GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Blasphemie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Blasphemie

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Blasphemie Op een schrijven van een aantal leden der gemeente, die den Groningschen kerkeraad verzochten, stappen te willen ondernemen tot het bijeenroepen van een vervroegde generale synode, heeft deze raad geantwoord met een nadien ook in De Reformatie van 25 November gepubliceerd schrijven.

Dat stuk heeft den toorn gaande gemaakt.

En het had dus tevoren harten geraakt.

De Heer W. C. F. Scheps, in zijn „Kerknieuws" altoos pluriform vriendelijk tegen iedereen, maar uniform verbeten als het de vrijgemaakte kerken betreft, lastert, dat de kerkeraad van Groningen zijn kerkgemeenschap veroordeelde, omdat deze „het logicisme en het absolutisnie van de Van Dijken, de Den Boeften, de Visee's, mitsgaders de Bremmer's en de Francke's niet wenschen te adoreeren".

De redacteur van DE BAZUIN, Ds Nawijn, lid van het moderamen van de om samenspreking verzoekende Haagsche synode, constateert, dat voorzoover de Groningsche Kerkeraad er de Schrift bijhaalt, hij een toepassing maakt „waarmee men elke familieruzie kan goedpraten". Volgens hem heeft dus de Groningsche kerkeraad de Schrift en dus den Naam misbruikt om de zonde „goed te praten".

Maar Ds Toomvliet in de „S t r ij d e n d e' K e r k" doet er nog een schepje boven op. Hij' schrijft dat Groningen „God en de Kerk beleedigde", „de eer van God en van Jezus Christus heeft aangerand", „God (heeft) neergehaald", „het werk van Prof. Schilder en DB D. van Dijk met het werk van GoA, met de eigen werken van den Zoon, Jezus Christus, heeft geïdentificeerd" en hij schrijft: „de haatexplosies en het verscheuren der kerk op rekening van God te willen stellen, dat is blasphemie", Godslastering dus.

Men zou Ds Toornvliet, ware hij weer rustig, de vraag willen stellen: maar als nu e; 'us de Groninger kerkeraad gelijk heeft, als hij nu eens terecht geschreven heeft, dat de vrijmaking een werk van God den HEERE, 'van onzen Heere Jezus Christus geweest is, en als nu de Groningsche missive de Schrift récht heeft doen spreken in de kerkelijke situatie van nu, wat is dan te denken van Uw beschuldiging van blasphemie ?

Het profetisch aplomb, waarmee zulk een beschuldiging werd en wordt geuit, is niet altoos een garantie voor haar juistheid.

, Valsche getuigen betichtten Naboth, dat hij God en den koning gelasterd had (1 Kon. 21 : 10 en 13). En er is eens een Hoogepriester opgestaan, die zijn kleederen verscheurde en zeide van Een, die de goede belijdenis betuigde: Hij heeft God gelasterd" (Matth. 26 : 65).

Toe, Ds Toomvliet, als Groningen nu eens in de kerkelijke situatie van het jaar onzes Heeren 1949 het Woord Gods sprak?

Woord Gods sprak? Wat is dan Uw beschuldiging?

Hoe qualificeert U het doen van iemand, die van een, die het Woord Gods spreekt, zegE: Hij lastert God ?

Het wil mij niet uit de pen.

De biograaf van Simon van Velzen verhaalt, dat deze in zijn laatste levensdagen vaak studeervertrek of woonkamer op en neer loopende, uitriep: „O, als er geen Jezus was, als er geen Jezus was!" Maar dan liet hij er ook op volgen: „Er is een Jezus, er is een Jezus". Deze Van Velzen heeft altoos de Afscheiding geprezen als een heerlijk werk Gods.

Niet ieder deelt dat oordeel over de scheiding.

Maar hoe zoudt U het vinden, als iemand, die dat oordeel niet deelde, een Hervormd geschiedschrijver bijv., zou durven zeggen: Simon van Velzen vereenzelvigde zijn werk met het werk van God en hij zette 3e scheuring der kerk op Gods rekening?

De qualificatie, die U, Ds Toomvliet, daarvoor vindt, past precies op Uw bedrijf in De Strijdende Kerk.

Ook die qualificatie houd ik in de pen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 januari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Blasphemie

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 januari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's