GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Kan dat?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kan dat?

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een man en een vrouw waren reeds jaren lang getrouwd. Ze , trouwden indertijd „in den Heere". De Heere zelf bond hen samen met den heiligen band des huwelijks.

Maar gehoor gevend aan de influisteringen van den Satan werd de man zijn vrouw ontrouw en joeg haar uit zijn huis.

Na verloop van tijd begon de man teekenen van toenadering tot zijn verstooten vrouw te vertoonen. Hij arrangeerde zelfs een samenspreking met haar. En daarin zei hij: , , Dat ik u uit mijn buis stootte was goed. Daar sta ik voor. Ik houd vol dat dat een goede daad van mij was. U weer als mijn vrouw erkennen doe ik dus niet. Maar, ik stel u voor dat we desondanks toch weer goed en vriendeHjk met elksiar omgaan. We zullen elkaar bovendien als „broeder" en „zuster" in den Heere erkennen, samen bidden en aan het avondmaal gaan "

Kan dat?

Ër waren eens twee broers. Ze hadden denzelfden vader en dezelfde moeder. God had ze als broeders ter wereld laten komen. En ze waren zoo door den band des bloeds aan elkaar verbonden. Liggend in de armen van denzelfden vader waren ze in de kerk van onzen Heere Jezus Christus gedoopt. Samen waren ze door hun ouders onderwezen in de vreeze des Heeren. EJn in dezelfde kerk hadden ze eenmaal hun geloofsbehjdenis afgelegd.

• Toen ze hun ouders verloren kregen deze broers hoog gaande ruzie. De een, de oudste, eigende zicii 'n te groot deel van de erfenis toe. En het eind was, dat ze uit elkaar gingen en elkaar niet meer als broeders erkenden.

Na een poos zocht de oudste broer evenwel weer toenadering. Hij arrangeerde zelfs een samenspreking met den door hem benadeelden broer en sprak toen: „Ik stel je voor, dat we weer correct en vriendelijk met elkaar zullen omgaan; dat we óók in de kerk weer goed met elkaar zullen leven en dus weer aan het Avondmaal gaan. Maar elkaar als broers behandelen — dat moeten we maar niet meer doen en die oude erfeniskwestie laten we zooals ze is "

Kan dat?

Er waren een aantal dominees. Ze waren ambtsdragers in één kerk. Ze waren samenverbonden in het ééne ambt, dat Christus in zijn kerk laat functioneeren. Ze hadden allen „deel" in dat ambt. Ze waren ambtsbroeders. Op een kwaden dag schorste de meerderheid van deze ambtsdragers met de meerderheid van den kerkeraad een paar van deze medebroeders-in-debediening. Ze zeiden, dat ze zwaar gezondigd hadden. Ze waren revolutionair, • brekers van hun woord enz.

Na een poosje zochten de schorsende dominees in gezelschap van geestverwanten rechtstreeks en zijdelings contact met de door hen uitgeworpenen. En ze zeiden: „We drukken jullie weer. aan ons hart; we

noemen jullie weer broeder; we gaan samen bidden en zijn bereid samen avondmaal te vieren, maar — het zonder meer en direct wegdoen van de schorsingen en jullie erkennen als onze medeambtsdragers-op-denzelfden-kansel-en-aan-dezelfde avondmaalstsifel neen, dat doen we niet "

Kan dat?

Ik wilde maar zeggen: als men door een zondige daad uit elkaar geslagen werd moetdie daa& van harte en grondig worden weggedaan en goedgemaakt. En men moet elkaar van harte en geheel en in precies dezelfde verhouding erkennen, aanvaarden en liefhebben als waarin God allen eenmaal plaatste en samenbond. Gebeurt dat niet dan is alle gepraat niets meer dan „gepraat"!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 januari 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

Kan dat?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 januari 1949

De Reformatie | 8 Pagina's