg. Moeder-zijn, wat saai. Altijd maar weer het-zelf-de.

Is het waar? Kijk, als we vroeger eens een mistroostige stemming hadden, dan konden we zooiets zeggen. Ons betere ik protesteerde dan wel. Maar met een zóó zacht stemmetje, dat het nauwelijks werd gehoord. Maar nu, nu heeft dat betere ik een oompagnon gekregen, een bondgenoot zóó sterk, dat alle moedelooze buien bij alle moeders voor goed worden uitgebannen. Nu kan elke moeder weten, dat moeder-zijn een der belangrijkste taken is, die

een menschenkind op de schouders kan worden gelegd', en dat moeder-zijn van een christelijk gezin niets minder is dan een goddelijke opdiracht. En zoo'n bondgenoot, die ons dat telkens weer in de gedachten brengt, hebben we wel noodig. Zoo groot is het gevaar, juist voor ons, moeders, die toch ook tegelijk huisvrouw zijn, om af te glijden naar het stoffelijke en verstrikt te raken in al de duizend-en-één zorgen van onze huishoudelijke machinerie, die toch ook perfect moet loopen, zonder hinderlijke stagnatie. En dan: met al die zorgen voor boonen-inmaak en te kort geworden jurkjes zijn we het zoo gauw weer kwijt, ons voetstuk van geestelijk werkster te zijn. Maar dan ligt daar, op een tafeltje in den hoek van de kamer (u weet wel, vlak bij het zitje, waar we onze „rustige" uren genieten) dfe bondgenoot, het mooie, groote Boek voor Moeder i) met z'n bemoedigenden, licht-crêmen band en het gezellige raamkiekje. lüjk alleen maar naar den band, en de moedeloosheid drijft al weg. Sla dan het boek open, bij een der eerste hoioldstukken over „De Moeder in de Greschiedenis", of over „De bron van Moeders kracht", of verderop over „Het kruis in het huwelijk" of aan het eind!, waar het gaat over „Moeder alleen", of zelfs het hoofdstuk over „De oude dag". Overal zult ge het lezen, op welk een hoog plan de moederwaardigheid een vrouw zet en met verwondering zult ge zien, dat cte moeder, die in haar troosteloosheid meende niets anders dan huissloof te zijn, in rechtstreekschen dienst des Heeren is, eiken dag weer.

Ik ben zoo blij met dit boek en zoo dankbaar dat de prijs zóó is, dat met een beetje sparen het binnen het bereik van vele gezinnen komen kan. Want dit boek is een bron, die men slechts zelden tevergeefs zal opslaan. Heel ons vrouwenleven bestrijkt het. Het bemoeit zich met de vraag „hoe Iaat zullen we opstaan? " even goed als met het onderscheid tusschen zeepsoorten en de kwaliteiten van blikgroenten. Het licht in over de beste manier om een verhuizing aan te pakken en evenzoogoied handelt het over het probleem „mogen we ook wat zakgeld voor onszelf van het budget afnemen? " De baby krijgt z'n deel, maar ook de kleuters en de schoolgaande kinderen: ja ook de puberteitsleeftijd is niet vergeten. De verhouding: „Vader—Moeder", ook die met „Wederzij dsche familie", „Buren", „Kennissen" en „Huispersoneel" wordt besproken. Over het opstellen van een menu bij een feestelijke gebeurtenis, over het bedenken van cadeautjes en het schrijven van brieven, over handigheidjes bij het verstellen en ook over het voor ons allen zoo moeilijke punt „eens iets over te kunnen laten aan een ander" en over de vraag van deelnemen aan het vereenigingsleven, ja of neen, kan men in dit rijke boek lezen.

Niets is er bijna vergeten. Misschien, dat de principiëel-aangelegden onder ons nog graag iets meer over de verhouding van de moeder (c.q. het gezin) en de kerk hadden willen hebben, en de aesthetischen wat uitgebreider over muziek en kunst, en ontdekken de tuiniersters met teleurstelling, dat de bloemen- en groententuin zelfs heelemaal vergeten is, maar als er een tweede druk komt, wordt dat mogelijk nog aangevuld. En dan zou het boek menschelijkerwijze volmaakt zijn.

Ik hoop, dat dit boek in veel gezinnen een vaste plaats krijgt naast moeders eigen Bijbel, zooals men vertelt dat vroeger in de huiskamers onzer voorouders twee boeken naast elkander lagen: de Bijbel en de gedichten van Vader Cats. Trouwens, daarvoor behoeft men niet eens twee eeuwen terug te gaan, ik herinner me dat nog wel uit mijn eigen jeugd.

En dan zou ik ook wenschen, dat vaders dit boek eens in handen namen. Ja, want ook voor hen staat er heel wat in. Ze zullen eenig besef krijgen van de geweldige taak, die er op zwaldce, maar door liefde en geloof sterke vrouwenschouders rust. En zij zullen misschien daardoor zelf te meer ook de verantwoordelijkheid van hun eigen vadertaak gaan beseffen. Er zijn nog te veel mannen, vooral ook onder de intellectueele werkers, die meer maatschappelijke dan vaderlijke verantwoordelijkheid bezitten.

En nu zou ik erg graag hier en daar uit de ver'schülende hoofdstukken iets gaan citeeren. Er staan zulke prachtige thngen in. Ook wel dingen, waar men eens over zou willen discussiëeren. Een uitlating b.v. als van Dr Knoppers om groote zoon of dochter's Zondags maar naar „hun" dominee te laten treklcen, zal sommige „orde"-lievende ouders in verzet brengen. Maar dat hindert niet, wanneer het boek dit maar bewerkt, dat wij allen met te meer ernst onze grootsche oudertaak opnemen, omdat wij gezien hebben, dat in onze gezinnen de toekomst van Christus' Kerk bezig is op te groeien, en dat de Heere ons, vaders en moeders, als bewaarders en verzorgers daarover gesteld heeft.

Welk een taak! WeUc een opdracht! Wordt het nu ook belangrijk om moed'er te zijn? Het is niets minder dan een goddelijke roeping! En nu citeer ik tóch nog even uit het prachtige hoofdstuk van Mevrouw Kraan—v. d. Burg „Moeder—Vader" dezen éénen züa: „Meestal is het voor de vaders moeilijker het goddelijke van hun beroep te zien dan voor de moeders".

Dat is ZOO: , vooral nu we zoo'n pracht van een helper-op-den-weg hebben gekregen als het Boek voor Moeder voor ons blijkt te zijn.


1) Het Boek voor Moeder, onder redactie van ]o Kalmijn- Spierenburg, A. Knoppers-Valkenier, G. Sevensma-Themmen. Uitgave N.V. J. H. Kok te Kampen. Gebonden ƒ 4.50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

VROUWENVRAGEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's